Kontakt

Dyrektor: o. Jacek Wróbel SJ

W sprawach działań Galerii u Jezuitów oraz Pracowni Działań Twórczych:
o. Jacek Wróbel SJ

e-mail: epifanon@gmail.com

GALERIA U JEZUITÓW na facebooku:
https://pl-pl.facebook.com/galeriaujezuitow


usytuowanie:
Galeria u Jezuitów i Pracownia Działań Twórczych
ul. Dominikańska 10
61-762 Poznań

adres korespondencyjny:
Galeria u Jezuitów
ul. Szewska 18
61-760 Poznań

Galeria jest otwarta w zależności od realizacji poszczególnych wydarzeń, w ramach których podaje się godziny otwarcia.

Wejście do Galerii od ulicy Dominikańskiej

mapka: