Pracownia

Pracownia Działań Twórczych (PDT) powstała w 2015 r. przy Galerii U JEZUITÓW jako poznańska implementacja pracowni "Droga Ikony". Jest to miejsce rozwoju i kształcenia zainteresowań plastycznych oraz zdolności manualnych w oparciu o klasyczne rzemiosło artystyczne oraz tradycję sztuki ikonopisarskiej i jej dziedzin pochodnych.

W ramach organizowanych zajęć proponujemy wielostopniowe warsztaty artystyczne – prowadzone w tygodniu w porach popołudniowo-wieczornych oraz w weekendy – z malarstwa temperowego, mozaiki artystycznej oraz pozłotnictwa i sztuki dekoracji. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów specjalizujących się w swoich dziedzinach.

Pomieszczenia Pracowni znajdują się w XVII-wiecznych krużgankach podominikańskiego klasztoru, należącego obecnie do oo. Jezuitów. Wejście do Pracowni znajduje się tuż obok Galerii U JEZUITÓW, wchodząc przez tę samą bramę, od ulicy Dominikańskiej 10 w Poznaniu (w odległości ok. 10 m od skrzyżowania z ulicą Garbary).

  

* * *
Warsztaty w semestrze wiosenno-letnim 2022
 
IKONOPISANIE  i  MALARSTWO TABLICOWE:  
 
Warsztaty ZDALNE:

   
POZŁOTNICTWO I DEKORACJA : 
    
 
Propozycje warsztatowe w naszych pracowniach w WARSZAWIE :
 

* * * 
Oblicze Chrystusa Pantokratora

kurs 1-stopnia w trybie ZDALNYM

14 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 
(możliwe także konsultacje bezpośrednie) 

prowadzenie indywidualne
   


Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 1. stopnia w temacie Oblicza Chrystusa Pantokratora, wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w trybie zdalnym *.

Celem kursu jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie, ale chcących uporządkować dotychczas nabytą wiedzę warsztatową. Owocem zdalnego kursu będzie wykonanie przez uczestnika ikony Oblicza Chrystusa, w technice tempery chudej, na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

*Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie. Polegają one na tym, że uczestnik otrzymuje w rytmie cotygodniowym (lub innym, ustalonym indywidualnie) link do pobrania filmu instruktażowego (długości poszczególnych filmów od 40 do 80 min., w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy z 14 filmów dotyczy określonego etapu pracy nad ikoną. Efekty swoich działań malarskich uczestnik może konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Istnieje również możliwość konsultacji osobistej w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

 
Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 1-stopnia:
Organizator zapewnia wszystkie materiały warsztatowe.  
W ramach opłaty za warsztaty uczestnik otrzyma: 
  • podstawowy zestaw do malarstwa temperowego (zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)
  • zagruntowane podobrazie drewniane o wym. 26x35 cm
  • wzornik (podlinnik) i materiały teoretyczne
  • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską (DPD) lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

Koszt uczestnictwa: 1030 zł
 
 
W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, uczestnik będzie poproszony o dokonanie wpłaty 1030 zł na podane w e-mailu konto. 

Na opcjonalne konsultacje bezpośrednie zapraszamy do Pracowni Działań Twórczych - Droga Ikony: w Poznaniu, ul. Dominikańska 10, albo w Warszawie, ul. Św. Szczepana 1, w uprzednio uzgodnionym terminie.

Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
Konsultacje bezpośrednie: o. Jacek Wróbel SJ (Poznań), Urszula Klimowicz (Warszawa)
 


* * * 
Matka Boża "Czuła" (Eleusa)

kurs 2-stopnia w trybie ZDALNYM

13 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 
(możliwe także konsultacje bezpośrednie) 

prowadzenie indywidualne


 
Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia w temacie ikony Matki Bożej "Czułej" (Eleusy) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Kurs prowadzony będzie w trybie zdalnym w rytmie indywidualnym każdego uczestnika.

Zajęcia można rozpocząć w każdym momencie. Będą one polegały na tym, że uczestnik w rytmie cotygodniowym (lub też innym, ustalonym indywidualnie) będzie otrzymywać link do pobrania filmu instruktażowego (długości jednostki około 1 godz. w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy film dotyczył będzie określonego etapu pracy nad ikoną. Efekt swojej pracy na danym etapie uczestnicy będą mogli konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Jest również możliwość przeprowadzenia konsultacji osobistych na miejscu w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 2-stopnia:


 

Warsztaty 2-stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs 1-stopnia (czyli kurs podstawowy) prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisania nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu malarskiego * z kursu 1-stopnia. 

(* Podstawowy zestaw do malarstwa temperowego można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

W ramach opłaty za warsztaty każdy uczestnik otrzyma następujące materiały: 
  • zagruntowane podobrazie o wym. 26x35 cm
  • wzorniki (podlinnik oraz 3 kolorowe wydruki)
  • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską (DPD) lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

Koszt uczestnictwa: 830 zł


W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty 830 zł na podane w e-mailu konto.

Na opcjonalne konsultacje bezpośrednie zapraszamy do Pracowni Działań Twórczych - Droga Ikony: w Poznaniu, ul. Dominikańska 10, albo w Warszawie, ul. Św. Szczepana 1, w uprzednio uzgodnionym terminie.

Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
Konsultacje bezpośrednie: o. Jacek Wróbel SJ (Poznań), Urszula Klimowicz (Warszawa)


 
 * * * 
Jezus Miłosierny

warsztaty w trybie ZDALNYM

15 lutego - 24 maja 2022 (wtorki)

15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-lineZapraszamy na warsztaty z ikoną Jezusa Miłosiernego
Ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). 
Obraz Jezusa Miłosiernego powstał z woli samego Jezusa. Wraz z rozpowszechnieniem się orędzia o Bożym Miłosierdziu, które zostało przekazane przez siostrę Faustynę, wizerunek ten szybko stał się jednym z najpopularniejszych i otaczanych kultem obrazów Chrystusa w Kościele Katolickim. Malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego nie tylko może pomóc na nowo, osobiście odkryć prawdę o Bożym Miłosierdziu ale także będzie realizacją polecenia Jezusa by przez malowanie tego obrazu nieść prawdę o Miłosierdziu innym. 


Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 26 x 50 cm w oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego 

Warsztaty obejmą 15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line. W rytmie cotygodniowym prowadzący będzie udostępniał film instruktażowy z kolejnym etapem pracy. W trakcie tygodnia uczestnicy warsztatów będą mogli przesłać zdjęcia swojej pracy i ewentualne pytania by uzyskać korektę prowadzącego. Filmy instruktażowe zawierać będą wszystkie etapy pracy nad ikoną jak również wyjaśnienie zastosowanych technik malarskich, opis użytych pędzli, pigmentów, etc. Uczestnicy warsztatów będą mieli dostęp do filmów instruktażowych przez 12 miesięcy od rozpoczęcia warsztatów. 

Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2-stopniu ikonopisania
 
Materiały warsztatowe - zagruntowane podobrazie i wzorniki - zostaną wysłane przesyłką kurierską (DPD) lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty. Preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia.
 
Koszt uczestnictwa850 zł
 
W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca lutego.
 
Na opcjonalne konsultacje bezpośrednie zapraszamy do Pracowni Działań Twórczych - Droga Ikony w Poznaniu, ul. Dominikańska 10, w uprzednio uzgodnionym terminie.

Warsztaty poprowadzi: o.Mateusz Orłowski SJ
 

Matka Boża "Czuła"
kurs 2-stopnia
*kurs 2-stopnia "plus" - przestawienie pół postaciowe

16 - 22 maja 2022
 
Dom Formacji Duchowej w Kaliszu
 
Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje. 
Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia, które odbędą się w domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Kaliszu.

Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Matki Bożej „Eleusa” (Czuła, Współczującaj) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym.

* Osoby, które już wcześniej ukończyły warsztaty 2-stopnia będą mogły realizować program 2-stopień "plus", czyli podjąć prace nad ikoną Bogarodzicy w wersji "do pasa", tj. z całą postacią Dzieciątka na podobraziu o wym. 30x40 cm.

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły warsztaty 1-stopnia (kurs podstawowy) prowadzone przez Prcownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisanian nabytą w innych ośrodkach.

Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego* (z kursu 1-stopnia).

(* zestaw taki można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa: 1500 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym)

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 850 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 16 maja o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 22 maja obiadem o godz. 12:00.
  
Warsztaty poprowadzą: o. Jacek Wróbel SJ i Przemysław Juszczak


* * *  
Oblicze Chrystusa Pantokratora
kurs 1-stopnia
* oraz kurs 1-stopnia "PLUS" - Pantokrator w pół postaci

15 - 21 sierpnia 2022

Dom Formacji Duchowej w KALISZU


Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z codzienną modlitwą. Poznamy czym jest obraz sakralny na przykładzie ikony Oblicza Chrystusa w typie Pantokrator, stanowiącej źródło całej ikonografii chrześcijańskiej.

Celem tygodniowego spotkania jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.

* Osoby, które już wcześniej ukończyły kurs ikonopisania 1-stopnia w temacie Oblicza Chrystusa Pantokratora mogą wybrać opcję "PLUS", aby pracować podczas warsztatów nad ikoną półpostaciową Chrystusa Pantokratora (z błogosławieństwem i księga - według jednego z trzech zaprezentowanych wyzej wzorów.

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa: 1700 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym) 

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 1000 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 15 sierpnia o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 21 sierpnia obiadem o godz. 12:00.
  
Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
 

 
* * * 
w technice tempery:
“Madonny Dawnych Mistrzów”
 
Matka Boża Różańcowa 
z Sanktuarium oo.Jezuitów w Poznaniu (XVII w.) 

19 lutego - 21 maja 2022
 
soboty, w godz. 9:00 - 15:30

UWAGA! Parafia Księży Pallotynów: ul. Przybyszewskiego 30; 60-357 Poznań
 
 

Serdecznie zapraszamy na semestralne warsztaty malarstwa tablicowego z cyklu “Madonny Dawnych Mistrzów” w technice tempery jajecznej.

Tym razem zajmiemy się analizą i plastyczną interpretacją późno-renesansowego obrazu "Matki Bożej Różańcowej” (1631 r.), znajdującego się obecnie w kaplicy Matki Bożej Różańcowej przy kościele oo. Jezuitów w Poznaniu (dawniej kościół oo. Dominikanów). Obraz ten jest ikonograficznym wariantem wizerunku "Matki Bożej Śnieżnej" (XII w.) z rzymskiej Bazyliki Matki Bożej Większej, znanym również pod nazwą Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) Jest to najbardziej popularne i najczęściej "kopiowane" przedstawienie Bogarodzicy w całym obszarze kulturowym chrześcijaństwa tradycji łacińskiej.

W ramach warsztatów będziemy starali się oddać wiernie wizerunek postaci Marii i Dzieciątka Jezus malując wszystkie elementy obrazu. Przywilejem spotkań jest fakt, że będziemy mogli konfrontować wyniki naszej pracy z oryginalnym obrazem.

Będziemy pracować na podobraziach o wym. 26x40 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 
 

Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego (np. zestaw do ikonopisania) *, tj. 2-3 pędzle z włosia naturalnego, najlepiej sobolowego (kolinsky), podstawowe pigmenty, moździerz ceramiczny, plastikowa paleta malarska.

* Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

Zajęcia składać się będą z 6 spotkań, w soboty w godz. 9:00-15:30 (z półgodzinną przerwą).

Kalendarz spotkań: 
19 lutego
5 i 19 marca
2 i 23 kwietnia
7 maja 

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
Koszt830 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty powyższej kwoty na podane w e-mailu konto.

UWAGA! Ze względu na remonty prowadzone w Pracowni zajęcia odbędą się w adaptowanej pracowni przy parafii Księży Pallotynów: ul. Przybyszewskiego 30; 60-357 Poznań (wjazd na parking wewnętrzny od ul. Opalenickiej i Zbyszyńskiej).

Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska 
  

 
* * * 
w technice tempery:
“Madonny Dawnych Mistrzów”
 
Madonna z Dzieciątkiem 
- Filippo Lippi (XV w.) 

1 - 6 sierpnia 2022
 
w godz. 9:00 - 15:30

UWAGA! Parafia Księży Pallotynów: ul. Przybyszewskiego 30; 60-357 Poznań
 
 
Serdecznie zapraszamy na letnie 6-dniowe warsztaty malarstwa tablicowego z cyklu “Madonny Dawnych Mistrzów” w technice tempery jajecznej. Tematem naszych spotkań będzie analiza i plastyczna interpretacja renesansowego obrazu "Madonna z Dzieciątkiem" autorstwa Fra Filippo Lippi (ur. 1406, zm. 8 października 1469 – renesansowy włoski malarz doby quattrocenta, działający głównie we Florencji, mnich zakonu karmelitów).

Obraz namalowany jest na desce w formacie 80 x 52,5 cm w technice tempery. Przedstawia wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem na tle obramowania okiennego i draperii. Matka Boża ubrana została zgodnie z ówczesną modą, w szykowną niebieską szatę. Na głowie ma wyszukaną fryzurę z welonem i perłami. Dzieciątko przedstawione zostało w naturalny sposób. Konwencja wizerunku Marii, którą wypracował Lippi, okazała się nośną. Nawiązywał do niej min. Sandro Botticelli - jego znane powszechnie malarskie wyobrażenia kobiet wiele zawdzięczają sztuce Lippiego. Obraz obecnie znajduje się w Parmie, we Włoszech.

W czasie warsztatów będziemy starali się oddać jak najdokładniej intymną atmosferę obrazu. Skupimy się zarówno na subtelnej kolorystyce, jak i na szczegółach dzieła. Będziemy pracować na podobraziach o wym. 27 x 40 cm.
 
Zajęcia trwać będą od poniedziałku do soboty, w godz. 9:00 - 15:30 (z półgodzinna przerwą)
   
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
Koszt860 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty powyższej kwoty na podane w e-mailu konto.

UWAGA! Ze względu na remonty prowadzone w Pracowni zajęcia odbędą się w adaptowanej pracowni przy parafii Księży Pallotynów: ul. Przybyszewskiego 30; 60-357 Poznań (wjazd na parking wewnętrzny od ul. Opalenickiej i Zbyszyńskiej).

Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska 
 
  * * * 
Pracownia ikonopisania

...

poniedziałki, w godz. 18:00-21:00

(początek ...)Osoby, które ukończyły podstawowy kurs ikonopisania (przynajmniej warsztaty 1-stopnia) zapraszamy do skorzystania z zajęć typu "pracownia ikonopisania". Semestralne spotkania w pracowni - 3 godziny w tygodniu - polegają na pracy własnej nad wybranym tematem ikonograficznym, pod opieką osoby prowadzącej. Zajęcia służą podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności zdobytych na kursach podstawowych w dziedzinie ikonopisania i pozłotnictwa. 

Spotkania odbywać się będą od ...

 
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 5)
Koszt: ... zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań: poniedziałki w godz. 18:00 - 21:00.
  
 Koordynatorzy: Przemysław Juszczak i Maja Bromber


* * *  
Święta Rodzina

....

wtorki, w godz. 18:00-21:00

(początek ....)Obrazy Świętej Rodziny przynajmniej od kilku stuleci otaczane są kultem i cieszą się w Kościele dużą popularnością. Także dziś przedstawienia Maryi, Jezusa i Józefa bardzo często znajdujemy na ścianach polskich domów. Wraz ze wzrostem zainteresowania ikoną, niezwykle popularnym tematem stała się ikona Świętej Rodziny. Powstało i nadaj powstaje wiele różnych wersji tego przedstawienia.

Na naszych warsztatach nauczymy się jak namalować ikonę Świętej Rodziny w stylu bizantyjskim. Poza doskonaleniem warsztatu malarskiego sprobujemy głębiej zrozumieć artystyczny i teologiczny wymiar tej ikony. 

Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wym. 30x40 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 

Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2-stopniu ikonopisania

Będzie można z pomocą prowadzącego przygotować własny podlinnik albo skorzystać z gotowego podlinnika zaproponowanego przez prowadzącego. 

Uczestnicy będą korzystali z własnych zestawów malarskich *. 

* Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

Warsztaty składać się będą z 15 spotkań, we wtorki w godz. 18:00-21:00, 

Liczba miejsc na warsztatach: 14 (grupa minimalna 8)
Koszt... zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań: wtorki, godz. 18:00-21:00
  
Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ
 

* * * 
w technice tempery:
“Madonny Dawnych Mistrzów”
 
Madonna ze świeczką 
Carlo Crivelliego  (XV w.) 

.....

soboty, w godz. 10:00 - 16:30

(początek .....) 
 


Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty malarstwa tablicowego z cyklu “Madonny Dawnych Mistrzów” w technice tempery jajecznej.

Tym razem zajmiemy się analizą i plastyczną interpretacją renesansowego obrazu "Matka Boska ze świecą” (wł. Madonna della Candeletta) Carlo Crivelliego (XV w.). Malarz ten był przedstawicielem tzw. szkoły weneckiej. Tworzył dzieła w Wenecji i środkowych Włoszech. Malował wyłącznie obrazy religijne: małe przedstawienia Madonny oraz ogromne poliptyki.

Na obrazie, którego fragment będzie przedmiotem naszej malarskiej próby, Maryja została przedstawiona w postaci siedzącej na kamiennym tronie. Na kolanach trzyma Jezusa bawiącego się owocem gruszki. Na głowie ma koronę. Suknia Maryi zdaje się być uszyta z różnokolorowego adamaszku.

Będziemy się starali namalować w podobny sposób jak to zrobił Crivelli, podejmując delikatne studium karnacji twarzy, zwracając uwagę na rozświetlenia i cienie, które pięknie układają się na obliczu Maryi. 

Dużym wyzwaniem i trudnością, a zarazem ciekawym elementem, będzie namalowanie subtelnego welonu wokół twarzy i złotych pukli włosów otaczających symetrycznie głowę. Poświęcimy także uwagę pieczołowicie namalowanym ozdobom i koronie. 

Na koniec namalujemy fragment tkaniny, która znajduje się za plecami i głową Madonny. Jest to część tronu, na którym Ona siedzi.

Malując, skupimy się wyłącznie na twarzy i elementach wokół niej. Będziemy pracować na podobraziach o wym. 25x30 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 


Obraz aktualnie znajduje się w zbiorach Pinacoteki Brera w Mediolanie. Stanowił część tzw. Poliptyku z Duomo w Camerino.
 

Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego (np. zestaw do ikonopisania) *, tj. 2-3 pędzle z włosia naturalnego, najlepiej sobolowego (kolinsky), podstawowe pigmenty, moździerz ceramiczny, plastikowa paleta malarska.

* Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

Zajęcia składać się będą z 6 spotkań, w soboty w godz. 10:00-16:30 (z półgodzinną przerwą).

Kalendarz spotkań: 
...

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
Koszt: ... zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty powyższej kwoty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań. 

Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska 
 
 
* * * 
Oblicze Chrystusa - "Mandylion" 

kurs 1-stopnia
* kurs 1-stopnia "PLUS" - wersja z Aniołami

24 - 30 I 2022

Dom Formacji Duchowej w KALISZU

 
Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z codzienną modlitwą. Poznamy czym jest ikona - obraz sakralny - na przykładzie przedstawienia Oblicza Chrystusa ukazanego na "Mandylionie", tj. na chuście.

Celem 7-dniowych zajęć jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

Zajecia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

* Osoby, które już wcześniej ukończyły warsztaty 1-stopnia będą mogły realizować program 1-stopień "PLUS", tj. podjąć prace nad ikoną "Mandylionu" w wersji z Aniołami trzymającymi chustę. Proszę zaznaczyć w zgłoszeniu.

Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.  

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa: 1600 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym) 

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 900 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 24 stycznia o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 30 stycznia obiadem o godz. 12:30.
  
Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ i Przemysław Juszczak 

 

* * * 
Mozaika artystyczna 
według metody klasycznej

.....

środy, w godz. 18:00 - 21:00

(początek .....)
Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. Proponowany blok warsztatowy poświęcony będzie tradycyjnej metodzie układania wzoru z tzw. tesserów, czyli małych kostek lub innych nieregularnych elementów uzyskanych z cięcia płytek ceramicznych. Technika ta umożliwia pracę w metodzie bezpośredniej jak i odwróconej.

Pracować będziemy na jednym z wybranych formatów: koło fi 30 cm, kwadrat 30x30 cm, prostokąt 30x40 cm.

Warsztaty adresowane są do osób początkujących jak i z doświadczeniem.

Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.

Uczestnicy będą mogli pracować nad jednym z zaproponowanych wzorów (około 100 różnych propozycji) lub nad własnym projektem mozaikowym.

Warsztaty składać się będą z 8 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00


Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
Koszt.... zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
     
Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra
 

* * *  
Mozaika artystyczna 
według metody "witrażowej"

......

środy, w godz. 18:00 - 21:00

(początek .....)


 
Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. W tym bloku warsztatowym uczestnicy będą mogli zapoznać się z techniką przypominająca witraż. Polega ona na tym, że opracowany wzór przenosi się na odpowiednio przygotowane gliniane podłoże, które następnie tnie się na poszczególne kawałki w oryginalnych formach. Kawałki te są dwukrotnie wypalane - pierwszym razem, aby nadać im strukturę ceramiczną, drugim, aby po nałożeniu farb uzyskać efekt kolorowego szkliwa.

Warsztaty adresowane są zarówno do osób z doświadczeniem jak i początkujących.

Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.
 
Warsztaty składać się będą z 7 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00

Kalendarz spotkań:
...

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
Koszt: ... zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
     
Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra
 
 
* * * 
Złocenie w technice pulmentowej 
- poler, mat, satyna

......
 
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze 1-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
- podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
- podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
- podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: .... zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


* * * 
Dekoracje złoceń - ornament wypukły 
  
......
 
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


 
Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze z cyklu "dekoracje złoceń".

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania złoceń w technice pulmentowej na poler i mat. 

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
- podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
- podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
- podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: ..... zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska

 
* * * 
Dekoracje złoceń 
- stosowanie emalii na powierzchni złoconej 
  
....
 
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00

 
Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze "stosowanie emalii na powierzchni złoconej".
 
Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać
samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień
na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie.

Podczas zajęć wykonamy zdobienia, wykorzystując techniki takie jak grawerowanie, 
puncowanie oraz nakładanie emalii na wygrawerowanych wcześniej ornamentach.
Technika malowanej emalii doskonale nadaje się do zdobień na ikonach (aureolach, szatach, 
grawerowanych tłach, ramkach). Nasze warsztaty to okazja by przez dwa dni w miłej i twórczej 
atmosferze poznać tajniki nowej techniki zdobniczej, zgłębiając arkana wiedzy w gronie pasjonatów. 

Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15 x 20 cm.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
- podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

 
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: .... zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

 
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska* * * 
z cyklu: złote Anioły w mistrzowskim wykonaniu

"Anioł Zwiastowania - Fra Angelico 1450- 1455 r."

......

piątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00
  
 
Zapraszamy na fascynującą podróż do świata włoskiego rzemiosła i sztuki.
Pod okiem mistrza pozłotnictwa, od lat pracującego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, będzie można wykonać kopię Anioła autorstwa Fra Angelico złotem w pulmentowej technice pozłotniczej na poler i mat. 

W trakcie zajęć pogłębimy wiedzę na temat włoskiej tradycji pozłotniczej: 
- zapoznamy się i będziemy korzystać z kopii oryginalnych narzędzi z okresu średniowiecza i renesansu 
- poznamy stare traktaty pozłotnicze
- dokonamy analizy najlepszych przykładów złoceń na obrazach Fra Angelico, 

poszukując odpowiedzi na pytanie: jakich narzędzi i technik należy używać by uzyskać tak spektakularne efekty? 

Przez dwa dni w miłej, twórczej atmosferze masz szansę doświadczyć podróży w czasie, poznając tajniki renesansowego warsztatu pozłotniczego oraz zgłębiając arkana wiedzy i umiejętności w gronie pasjonatów. 

Twoja praca może zapoczątkować niezwykłą kolekcję Aniołów.

Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15x15 cm.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen) 
- podobrazie płaskie 15x15 cm - 40 zł


Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: .... zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska 

 
* * * 
Osadzanie kamieni na powierzchni złoconej

......
  
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie.

Podczas zajęć wykonamy zdobienia wykorzystując techniki takie jak grawerowanie na gruncie, puncowanie na warstwie gruntu i złota oraz osadzania kamieni szlachetnych i pereł dla podkreślenia kolorystyki i uzyskania efektu szlachetności.

Wykorzystanie kamieni szlachetnych kontrastujących ze złotym tłem daje efektowne rezultaty. Jest doskonałe do zdobień na aureolach, szatach postaci na ikonach a także na ramach do obrazów.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
- podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
- podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
- podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: ...... zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
  
Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową). 

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska
 

* * * 
Srebrzenie i złocenie w technice pulmentowej 
na poler, mat, satyna oraz na mixtion
 


.....
 
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00
 

Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze 2-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu posrebrzania i pozłacania w technice na pulment i na mikstion oraz łączenia materiałów takich jak różne rodzaje i grubości złota, platyny, srebra w celu uzyskiwania ciekawych efektów estetycznych.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
- książeczka srebra (25 pł.) - 60 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
- podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
- podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
- podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: ...... zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


* * * 
z cyklu: złote Anioły w mistrzowskim wykonaniu

"Anioł adorujący" Fra Angelico 1425-1459
z malowaniem dekoracji na złocie

.....

piątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00
  


Zapraszamy na fascynującą podróż do świata włoskiego rzemiosła i sztuki.
Pod okiem mistrza pozłotnictwa, od lat pracującego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, będzie można wykonać kopię Anioła autorstwa Fra Angelico złotem w pulmentowej technice pozłotniczej na poler i mat. 

W trakcie zajęć pogłębimy wiedzę na temat włoskiej tradycji pozłotniczej: 
- zapoznamy się i będziemy korzystać z kopii oryginalnych narzędzi z okresu średniowiecza i renesansu 
- poznamy stare traktaty pozłotnicze
- dokonamy analizy najlepszych przykładów złoceń na obrazach Fra Angelico, 

poszukując odpowiedzi na pytanie: jakich narzędzi i technik należy używać by uzyskać tak spektakularne efekty? 

Przez dwa dni w miłej, twórczej atmosferze masz szansę doświadczyć podróży w czasie, poznając tajniki renesansowego warsztatu pozłotniczego oraz zgłębiając arkana wiedzy i umiejętności w gronie pasjonatów. 

Twoja praca może zapoczątkować niezwykłą kolekcję Aniołów.

Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15x20 cm.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen) 
- podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł


Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: ..... zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska