Pracownia

Pracownia Działań Twórczych (PDT) powstała w 2015 r. przy Galerii U JEZUITÓW jako poznańska implementacja pracowni "Droga Ikony". Jest to miejsce rozwoju i kształcenia zainteresowań plastycznych oraz zdolności manualnych w oparciu o klasyczne rzemiosło artystyczne oraz tradycję sztuki ikonopisarskiej i jej dziedzin pochodnych.

W ramach organizowanych zajęć proponujemy wielostopniowe warsztaty artystyczne – prowadzone w tygodniu w porach popołudniowo-wieczornych oraz w weekendy – z malarstwa temperowego, pozłotnictwa i sztuki dekoracji, kaligrafii i miniatury oraz grafiki warsztatowej w różnych technikach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów specjalizujących się w swoich dziedzinach.

Pomieszczenia Pracowni znajdują się w XVII-wiecznych krużgankach podominikańskiego klasztoru, należącego obecnie do oo. Jezuitów. Wejście do Pracowni znajduje się tuż obok Galerii U JEZUITÓW, wchodząc przez tę samą bramę, od ulicy Dominikańskiej 10 w Poznaniu (w odległości ok. 10 m od skrzyżowania z ulicą Garbary).
 


Warsztaty w semestrze jesienno-zimowym 2019/2020

IKONOPISANIE :
       
MOZAIKA : 
  
POZŁOTNICTWO I DEKORACJA : 
    
KALIGRAFIA i MINIATURA :  Propozycje warsztatowe w naszych pracowniach w WARSZAWIE :
  * * * 
  Pracownia ikonopisania

  październik 2019 - luty 2020

  poniedziałki, w godz. 18:00-21:00

  (początek 7 października)  Osoby, które ukończyły podstawowy kurs ikonopisania (przynajmniej warsztaty 1-stopnia) zapraszamy do skorzystania z zajęć typu "pracownia ikonopisania". Semestralne spotkania w pracowni - 3 godziny w tygodniu - polegają na pracy własnej nad wybranym tematem ikonograficznym pod opieką osoby prowadzącej. Zajęcia służą podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności zdobytych na kursach podstawowych w dziedzinie ikonopisania i pozłotnictwa. 

  Spotkania odbywać się będą od 7 października 2019 do 3 lutego 2020 r.

  Liczba miejsc na warsztatach: 14 (grupa minimalna 6)
  Koszt: 300 zł

  W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań: poniedziałki w godz. 18:00 - 21:00.
    
   Prowadzący: Przemysław Juszczak i Maja Bromber.


  * * * 
  Ikona Trójcy Świętej 

  październik 2019 - luty 2020

  wtorki, w godz. 18:00-21:00 

  (początek 8 października)  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie z ikoną Trójcy Świętej (według Andrzeja Rublowa).

  Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» - Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna». Rdz 18, 1-10

  Ikona Trójcy Świętej cieszy się w Kościele Katolickim ogromnym uznaniem. Jest uważana za jedną z najbardziej niezwykłych i najpiękniejszych ikon.  Jednakże to nie tylko w jej pięknie tkwi siła ale także w głębi teologicznej. Odsłanianie tajemnicy Trójcy Świętej jest niezwykle trudnym zadaniem dla teologów. Nasz rozum nigdy do końca nie zrozumie w jaki to sposób Jeden równa się Troje. Patrząc na ikonę Trójcy nasz rozum może odpocząć i włączyć się kontemplację sceny inspirowanej przez biblijny opis wizyty Aniołów u Abrahama. Każdy z nas zaproszony jest do włączenia się w relację z Trójcą, to dla nas bowiem zostawione jest wolne miejsce za stołem.

  Na warsztatach zajmiemy się ikoną Trójcy Świętej. W trakcie pisania ikony będziemy poznawać jej historię, symbolikę i teologię.

  Zajęcia przeznaczone są dla osób po II stopniu ikonopisania.

  Uczestnicy będą korzystać z własnych zestawów malarskich, które otrzymali w ramach warsztatów i. i II. stopnia.

  Będziemy pracować na płaskich podobraziach o wymiarach 40x33 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia).


  Zajęcia składać się będą z 15 spotkań 3 godzinnych.

  Kalendarium spotkań:
  październik: 8, 15, 22, 29
  listopad: 5, 12, 19, 26
  grudzień: 3, 10, 17
  styczeń: 7, 14, 21, 28


  Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minimalna 12)
  Koszt: 570 zł

  W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań; wtorki w godz. 18:00-21:00.

  Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ   * * * 

  Elementy krajobrazu ikonowego 
  kurs dla zaawansowanych 
     
  październik 2019 - styczeń 2020

  czwartki w godz. 18:00 - 21:00

  (początek 10 października)  
   
  Zapraszamy na kurs ikonopisarski „Elementy Krajobrazu Ikonowego”. Na cotygodniowych spotkaniach zostaną zaprezentowane sposoby wykonania kilkunastu ćwiczeń malarskich przedstawiających rośliny, góry, architekturę i wodę.

  Piękno ikony pochodzi z kunsztu, harmonii każdej najdrobniejszej linii, plamy barwnej. Pochylenie się nad pozornie błahym i drugoplanowym potężnie owocuje przy pracy nad tym, co bardziej złożone i wymagające. Poprzez ćwiczenia form roślin, uczymy się odkrywać ich dynamikę, podporządkowywać linię ruchowi obserwowanemu w naturze. Studium wody skłaniają do dyscypliny rytmu, mieniące się fale jeziora okazują się być idealnym warsztatem przedstawień włosów, wąsów i bród.

  Warsztaty będą polegały na opracowaniu poszczególnych elementów techniką tempery jajowej na papierze czerpanym. Pierwsze zajęcia poświęcone będą systematyzacji pojęć, uporządkowaniu wiedzy na temat pigmentów i pędzli, pokazie sposobów krycia farbą, naklejeniu mokrego papieru na podkład, co stanowi podstawę do wykonania dalszych ćwiczeń.

  Celem kursu jest próba wykonania samodzielnego projektu krajobrazu ikonowego, a poprzez ćwiczenie prostych form uporządkowanie wiedzy o technikach malarstwa ikonowego, zwiększenie świadomości na temat pochodzenia form, konstrukcji i światłocieni w ikonie oraz sposobów ich ukazywania, zrozumienie i samodzielność poprzez powtarzanie i kończenie ćwiczeń w domu. Praca poza godzinami zajęć jest konieczna, aby efekt kursu był satysfakcjonujący. Kurs zakończymy wystawą prac uczestników.


  Uczestnik kursu otrzyma następujące materiały: zestaw pigmentów do ćwiczeń, dwa podkłady do naklejenia papieru, papier czerpany, taśmę wodną, podręcznik opracowany przez Irinę Gorbunową – Lomax wraz z polskim tłumaczeniem w formie skryptu, zestaw kolorowych wydruków.
  Dla chętnych przygotowany jest specjalny rabat na zakupienie pędzli z włosia wiewiórki i sobola (Roubloff).

  Szczegóły będą omawiane na pierwszych zajęciach - obecność uczestników jest obowiązkowa.

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły przynajmniej dwa stopnie warsztatów podstawowych ikonopisania.

  Z powodu organicznej liczby miejsc nastąpi kwalifikacja zgłoszeń na podstawie wypełnionego i przesłanego formularza oraz dobrej jakości zdjęć od trzech do pięciu samodzielnie napisanych ikon.

  Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 września.

  Kurs w semestrze jesiennym stanowi pierwszą część rocznego cyklu. Ze względu na złożoność tematyki drugiego semestru poświęconemu draperiom, uczestnikami kursu "Draperie w ikonografii" będą absolwenci pierwszego semestru.


  Zajęcia składać się będą z 16 spotkań 3-godzinnych.

  Kalendarium spotkań:
  październik: 10, 17, 24, 31
  listopad: 7, 14, 21, 28
  grudzień: 5, 12, 19
  styczeń: 2, 9, 16, 23, 30
     
  W ciągu trwania semestru, 23 listopada, przewidziany jest wykład otwarty poświęcony problematyce ikonograficznej.
  Wykład wygłosi Igor Wieremiejuk, na stałe współpracujący z Atelier św. Eliasza w Warszawie. Pan Wieremiejuk pochodzi z Podlasia, jest absolwentem Policealnego Studium Ikonograficznego w Bielsku Podlaskim. 

  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 8)
  Koszt930 zł

  W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań: czwartki, godz. 18:00-21:00
    
  Warsztaty poprowadzi: Weronika Kaszub OPs

  Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kursów ikonograficznych Drogi Ikony w latach 2014-2016, współprowadząca warsztatów pracy indywidualnej w Pracowni Działań Twórczych, uczestniczka 4 letniego studium ikonograficznego w Atelier św. Eliasza w Warszawie. Od 2018 roku zawodowo zajmuje się pisaniem ikon.  * * * 
  Oblicze Chrystusa Pantokratora
  kurs 1-stopnia

  13 - 19 stycznia 2020

  Dom Formacji Duchowej w Kaliszu


  Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

  Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z codzienną modlitwą. Poznamy czym jest obraz sakralny na przykładzie ikony Oblicza Chrystusa w typie Pantokrator, stanowiącej źródło całej ikonografii chrześcijańskiej.

  Celem tygodniowego spotkania jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

  Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.

  Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

  Koszt uczestnictwa (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym):
  1290 zł - zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
  1440 zł - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym

  W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 800 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

  Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

  Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 13 stycznia o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 19 stycznia obiadem o godz. 12:30.
    
  Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ i Przemysław Juszczak  * * * 
  Mozaika artystyczna 
  motyw figuratywny

  październik - listopad 2019

  środy, w godz. 18:00 - 21:00
  (początek 16 października)  Zapraszamy na kolejne warsztaty mozaiki artystycznej. Zajęcia kierowane są głównie do osób początkujących. Kursanci zostaną zapoznani z tzw. bezpośrednią metodą układania mozaiki. W pracy używać będziemy przygotowanych wcześniej kosteczek ceramicznych. 

  Na naszych zajęciach sięgamy po wzory mozaiki antycznej i wczesnochrześcijańskiej - odwzorowując typowe dla tego okresu motywy: symboliczne przedstawienia ptaków, ryb, roślin czy ornamentów. 

  Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.


  Warsztaty składać się będą z 6 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00.

  Kalendarium spotkań:
  październik: 16, 23, 30
  listopad: 6, 13, 20


  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
  Koszt440 zł

  W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
       
  Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra  * * * 
  Złocenie w technice pulmentowej 
  - poler, mat, satyna

  18 - 19 X 2019

  piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


  Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze 1-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

  Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

  Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
  - książeczka złota (25 pł.) - 140 zł 
  - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
  - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
  Koszt: 290 zł

  W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

  Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska

  * * * 
  Dekoracje złoceń - ornament wypukły 
    
  15 - 16 XI 2019

  piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


  Zapraszamy na kolejną edycję weekendowych warsztatów pozłotniczych 2-stopnia.

  Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania złoceń w technice pulmentowej na poler i mat. 

  Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

  Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
  - książeczka złota (25 pł.) - 140 złotych 
  - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
  - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
  Koszt: 290 zł

  W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

  Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


  * * * 
  SGRAFFITO - ornament
  Złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem sgraffito 

  13 - 14 XII 2019

  piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


  Celem warsztatów jest udostępnienie wiedzy i ćwiczenia
 z zakresu pozłacania na poler i mat na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania zdobień w technice sgraffito. Jako technika zdobnicza
 była popularna w epoce renesansu i baroku, 
ale stosowano ją również w XIX wieku.

  Wykorzystanie techniki sgrafitto daje niezwykłe, bardzo efektowne, zjawiskowe i jednocześnie subtelne rezultaty. Wynika to z połączenia misternie wydrapanego, migoczącego złotem ornamentu kontrastującego z barwnym tłem. Jest doskonała do zdobień na aureolach, tłach ikon oraz ramach.

  Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

  Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
  - książeczka złota (25 pł.) - 140 złotych 
  - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
  - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł
     
  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
  Koszt: 290 zł

  W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
    
  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową).
    
  Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


  * * * 
  Osadzanie kamieni na powierzchni złoconej

  10 - 11 I 2020

  piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


  Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie.

  Podczas zajęć wykonamy zdobienia wykorzystując techniki takie jak grawerowanie na gruncie, puncowanie na warstwie gruntu i złota oraz osadzania kamieni szlachetnych i pereł dla podkreślenia kolorystyki i uzyskania efektu szlachetności.

  Wykorzystanie kamieni szlachetnych kontrastujących ze złotym tłem daje efektowne rezultaty. Jest doskonałe do zdobień na aureolach, szatach postaci na ikonach a także na ramach do obrazów.

  Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

  Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
  - książeczka złota (25 pł.) - 140 złotych 
  - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
  - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
  Koszt: 290 zł

  W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
    
  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową). 

  Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


  * * * 
  Patyna - uzyskiwanie efektu działania czasu;
  Złocenie w technice na pulment srebrem i złotem

  31 I - 1 II 2020

  piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


  Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozłacania srebrem i złotem w technice na poler, mat i satynę
 z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowanie i grawerowanie oraz patynowania (tj. osiągania efektu szlachetnego postarzenia) np. na ikonie. 

  W trakcie zajęć uczestnicy
  • przeprowadzą analizę powstawania naturalnej patyny jako efektu działania czasu,
  • zapoznają się z materiałami oraz narzędziami niezbędnymi do wykonania patyny,
  • zrealizują ćwiczenia, podczas których poznają różne sposoby patynowania, tj. postarzania powierzchni złoconych.
  Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

  Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
  - książeczka złota (25 pł.) - 140 złotych 
  - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
  - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
  Koszt: 290 zł

  W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

  Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


  * * * 
  Kartki z życzeniami na Boże Narodzenie

  (informacja o dacie wkrótce)

  sobota, w godz. 10:00-18:00
     
  Zapraszamy na jednodniowe warsztaty poświęcone malowaniu i kaligrafowaniu bożonarodzeniowych życzeń i kartek świątecznych.

  Będziemy malować wybrane motywy związane z Bożym Narodzeniem nawiązując do starych technik malarskich ze średniowiecznych manuskryptów i pięknie pisać, kaligrafując życzenia. Dostosujemy stopień trudności pracy do poziomu zaawansowania uczestnika - zapraszamy zarówno osoby początkujące, jak i zajmujące się malowaniem i kaligrafią. Dla osób początkujących warsztaty będą wprowadzeniem w technikę malowania gwaszami oraz w wybrany krój pisma.

  7 godzin warsztatów zwieńczy samodzielne wykonanie kartki świątecznej, której oryginał  można zeskanować i wydrukować w wielu egzemplarzach, obdarowując przyjaciół lub wysłać bliskim osobom w formie elektronicznej.

  Wszystkie potrzebne materiały i narzędzia czekają na miejscu, można też  przynieść swój ulubiony sprzęt do malowania i kaligrafii.

  Podczas zajęć przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa.


  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
  Koszt: ... zł

  W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

              Pobierz formularz zgłoszeniowy - kartki

  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań w sobotę w godz. 10:00-18:00.

  Warsztaty poprowadzi: Barbara Wilińska