sobota, 8 czerwca 2024

Projekt społeczno-kulturalny "Szept jedwabiu"

25 czerwca 2024 r. w godz. 16:00 - 20:00 zapraszamy do udziału w projekcie "Spotkanie Kultur - Świat potrzebuje czułości” .📈CEL:
🤝 Spotkanie twórców kultury społecznej w Poznaniu z osobami przybywającymi z Chin lub pochodzenia azjatyckiego, przebywającymi w naszym mieście z racji studiów, pracy, z innych względów - w miejscu o szczególnej historii i atmosferze, jakim jest Galeria u Jezuitów w Poznaniu.
🤝 Spotkanie z instytucjami kulturalnymi, przedstawicielami poznańskich uczelni i władzami Miasta.
🤝 Wymiana doświadczeń, poznanie bliższe kultury Chin, historii, tradycji, języka, nawiązanie relacji między przedstawicielami poznańskich społeczności.
🤝 Zaproszenie do twórczego współdziałania w tworzeniu kultury społecznej miasta. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.
🤝 Możliwość twórczej kontynuacji o charakterze warsztatowym (koncerty, wystawy, performance) w przestrzeniach miejskich.

PROGRAM:
  ✅Koncert wirtuozki Anny Krysztofiak - Antyczna muzyka chińska - godz. 19
  ✅Spotkanie z pisarką Agnieszką Couderq, promocja książki "Ostatni wysłannik dynastii Ming" - godz. 17
  ✅Tradycyjny rytuał parzenia herbaty: Stowarzyszenie Zaparzaj - godz. 18
  ✅Panel dyskusyjny "Made in Poland" - z udziałem przedstawicieli nauki i sztuki oraz Urzędu Miasta - godz. 16
  ✅Pokaz fotografii artystycznej z cyklu: “Szept Jedwabiu”, z udziałem Studia Teatralnego ANIKAME (cały czas)

❗️❗️❗️Zapraszamy do swobodnej debaty z udziałem dyrektorów instytucji i przedstawicieli władz miasta pt.: “Made in Poland” - o stereotypach kulturowych dotyczących Polski i Chin.❗️❗️❗️

MIEJSCE I CZAS:
🌏 Galeria u Jezuitów, ul. Dominikańska 10, Poznań.
🗓 25 czerwca 2024, godz. 16-20 (można dołączyć w dowolnym punkcie programu; czas może się nieznacznie wydłużyć)

ORGANIZATOR:
Centrum Integracji Kulturalnej VINEA, Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu, Jesuit Refugee Service, Studio Teatralne ANIKAME.

Cegiełki w wysokości 50 zł. na rozwój wydarzeń kulturalnych w Galerii u Jezuitów - można nabyć na miejscu w godz. 15.30-19.

Kontakt: 662004446

piątek, 7 czerwca 2024

Hjörleifur Halldórsson - Wystawa dyplomowa

12 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 zapraszamy na otwarcie wystawy dyplomowej Hjörleifur'a Halldórsson'a zatytułowanej "impermanence - przemijanie".

Wystawa będzie czynna od 13 do 15 czerwca w godz. 12:00 - 19:00.
Przemijanie.

"Wszystko w końcu przeminie. Nic nie jest stałe. Nasze życie, społeczeństwo, emocje i świat są wszystko tymczasowe.

W tej wystawie staram się ująć koncepcję przemijania jako pozytywną siłę twórczą. Akceptacja przemijania służy jako brama do minimalizowania cierpienia. Takie przekonanie przynosi spokój umysłu, by zaakceptować rzeczy, które nie mogą być zmienione oraz odwagę do zmiany rzeczy, które można zmienić a także mądrość, by rozróżnić te dwie rzeczy.

To, co przyjdzie potem, ujawni się samo w sobie we właściwym czasie.

Moje obrazy są formą narracji tego, co zwykle staje się cierpieniem, gdy staramy się uznać przemijającą naturę życia, przedmiotów, emocji i doświadczeń. To opór zwykle manifestuje jako melancholijne piękno trzymające się nostalgicznej i euforycznej wizji przeszłości. Mam nadzieję, że konfrontując to, wywołam emocje i dialog z naszymi wewnętrznymi konfliktami."(od Autora)