Pracownia

Pracownia Działań Twórczych (PDT) powstała w 2015 r. przy Galerii U JEZUITÓW jako poznańska implementacja pracowni "Droga Ikony". Jest to miejsce rozwoju i kształcenia zainteresowań plastycznych oraz zdolności manualnych w oparciu o klasyczne rzemiosło artystyczne oraz tradycję sztuki ikonopisarskiej i jej dziedzin pochodnych.

W ramach organizowanych zajęć proponujemy wielostopniowe warsztaty artystyczne – prowadzone w tygodniu w porach popołudniowo-wieczornych oraz w weekendy – z malarstwa temperowego, mozaiki artystycznej oraz pozłotnictwa i sztuki dekoracji. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów specjalizujących się w swoich dziedzinach.

Pomieszczenia Pracowni znajdują się w XVII-wiecznych krużgankach podominikańskiego klasztoru, należącego obecnie do oo. Jezuitów. Wejście do Pracowni znajduje się tuż obok Galerii U JEZUITÓW, wchodząc przez tę samą bramę, od ulicy Dominikańskiej 10 w Poznaniu (w odległości ok. 10 m od skrzyżowania z ulicą Garbary).

UWAGA! Ze względu na remonty termomodernizacyjne prowadzone w obiekcie, zajęcia stacjonarne w pracowni są zawieszone do końca roku 2022.
 
  

* * *
Warsztaty w semestrze jesienno-zimowym 2022/2023
 
 
IKONOPISANIE  i  MALARSTWO TABLICOWE:  
 
Warsztaty ZDALNE:

  Warsztaty STACJONARNE:
   


  * * *
  Warsztaty w semestrze zimowym 2021-2022
   
  IKONOPISANIE : 
      
   POZŁOTNICTWO I DEKORACJA : 
       
    
   Propozycje warsztatowe w naszych pracowniach w WARSZAWIE :
    

    
    
   * * * 
   Oblicze Chrystusa Pantokratora

   kurs 1-stopnia w trybie ZDALNYM

   14 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 

   prowadzenie indywidualne
      


   Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 1. stopnia w temacie Oblicza Chrystusa Pantokratora, wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w trybie zdalnym *.

   Celem kursu jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

   Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie, ale chcących uporządkować dotychczas nabytą wiedzę warsztatową. Owocem zdalnego kursu będzie wykonanie przez uczestnika ikony Oblicza Chrystusa, w technice tempery chudej, na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

   *Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie. Polegają one na tym, że uczestnik otrzymuje w rytmie cotygodniowym (lub innym, ustalonym indywidualnie) link do pobrania filmu instruktażowego (długości poszczególnych filmów od 40 do 80 min., w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy z 14 filmów dotyczy określonego etapu pracy nad ikoną. Efekty swoich działań malarskich uczestnik może konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Istnieje również możliwość konsultacji osobistej w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

    
   Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 1-stopnia:
   Organizator zapewnia wszystkie materiały warsztatowe.  
   W ramach opłaty za warsztaty uczestnik otrzyma: 
   • podstawowy zestaw do malarstwa temperowego (zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)
   • zagruntowane podobrazie drewniane o wym. 26x35 cm
   • wzornik (podlinnik) i materiały teoretyczne
   • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
   Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

   Koszt uczestnictwa: 1030 zł
     
    
    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, uczestnik będzie poproszony o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto. 

   Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
    


   * * * 
   Matka Boża "Czuła" (Eleusa)

   kurs 2-stopnia w trybie ZDALNYM

   13 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 

   prowadzenie indywidualne


    
   Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia w temacie ikony Matki Bożej "Czułej" (Eleusy) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Kurs prowadzony będzie w trybie zdalnym w rytmie indywidualnym każdego uczestnika.

   Zajęcia można rozpocząć w każdym momencie. Będą one polegały na tym, że uczestnik w rytmie cotygodniowym (lub też innym, ustalonym indywidualnie) będzie otrzymywać link do pobrania filmu instruktażowego (długości jednostki około 1 godz. w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy film dotyczył będzie określonego etapu pracy nad ikoną. Efekt swojej pracy na danym etapie uczestnicy będą mogli konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Jest również możliwość przeprowadzenia konsultacji osobistych na miejscu w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

   Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 2-stopnia:


    

   Warsztaty 2-stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs 1-stopnia (czyli kurs podstawowy) prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisania nabytą w innych ośrodkach.

   Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu malarskiego * z kursu 1-stopnia. 

   (* Podstawowy zestaw do malarstwa temperowego można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

   W ramach opłaty za warsztaty każdy uczestnik otrzyma następujące materiały: 
   • zagruntowane podobrazie o wym. 26x35 cm
   • wzorniki (podlinnik oraz 3 kolorowe wydruki)
   • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
   Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

   Koszt uczestnictwa: 830 zł
    
               Wypełnij formularz zgłoszenia
    

   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

   Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  


    
    * * * 
   Jezus Miłosierny

   warsztaty tematyczne w trybie ZDALNYM

   15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

   prowadzenie indywidualne
    


   Zapraszamy na warsztaty z ikoną Jezusa Miłosiernego
   Ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). 
   Obraz Jezusa Miłosiernego powstał z woli samego Jezusa. Wraz z rozpowszechnieniem się orędzia o Bożym Miłosierdziu, które zostało przekazane przez siostrę Faustynę, wizerunek ten szybko stał się jednym z najpopularniejszych i otaczanych kultem obrazów Chrystusa w Kościele Katolickim. Malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego nie tylko może pomóc na nowo, osobiście odkryć prawdę o Bożym Miłosierdziu ale także będzie realizacją polecenia Jezusa by przez malowanie tego obrazu nieść prawdę o Miłosierdziu innym. 

   
Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 26 x 50 cm w oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego 

   Warsztaty obejmą 15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line. W rytmie cotygodniowym - lub ustalonym indywidualnie - prowadzący będzie udostępniał film instruktażowy z kolejnym etapem pracy. W trakcie tygodnia uczestnicy warsztatów będą mogli przesłać zdjęcia swojej pracy i ewentualne pytania by uzyskać korektę prowadzącego. Filmy instruktażowe zawierać będą wszystkie etapy pracy nad ikoną jak również wyjaśnienie zastosowanych technik malarskich, opis użytych pędzli, pigmentów, etc. Uczestnicy warsztatów będą mieli dostęp do filmów instruktażowych przez 12 miesięcy od rozpoczęcia warsztatów. 

   Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2-stopniu ikonopisania
    
   Materiały warsztatowe - zagruntowane podobrazie i wzorniki - zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty. Preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia.
    
   Koszt uczestnictwa850 zł
     
    

   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

   Warsztaty zdalne poprowadzi: o.Mateusz Orłowski SJ
    

   * * *   
   Trójca Święta

   warsztaty tematyczne w trybie ZDALNYM

   rozpoczęcie i tryb indywidualny

   16 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

    


   Zapraszamy na warsztatowe spotkanie z ikoną Trójcy Świętej
   Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» - Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna». (Rdz 18, 1-10)

   Inspirowana przekazem starotestamentalnym ikona Trójcy Świętej autorstwa Andrieja Rublowa cieszy się w Kościele Katolickim ogromnym uznaniem. Jest uważana zarówno za piękną jak i pełną duchowej głębi. Nie tylko zaprasza w głąb tajemnicy samej Trójcy ale także wyraża ideę jedności człowieka z Bogiem oraz jedność między ludźmi na wzór Trójcy Świętej. Każdy z nas jest zaproszony do włączenia się w relację z Trójcą, to dla nas bowiem zostawione jest wolne miejsce za stołem.

   Na warsztatach namalujemy ikonę Trójcy Świętej głównie w oparciu o ikonę Andrieja Rublowa. W trakcie pracy będziemy poznawać także jej historię, symbolikę i teologię.


   Warsztaty obejmą 16 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

   W rytmie cotygodniowym prowadzący będzie udostępniał film instruktażowy z kolejnym etapem pracy. W trakcie tygodnia uczestnicy warsztatów będą mogli przesłać zdjęcia swojej pracy i ewentualne pytania by uzyskać korektę prowadzącego. Filmy instruktażowe zawierać będą wszystkie etapy pracy nad ikoną jak również wyjaśnienie zastosowanych technik malarskich, opis użytych pędzli, pigmentów, etc. Uczestnicy warsztatów będą mieli dostęp do filmów instruktażowych przez 12 miesięcy od rozpoczęcia warsztatów.

   Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 33 x 40 cm w oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego

   Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2. stopniu ikonopisania.

   Materiały warsztatowe - zagruntowane podobrazie i wzorniki - zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty. Preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia.

   Koszt uczestnictwa870 zł

    
    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.
     
   Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ

    
    
   * * * 
   w technice tempery:
   “Madonny Dawnych Mistrzów”
    
   Matka Boża z ołtarza w Gandawie 
   (XV w.) 

   15 października - 17 grudnia 2022
    
   soboty, w godz. 9:00 - 15:30

   UWAGA! Miejsce warsztatów: 
   Parafia Księży Pallotynów: ul. Przybyszewskiego 30; 60-357 Poznań
    


   Serdecznie zapraszamy na semestralne warsztaty malarstwa tablicowego z cyklu "Madonny Dawnych Mistrzów" w technice tempery jajecznej.

   Tym razem zajmiemy się malowaniem kopii fragmentu obrazu braci Huberta i Jana van Eyck pt. Ołtarz Gandawski lub Adoracja Mistycznego Baranka. Najświętsza Maryja Panna namalowana jest w płytkiej przestrzeni ograniczonej kotarą. Szaty oddane są z niezwykłą precyzją. Materiały haftowane są złotem, obszyte wstęgami skrzącymi się od klejnotów. Wszystko namalowane jest w sposób realistyczny i drobiazgowy.

   Będziemy starali się w równie realistyczny sposób oddać charakter przedstawionej postaci. Dokładnie i z dbałością namalować perły, kamienie, tkaniny a także złote elementy. Ważne będzie subtelne i drobiazgowe namalowanie długich włosów Maryi i całej twarzy.
    
   Ołtarz Gandawski znajduje się w Katedrze Św. Bawona. Van Eyck wykonując to dzieło stosował zarówno farby temperowe, jak i olejne. Był prekursorem w tej dziedzinie. 

   Będziemy pracować na podobraziach o wym. 21 x 30 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 
    

   Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego (np. zestaw do ikonopisania) *, tj. 2-3 pędzle z włosia naturalnego, najlepiej sobolowego (kolinsky), podstawowe pigmenty, moździerz ceramiczny, plastikowa paleta malarska.

   * Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

   Zajęcia składać się będą z 6 spotkań, w soboty w godz. 9:00-15:30 (z półgodzinną przerwą).

   Kalendarz spotkań: 
   15 i 22 października
   5 i 19 listopada
   3 i 17 grudnia

   Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minim. 7)
   Koszt880 zł

    

   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

   UWAGA! Ze względu na remonty prowadzone w Pracowni zajęcia odbędą się w adaptowanej pracowni przy parafii Księży Pallotynów: ul. Przybyszewskiego 30; 60-357 Poznań (wjazd na parking wewnętrzny od ul. Opalenickiej i Zbyszczyńskiej).

   Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska 
     
    
     * * *  
   Oblicze Chrystusa Pantokratora
   kurs 1-stopnia
   * oraz kurs 1-stopnia "PLUS" - Pantokrator w pół postaci

   23 - 29 stycznia 2023

   Dom Formacji Duchowej w KALISZU


   Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

   Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z codzienną modlitwą. Poznamy czym jest obraz sakralny na przykładzie ikony Oblicza Chrystusa w typie Pantokrator, stanowiącej źródło całej ikonografii chrześcijańskiej.

   Celem tygodniowego spotkania jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

   Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.

   * Osoby, które już wcześniej ukończyły kurs ikonopisania 1-stopnia w temacie Oblicza Chrystusa Pantokratora mogą wybrać opcję "PLUS", aby pracować podczas warsztatów nad ikoną półpostaciową Chrystusa Pantokratora (z błogosławieństwem i księga - według jednego z trzech zaprezentowanych wyzej wzorów.

   Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

   Koszt uczestnictwa: 1700 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym) 

               Wypełnij formularz zgłoszenia
     

   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 1000 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

   Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

   Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 23 stycznia o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 29 stycznia obiadem o godz. 12:00.
     
   Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
    


    

   * * * 
   Pracownia ikonopisania

   ...

   poniedziałki, w godz. 18:00-21:00

   (początek ...)   Osoby, które ukończyły podstawowy kurs ikonopisania (przynajmniej warsztaty 1-stopnia) zapraszamy do skorzystania z zajęć typu "pracownia ikonopisania". Semestralne spotkania w pracowni - 3 godziny w tygodniu - polegają na pracy własnej nad wybranym tematem ikonograficznym, pod opieką osoby prowadzącej. Zajęcia służą podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności zdobytych na kursach podstawowych w dziedzinie ikonopisania i pozłotnictwa. 

   Spotkania odbywać się będą od ...

    
   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 5)
   Koszt: ... zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań: poniedziałki w godz. 18:00 - 21:00.
     
    Koordynatorzy: Przemysław Juszczak i Maja Bromber


   * * *  
   Święta Rodzina

   ....

   wtorki, w godz. 18:00-21:00

   (początek ....)   Obrazy Świętej Rodziny przynajmniej od kilku stuleci otaczane są kultem i cieszą się w Kościele dużą popularnością. Także dziś przedstawienia Maryi, Jezusa i Józefa bardzo często znajdujemy na ścianach polskich domów. Wraz ze wzrostem zainteresowania ikoną, niezwykle popularnym tematem stała się ikona Świętej Rodziny. Powstało i nadaj powstaje wiele różnych wersji tego przedstawienia.

   Na naszych warsztatach nauczymy się jak namalować ikonę Świętej Rodziny w stylu bizantyjskim. Poza doskonaleniem warsztatu malarskiego sprobujemy głębiej zrozumieć artystyczny i teologiczny wymiar tej ikony. 

   Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wym. 30x40 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 

   Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2-stopniu ikonopisania

   Będzie można z pomocą prowadzącego przygotować własny podlinnik albo skorzystać z gotowego podlinnika zaproponowanego przez prowadzącego. 

   Uczestnicy będą korzystali z własnych zestawów malarskich *. 

   * Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

   Warsztaty składać się będą z 15 spotkań, we wtorki w godz. 18:00-21:00, 

   Liczba miejsc na warsztatach: 14 (grupa minimalna 8)
   Koszt... zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań: wtorki, godz. 18:00-21:00
     
   Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ
    

   * * * 
   w technice tempery:
   “Madonny Dawnych Mistrzów”
    
   Madonna ze świeczką 
   Carlo Crivelliego  (XV w.) 

   .....

   soboty, w godz. 10:00 - 16:30

   (początek .....) 
    


   Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty malarstwa tablicowego z cyklu “Madonny Dawnych Mistrzów” w technice tempery jajecznej.

   Tym razem zajmiemy się analizą i plastyczną interpretacją renesansowego obrazu "Matka Boska ze świecą” (wł. Madonna della Candeletta) Carlo Crivelliego (XV w.). Malarz ten był przedstawicielem tzw. szkoły weneckiej. Tworzył dzieła w Wenecji i środkowych Włoszech. Malował wyłącznie obrazy religijne: małe przedstawienia Madonny oraz ogromne poliptyki.

   Na obrazie, którego fragment będzie przedmiotem naszej malarskiej próby, Maryja została przedstawiona w postaci siedzącej na kamiennym tronie. Na kolanach trzyma Jezusa bawiącego się owocem gruszki. Na głowie ma koronę. Suknia Maryi zdaje się być uszyta z różnokolorowego adamaszku.

   Będziemy się starali namalować w podobny sposób jak to zrobił Crivelli, podejmując delikatne studium karnacji twarzy, zwracając uwagę na rozświetlenia i cienie, które pięknie układają się na obliczu Maryi. 

   Dużym wyzwaniem i trudnością, a zarazem ciekawym elementem, będzie namalowanie subtelnego welonu wokół twarzy i złotych pukli włosów otaczających symetrycznie głowę. Poświęcimy także uwagę pieczołowicie namalowanym ozdobom i koronie. 

   Na koniec namalujemy fragment tkaniny, która znajduje się za plecami i głową Madonny. Jest to część tronu, na którym Ona siedzi.

   Malując, skupimy się wyłącznie na twarzy i elementach wokół niej. Będziemy pracować na podobraziach o wym. 25x30 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 


   Obraz aktualnie znajduje się w zbiorach Pinacoteki Brera w Mediolanie. Stanowił część tzw. Poliptyku z Duomo w Camerino.
    

   Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego (np. zestaw do ikonopisania) *, tj. 2-3 pędzle z włosia naturalnego, najlepiej sobolowego (kolinsky), podstawowe pigmenty, moździerz ceramiczny, plastikowa paleta malarska.

   * Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

   Zajęcia składać się będą z 6 spotkań, w soboty w godz. 10:00-16:30 (z półgodzinną przerwą).

   Kalendarz spotkań: 
   ...

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
   Koszt: ... zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty powyższej kwoty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań. 

   Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska 
    
    
   * * * 
   Oblicze Chrystusa - "Mandylion" 

   kurs 1-stopnia
   * kurs 1-stopnia "PLUS" - wersja z Aniołami

   ...

   Dom Formacji Duchowej w KALISZU

    
   Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

   Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z codzienną modlitwą. Poznamy czym jest ikona - obraz sakralny - na przykładzie przedstawienia Oblicza Chrystusa ukazanego na "Mandylionie", tj. na chuście.

   Celem 7-dniowych zajęć jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

   Zajecia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

   * Osoby, które już wcześniej ukończyły warsztaty 1-stopnia będą mogły realizować program 1-stopień "PLUS", tj. podjąć prace nad ikoną "Mandylionu" w wersji z Aniołami trzymającymi chustę. Proszę zaznaczyć w zgłoszeniu.

   Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.  

   Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

   Koszt uczestnictwa: 1600 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym) 

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 900 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

   Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

   Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 24 stycznia o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 30 stycznia obiadem o godz. 12:30.
     
   Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ i Przemysław Juszczak 

    

   * * * 
   Mozaika artystyczna 
   według metody klasycznej

   .....

   środy, w godz. 18:00 - 21:00

   (początek .....)
   Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. Proponowany blok warsztatowy poświęcony będzie tradycyjnej metodzie układania wzoru z tzw. tesserów, czyli małych kostek lub innych nieregularnych elementów uzyskanych z cięcia płytek ceramicznych. Technika ta umożliwia pracę w metodzie bezpośredniej jak i odwróconej.

   Pracować będziemy na jednym z wybranych formatów: koło fi 30 cm, kwadrat 30x30 cm, prostokąt 30x40 cm.

   Warsztaty adresowane są do osób początkujących jak i z doświadczeniem.

   Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.

   Uczestnicy będą mogli pracować nad jednym z zaproponowanych wzorów (około 100 różnych propozycji) lub nad własnym projektem mozaikowym.

   Warsztaty składać się będą z 8 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00


   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
   Koszt.... zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
        
   Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra
    

   * * *  
   Mozaika artystyczna 
   według metody "witrażowej"

   ......

   środy, w godz. 18:00 - 21:00

   (początek .....)


    
   Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. W tym bloku warsztatowym uczestnicy będą mogli zapoznać się z techniką przypominająca witraż. Polega ona na tym, że opracowany wzór przenosi się na odpowiednio przygotowane gliniane podłoże, które następnie tnie się na poszczególne kawałki w oryginalnych formach. Kawałki te są dwukrotnie wypalane - pierwszym razem, aby nadać im strukturę ceramiczną, drugim, aby po nałożeniu farb uzyskać efekt kolorowego szkliwa.

   Warsztaty adresowane są zarówno do osób z doświadczeniem jak i początkujących.

   Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.
    
   Warsztaty składać się będą z 7 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00

   Kalendarz spotkań:
   ...

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
   Koszt: ... zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
        
   Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra
    
    
   * * * 
   Złocenie w technice pulmentowej 
   - poler, mat, satyna

   ......
    
   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00   Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze 1-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
   - podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
   - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
   - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: .... zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


   * * * 
   Dekoracje złoceń - ornament wypukły 
     
   ......
    
   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


    
   Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze z cyklu "dekoracje złoceń".

   Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania złoceń w technice pulmentowej na poler i mat. 

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
   - podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
   - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
   - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: ..... zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska

    
   * * * 
   Dekoracje złoceń 
   - stosowanie emalii na powierzchni złoconej 
     
   ....
    
   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00

    
   Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze "stosowanie emalii na powierzchni złoconej".
    
   Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać
   samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień
   na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie.

   Podczas zajęć wykonamy zdobienia, wykorzystując techniki takie jak grawerowanie, 
   puncowanie oraz nakładanie emalii na wygrawerowanych wcześniej ornamentach.
   Technika malowanej emalii doskonale nadaje się do zdobień na ikonach (aureolach, szatach, 
   grawerowanych tłach, ramkach). Nasze warsztaty to okazja by przez dwa dni w miłej i twórczej 
   atmosferze poznać tajniki nowej techniki zdobniczej, zgłębiając arkana wiedzy w gronie pasjonatów. 

   Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15 x 20 cm.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
   - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

    
   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: .... zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska   * * * 
   z cyklu: złote Anioły w mistrzowskim wykonaniu

   "Anioł Zwiastowania - Fra Angelico 1450- 1455 r."

   ......

   piątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00
     
    
   Zapraszamy na fascynującą podróż do świata włoskiego rzemiosła i sztuki.
Pod okiem mistrza pozłotnictwa, od lat pracującego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, będzie można wykonać kopię Anioła autorstwa Fra Angelico złotem w pulmentowej technice pozłotniczej na poler i mat. 

   W trakcie zajęć pogłębimy wiedzę na temat włoskiej tradycji pozłotniczej: 
   - zapoznamy się i będziemy korzystać z kopii oryginalnych narzędzi z okresu średniowiecza i renesansu 
   - poznamy stare traktaty pozłotnicze
- dokonamy analizy najlepszych przykładów złoceń na obrazach Fra Angelico, 

   poszukując odpowiedzi na pytanie: jakich narzędzi i technik należy używać by uzyskać tak spektakularne efekty? 

   Przez dwa dni w miłej, twórczej atmosferze masz szansę doświadczyć podróży w czasie, poznając tajniki renesansowego warsztatu pozłotniczego oraz zgłębiając arkana wiedzy i umiejętności w gronie pasjonatów. 

   Twoja praca może zapoczątkować niezwykłą kolekcję Aniołów.

   Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15x15 cm.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen) 
   - podobrazie płaskie 15x15 cm - 40 zł


   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: .... zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska 

    
   * * * 
   Osadzanie kamieni na powierzchni złoconej

   ......
     
   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


   Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie.

   Podczas zajęć wykonamy zdobienia wykorzystując techniki takie jak grawerowanie na gruncie, puncowanie na warstwie gruntu i złota oraz osadzania kamieni szlachetnych i pereł dla podkreślenia kolorystyki i uzyskania efektu szlachetności.

   Wykorzystanie kamieni szlachetnych kontrastujących ze złotym tłem daje efektowne rezultaty. Jest doskonałe do zdobień na aureolach, szatach postaci na ikonach a także na ramach do obrazów.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
   - podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
   - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
   - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: ...... zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
     
   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową). 

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska
    

   * * * 
   Srebrzenie i złocenie w technice pulmentowej 
   na poler, mat, satyna oraz na mixtion
    


   .....
    
   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00
    

   Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze 2-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu posrebrzania i pozłacania w technice na pulment i na mikstion oraz łączenia materiałów takich jak różne rodzaje i grubości złota, platyny, srebra w celu uzyskiwania ciekawych efektów estetycznych.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
   - książeczka srebra (25 pł.) - 60 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
   - podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
   - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
   - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: ...... zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


   * * * 
   z cyklu: złote Anioły w mistrzowskim wykonaniu

   "Anioł adorujący" Fra Angelico 1425-1459
   z malowaniem dekoracji na złocie

   .....

   piątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00
     


   Zapraszamy na fascynującą podróż do świata włoskiego rzemiosła i sztuki.
Pod okiem mistrza pozłotnictwa, od lat pracującego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, będzie można wykonać kopię Anioła autorstwa Fra Angelico złotem w pulmentowej technice pozłotniczej na poler i mat. 

   W trakcie zajęć pogłębimy wiedzę na temat włoskiej tradycji pozłotniczej: 
   - zapoznamy się i będziemy korzystać z kopii oryginalnych narzędzi z okresu średniowiecza i renesansu 
   - poznamy stare traktaty pozłotnicze
- dokonamy analizy najlepszych przykładów złoceń na obrazach Fra Angelico, 

   poszukując odpowiedzi na pytanie: jakich narzędzi i technik należy używać by uzyskać tak spektakularne efekty? 

   Przez dwa dni w miłej, twórczej atmosferze masz szansę doświadczyć podróży w czasie, poznając tajniki renesansowego warsztatu pozłotniczego oraz zgłębiając arkana wiedzy i umiejętności w gronie pasjonatów. 

   Twoja praca może zapoczątkować niezwykłą kolekcję Aniołów.

   Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15x20 cm.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen) 
   - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł


   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: ..... zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska