Pracownia

Pracownia Działań Twórczych (PDT) powstała w 2015 r. przy Galerii U JEZUITÓW jako poznańska implementacja pracowni "Droga Ikony". Jest to miejsce rozwoju i kształcenia zainteresowań plastycznych oraz zdolności manualnych w oparciu o klasyczne rzemiosło artystyczne oraz tradycję sztuki ikonopisarskiej i jej dziedzin pochodnych.

W ramach organizowanych zajęć proponujemy wielostopniowe warsztaty artystyczne – prowadzone w tygodniu w porach popołudniowo-wieczornych oraz w weekendy – z malarstwa temperowego, pozłotnictwa i sztuki dekoracji, kaligrafii i miniatury oraz grafiki warsztatowej w różnych technikach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów specjalizujących się w swoich dziedzinach.

Pomieszczenia Pracowni znajdują się w XVII-wiecznych krużgankach podominikańskiego klasztoru, należącego obecnie do oo. Jezuitów. Wejście do Pracowni znajduje się tuż obok Galerii U JEZUITÓW, wchodząc przez tę samą bramę, od ulicy Dominikańskiej 10 w Poznaniu (w odległości ok. 10 m od skrzyżowania z ulicą Garbary).
 

Warsztaty w semestrze wiosennym 2019

IKONOPISANIE :

POZŁOTNICTWO I DEKORACJA : 
   
 KALIGRAFIA i MINIATURA :

Zapowiedzi warsztatów letnich 2019 
(szczegóły i zapisy od 1 marca) 

  • Warsztaty ikonopisania 1-stopnia: Oblicze Chrystusa "Mandylion" (1-6 VII, Poznań)
  • Warsztaty ikonopisania 2-stopnia: Matka Boża z Dzieciątkiem (5-11 VIII, Garbatka-Letnisko)
  • Złocenie w technice pulmentowej - poler, mat, satyna (12-13 VII, Puszczykowo)
  • Dekoracje złoceń - ornament wypukły (19-20 VII, Puszczykowo)

* * * 
Pracownia ikonopisania

luty - czerwiec 2019

poniedziałki, w godz. 18:00-21:00
(początek 25 lutego)Osoby, które ukończyły podstawowy kurs ikonopisania (przynajmniej warsztaty 1-stopnia) zapraszamy do skorzystania z zajęć typu "pracownia ikonopisania". Semestralne spotkania w pracowni - 3 godziny w tygodniu - polegają na pracy indywidualnej nad wybranym tematem ikonograficznym pod opieką osoby prowadzącej. Zajęcia służą podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności zdobytych na kursach podstawowych w dziedzinie ikonopisania i pozłotnictwa. 

Spotkania odbywać się będą od 25 lutego do 17 czerwca 2019 r.

Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minimalna 6)
Koszt: 300 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań: poniedziałki w godz. 18:00 - 21:00.
  
 Prowadzący: Przemysław Juszczak i Weronika Kaszub.


* * * 
kurs 2-stopnia

luty - czerwiec 2019

wtorki, w godz. 18:00-21:00 
(początek 26 lutego)Zapraszamy na semestralne studium ikonograficzne II. stopnia.

Celem warsztatów będzie zbudowanie solidnych podstaw rysunkowych i malarskich koniecznych w ikonopisaniu. W drugim semestrze dotychczasowe ćwiczenia rysunkowe skupiające się na kresce i walorze zostanie rozszerzone o ćwiczenia malarskie i problem koloru.

W ramach zajęć będziemy malować między innymi oblicza Jezusa i Maryi a także w miarę możliwości dłonie i stopy. Omówione zostaną cechy charakterystyczne i zastosowanie poszczególnych pigmentów. Nauczymy się mieszać odpowiednie pigmenty tak aby uzyskać dowolne kolory.

Zajęcia składać się będą z 15 spotkań 3 godzinnych.

Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minimalna 12)
Koszt: 510 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań; wtorki w godz. 18:00-21:00.

Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ * * * 
Ikona Bogurodzicy
ikona w typie Eleusa i Hodegetria
(kurs 2-stopnia)

luty - czerwiec 2019

środy w godz. 18:00 - 21:00
(początek 27 lutego) 


Zapraszamy na warsztaty ikonopisania w temacie przedstawień Bagurodzicy - Maryi - Bożej Rodzicielki. Ikona Maryjna zajmuje drugie - po ikonie Chrystusa - miejsce w hierarchii ważności obrazu. W teologicznym i symbolicznym znaczeniu przedstawień Bogurodzicy zawarty jest sens ikony jako obrazu objawiającego.

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawami duchowości, estetyki oraz praktyką właściwego wykonywania ikon Maryjnych. Każda osoba w ramach spotkań wykona jedną ikonę, przedstawienie Maryi z Dzieciątkiem, w typie Hodegetria lub Eleusa - w ujęciu popiersia.

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły warsztaty 1-stopnia (kurs podstawowy) prowadzone przez Prcownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisanian nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu ikonopisarskiego z kursu 1-stopnia (podstawowe pędzle, pigmnety, moździeż, paleta). W ramach uczestnictwa w warsztacie 2-stopnia uczestnik otrzyma materiały teoretyczne, uzupełniający zestaw pigmentów oraz zagruntowane podobrazie.

Zajęcia składać się będą z 15 spotkań 3-godzinnych.

Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minim. 12)
Koszt780 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

            Pobierz formularz zgłoszeniowy - Bogurodzica

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań: środy, godz. 18:00-21:00
  
Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ* * * 
Matka Boża "Eleusa"
kurs 2-stopnia

27 maja - 2 czerwca 2019

DFD Kalisz

 
Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia, które odbędą się w domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Kaliszu.

Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Matki Bożej „Eleusa” (Czuła, Współczującaj) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym.

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły warsztaty 1-stopnia (kurs podstawowy) prowadzone przez Prcownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisanian nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu ikonopisarskiego z kursu 1-stopnia (podstawowe pędzle, pigmnety, moździeż, paleta). W ramach uczestnictwa w warsztacie 2-stopnia uczestnik otrzyma materiały teoretyczne, uzupełniający zestaw pigmentów oraz zagruntowane podobrazie.


Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym):
1220 zł - zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
1310 zł - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym


W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

            Pobierz formularz zgłoszeniowy - Kalisz
  
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 800 zł na podane w e-mailu konto. Reszta należności, stosownie od formy pobytu, do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 27 maja o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 20 stycznia obiadem o godz. 12:30. 

Warsztaty poprowadzą: o. Jacek Wróbel SJ i Przemysław Juszczak


* * * 
Złocenie w technice pulmentowej 
- poler, mat, satyna

22 - 23 lutego 2019

piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze 1-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych. Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - 140 złotych 
- podobrazie płaskie szpongowane 25x30 cm - 90 zł 
- podobrazie płaskie (bez szpongów) 20x25 cm - 60 zł.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 290 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska* * * 
Dekoracje złoceń - ornament wypukły 
  
22 - 23 marca 2019

piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


Zapraszamy na kolejną edycję weekendowych warsztatów pozłotniczych 2-stopnia.

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania złoceń w technice pulmentowej na poler i mat. 

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych. Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
- książeczka złota (25 pł.) - 140 złotych 
- podobrazie płaskie szpongowane 25x30 cm - 90 zł 
- podobrazie płaskie (bez szpongów) 20x25 cm - 60 zł.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 290 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


* * * 
Patyna - uzyskiwanie efektu działania czasu

26 - 27 kwietnia 2019

piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu patynowania (tj. osiągania efektu szlachetnego postarzenia) na podłożu złoconym - np. na ikonie.

W trakcie zajęć uczestnicy
  • przeprowadzą analizę powstawania naturalnej patyny jako efektu działania czasu,
  • zapoznają się z materiałami oraz narzędziami niezbędnymi do wykonania patyny,
  • zrealizują ćwiczenia, podczas których poznają różne sposoby patynowania, tj. postarzania powierzchni złoconych.
Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych. Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 140 zł
- podobrazie płaskie szpongowane 25x30 cm - 90 zł 
- podobrazie płaskie (bez szpongów) 20x25 cm - 60 zł.
  
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 290 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


* * * 
SGRAFITTO - ornament
Złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem sgraffito

10 - 11 maja 2019

piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00Celem warsztatów jest udostępnienie wiedzy i ćwiczenia
 z zakresu pozłacania na poler i mat na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania zdobień w technice sgrafitto. Jako technika zdobnicza
 była popularna w epoce renesansu i baroku, 
ale stosowano ją również w XIX wieku.

Wykorzystanie techniki sgrafitto daje niezwykłe, bardzo efektowne, zjawiskowe i jednocześnie subtelne rezultaty. Wynika to z połączenia misternie wydrapanego, migoczącego złotem ornamentu kontrastującego z barwnym tłem. Jest doskonała do zdobień na aureolach, tłach ikon oraz ramach.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych. Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
- książeczka złota (25 pł.) - 140 złotych 
- podobrazie płaskie szpongowane 25x30 cm - 90 zł 
- podobrazie płaskie (bez szpongów) 20x25 cm - 60 zł.
     
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 290 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


 Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
  
Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową).
  
Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska* * * 
Złocenie w technice pulmentowej 
- poler, mat, satyna

7 - 8 czerwca 2019

piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze 1-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych. Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - 140 złotych 
- podobrazie płaskie szpongowane 25x30 cm - 90 zł 
- podobrazie płaskie (bez szpongów) 20x25 cm - 60 zł.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 290 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
  
Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową). 

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


* * * 
Inicjał filigranowy
na walentynki

8 - 9 lutego 2019

piątek, godz. 18:00-21:00sobota, godz. 10:00-17:00
   


Zapraszamy na dwudniowe warsztaty poświęcone inicjałom filigranowym oraz kaligrafowaniu dobrych życzeń na dzień św. Walentego.

Będziemy kaligrafować wybranym stylem pisma – uncjałą, teksturą gotycką lub rotundą. Kaligraficzne życzenia zyskają niepowtarzalny urok dzięki inicjałom filigranowym – subtelnie zdobionym pierwszym literom sentencji lub życzeń.

Dostosujemy stopień trudności pracy do poziomu zaawansowania uczestników - zapraszamy zarówno osoby początkujące, jak i zajmujące się już kaligrafią.

Dla osób początkujących warsztaty będą wprowadzeniem w wybrany krój pisma, pozwolą zaprzyjaźnić się ze stalówkami: szeroko ściętą oraz rysunkową.

Inicjały filigranowe będziemy kopiować ze wspaniałych, piętnastowiecznych manuskryptów, np. Calderini pontifical. 

9 godzin warsztatów zwieńczy wykonanie pracy końcowej w postaci sentencji lub życzeń walentynkowych,ozdobionych inicjałem w stylu filigranowym.


Wszystkie potrzebne materiały i narzędzia czekają na miejscu, można też przynieść swój ulubiony sprzęt do malowania i kaligrafii.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 250 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


            Pobierz formularz zgłoszeniowy

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań w piątek, w godz. 18:00-21:00; sobota, w godz. 10:00-17:00.

Warsztaty poprowadzi: Barbara Wilińska* * * 

Tajemnice dawnych technik

1 - 2 marca 2019
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


Na dwudniowym warsztacie każdy z uczestników stworzy swoją własną grafikę w dowolnie wybranej przez siebie technice. Będziemy rysować i rytować na płytkach z szlachetnego materiału, jakim jest miedź, na cynku, płytkach plexi lub linoleum.  Opracowane rysunkowo płytki każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie odbić pod specjalną profesjonalną prasą graficzną. Każdy z uczestników będzie mógł wykonać kilka odbitek na specjalnych papierach czerpanych, korzystając z oryginalnych, kolorowych farb graficznych. Odbitki graficzne oraz wyrytowane płytki każdy uczestnik zabierze ze sobą, mogą być one pięknym i oryginalnym prezentem lub ozdobą domu.

Tematyka prac – dowolna, zachęcamy do eksperymentowania i twórczej zabawy.

Organizator zapewnia wszystkie materiały.

Nie są wymagane zdolności plastyczne, jedynie zaangażowanie i zapał twórczy.

Plan 2-dniowych warsztatów:

Piątek, g. 18:00 – 20:00
Czym jest grafika – wprowadzenie do warsztatów.
Pokaz dzieł graficznych różnych twórców.
Pokaz technik graficznych (narzędzia i sposób powstawania prac).
Omawiane techniki: sucha igła, mezzotinta, miedzioryt, linoryt, drzeworyt, akwaforta, akwatinta
Wybór metody pracy, przygotowanie matryc i szkiców.

Sobota, g. 10:00 – 17:00 (w tym godzinna przerwa obiadowa)
Tworzenie własnych prac graficznych.
Odbijanie prac pod prasą graficzną.
Pokaz i omówienie grafik. 

Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minimalna 7)
Koszt: 250 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

Warsztaty poprowadzi:  Ewa Kutylak
  


* * * 

Druk na materiałach 
– wielkanocne obrusy i torby wiosenne 

5 - 6 kwietnia 2019
  
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00
   


Na dwudniowym warsztacie poznamy technikę ręcznego drukowania na materiałach z wykorzystaniem tradycyjnej prasy graficznej oraz specjalnych gotowych lub wykonanych ręcznie przez uczestników stempli drukarskich.

Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z dostępnych bawełnianych toreb, oraz obrusów i obrusików bez nadruku. Można również przynieść własne tkaniny. Będziemy odbijać za pomocą farb offsetowych a także barwników naturalnych (sok z aronii, buraków, kurkuma, kawa).

Zachęcamy do stworzenia wzorów i ornamentów związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Inspiracją będą ludowe pisanki i obrusy, ale nie ograniczajmy twórczych inspiracji, eksperymentujmy i cieszmy się wspólną graficzną pracą.

Organizator zapewnia wszystkie materiały. Każdy będzie mógł wziąć ze sobą swoje prace drukarskie.

Plan warsztatów:
Piątek : 18.00 – 20.00
Wprowadzenie do warsztatów, pokaz różnych możliwości tworzenia stempli i drukowania, tworzenie własnych stempli graficznych i szablonów.

Sobota:  10.00 – 17.00 ( w tym godzinna przerwa obiadowa)
Tworzenie stempli, drukowanie na tkaninach (obrusach, torbach, szalach, koszulkach), zakończenie warsztatów.


Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 250 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.  

Warsztaty poprowadzi: Ewa Kutylak