Pracownia

Pracownia Działań Twórczych (PDT) powstała w 2015 r. przy Galerii U JEZUITÓW jako poznańska implementacja pracowni "Droga Ikony". Jest to miejsce rozwoju i kształcenia zainteresowań plastycznych oraz zdolności manualnych w oparciu o klasyczne rzemiosło artystyczne oraz tradycję sztuki ikonopisarskiej i jej dziedzin pochodnych.

W ramach organizowanych zajęć proponujemy wielostopniowe warsztaty artystyczne – prowadzone w tygodniu w porach popołudniowo-wieczornych oraz w weekendy – z malarstwa temperowego, mozaiki artystycznej oraz pozłotnictwa i sztuki dekoracji. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów specjalizujących się w swoich dziedzinach.

Pomieszczenia Pracowni znajdują się w XVII-wiecznych krużgankach podominikańskiego klasztoru, należącego obecnie do oo. Jezuitów. Wejście do Pracowni znajduje się tuż obok Galerii U JEZUITÓW, wchodząc przez tę samą bramę, od ulicy Dominikańskiej 10 w Poznaniu (w odległości ok. 10 m od skrzyżowania z ulicą Garbary).

UWAGA! Ze względu na remonty termomodernizacyjne prowadzone w obiekcie, zajęcia stacjonarne w pracowni są zawieszone do końca roku 2022.
 
  
* * *
Warsztaty lato 2023   
  * * *
  Warsztaty w semestrze wiosennym 2023
   
   
  IKONOPISANIE  i  MALARSTWO TABLICOWE:  
   
  Warsztaty ZDALNE:

   Warsztaty STACJONARNE:
    

       
    
   Propozycje warsztatowe w naszych pracowniach w WARSZAWIE :
    

   * * * 
   Święci Archaniołowie

   3 - 9 lipca 2023

   Garbatka-Letnisko

     
   Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

   Zapraszamy na tematyczne warsztaty ikonopisania "Święci Archaniołowie", w plenerowym otoczeniu urokliwej Garbatki-Letnisko na Mazowszu.

   Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego z uczestników ikony św. Archanioła - Michała lub Gabriela, w ujęciu cało postaciowym lub "3/4", w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Pracować będziemy na podobraziach o wymiarze 26x50 cm lub 30x40 cm (jedno do wyboru).

   Warsztaty przeznaczone są dla osób, które ukończyły kursy ikonopisania 1. i 2. stopnia (czyli cały kurs podstawowy) prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisania nabytą w innych ośrodkach.

   Do wzięcia udziału w warsztatach wymagane jest posiadanie własnego zestawu do malarstwa temperowego* (jak z kursu 1-stopnia).

   (* zestaw taki można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

   Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

   Koszt uczestnictwa: 1490 zł (obejmuje udział w warsztatach oraz pobyt, tj. noclegi i wyżywienie)

   Możliwe są również następujące warianty udziału w warsztatach:
   bez noclegów + pełne wyżywienie: 1250 zł
   bez noclegów + obiady: 1130 zł
   bez noclegów i bez wyżywienia: 950 zł

     
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 950 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

   Warsztaty odbędą się w ośrodku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko, ul. H. Lewandowicz 4; 26-930 Garbatka Letnisko. (Sprawdź na mapie)

   Zakwaterowanie w internacie szkolnym w pokojach 2 i 3 osobowych.

   Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 3 lipca o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 9 lipca obiadem o godz. 12:00.
     
   Zajęcia poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ

    
    * * *  
   Oblicze Chrystusa - "Mandylion" 

   kurs 1-stopnia
   * kurs 1-stopnia "PLUS" - wersja z Aniołami

   31 lipca - 6 sierpnia 2023

   Dom Formacji Duchowej w KALISZU

    
   Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

   Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z codzienną modlitwą. Poznamy czym jest ikona - obraz sakralny - na przykładzie przedstawienia Oblicza Chrystusa ukazanego na "Mandylionie", tj. na chuście.

   Celem 7-dniowych zajęć jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

   Zajecia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

   * Osoby, które już wcześniej ukończyły warsztaty 1-stopnia będą mogły realizować program 1-stopień "PLUS", tj. podjąć prace nad ikoną "Mandylionu" w wersji z Aniołami trzymającymi chustę ma podobraziu o wym. 33x40 cm. Proszę zaznaczyć w formularzu zgłoszenia.

   Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.  

   Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

   Koszt uczestnictwa: 1850 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym) 

               Wypełnij formularz zgłoszenia
     

   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 1000 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

   Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.
    
   Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 31 lipca o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 6 sierpnia obiadem o godz. 12:00.
     
   Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
    
    
   * * * 
   Oblicze Chrystusa Pantokratora

   kurs 1-stopnia w trybie ZDALNYM

   14 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 

   prowadzenie indywidualne
      


   Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 1. stopnia w temacie Oblicza Chrystusa Pantokratora, wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w trybie zdalnym *.

   Celem kursu jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

   Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie, ale chcących uporządkować dotychczas nabytą wiedzę warsztatową. Owocem zdalnego kursu będzie wykonanie przez uczestnika ikony Oblicza Chrystusa, w technice tempery chudej, na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

   *Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie. Polegają one na tym, że uczestnik otrzymuje w rytmie cotygodniowym (lub innym, ustalonym indywidualnie) link do pobrania filmu instruktażowego (długości poszczególnych filmów od 40 do 80 min., w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy z 14 filmów dotyczy określonego etapu pracy nad ikoną. Efekty swoich działań malarskich uczestnik może konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Istnieje również możliwość konsultacji osobistej w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

    
   Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 1-stopnia:
   Organizator zapewnia wszystkie materiały warsztatowe.  
   W ramach opłaty za warsztaty uczestnik otrzyma: 
   • podstawowy zestaw do malarstwa temperowego (zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)
   • zagruntowane podobrazie drewniane o wym. 26x35 cm
   • wzornik (podlinnik) i materiały teoretyczne
   • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
   Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

   Koszt uczestnictwa: 1030 zł
     
    
    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, uczestnik będzie poproszony o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto. 

   Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
    


   * * * 
   Matka Boża "Czuła" (Eleusa)

   kurs 2-stopnia w trybie ZDALNYM

   13 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 

   prowadzenie indywidualne


    
   Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia w temacie ikony Matki Bożej "Czułej" (Eleusy) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Kurs prowadzony będzie w trybie zdalnym w rytmie indywidualnym każdego uczestnika.

   Zajęcia można rozpocząć w każdym momencie. Będą one polegały na tym, że uczestnik w rytmie cotygodniowym (lub też innym, ustalonym indywidualnie) będzie otrzymywać link do pobrania filmu instruktażowego (długości jednostki około 1 godz. w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy film dotyczył będzie określonego etapu pracy nad ikoną. Efekt swojej pracy na danym etapie uczestnicy będą mogli konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Jest również możliwość przeprowadzenia konsultacji osobistych na miejscu w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

   Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 2-stopnia:


    

   Warsztaty 2-stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs 1-stopnia (czyli kurs podstawowy) prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisania nabytą w innych ośrodkach.

   Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu malarskiego * z kursu 1-stopnia. 

   (* Podstawowy zestaw do malarstwa temperowego można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

   W ramach opłaty za warsztaty każdy uczestnik otrzyma następujące materiały: 
   • zagruntowane podobrazie o wym. 26x35 cm
   • wzorniki (podlinnik oraz 3 kolorowe wydruki)
   • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
   Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

   Koszt uczestnictwa: 830 zł
    
               Wypełnij formularz zgłoszenia
    

   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

   Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  


    
    * * * 
   Jezus Miłosierny

   warsztaty tematyczne w trybie ZDALNYM

   15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

   prowadzenie indywidualne
    


   Zapraszamy na warsztaty z ikoną Jezusa Miłosiernego
   Ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). 
   Obraz Jezusa Miłosiernego powstał z woli samego Jezusa. Wraz z rozpowszechnieniem się orędzia o Bożym Miłosierdziu, które zostało przekazane przez siostrę Faustynę, wizerunek ten szybko stał się jednym z najpopularniejszych i otaczanych kultem obrazów Chrystusa w Kościele Katolickim. Malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego nie tylko może pomóc na nowo, osobiście odkryć prawdę o Bożym Miłosierdziu ale także będzie realizacją polecenia Jezusa by przez malowanie tego obrazu nieść prawdę o Miłosierdziu innym. 

   
Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 26 x 50 cm w oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego 

   Warsztaty obejmą 15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line. W rytmie cotygodniowym - lub ustalonym indywidualnie - prowadzący będzie udostępniał film instruktażowy z kolejnym etapem pracy. W trakcie tygodnia uczestnicy warsztatów będą mogli przesłać zdjęcia swojej pracy i ewentualne pytania by uzyskać korektę prowadzącego. Filmy instruktażowe zawierać będą wszystkie etapy pracy nad ikoną jak również wyjaśnienie zastosowanych technik malarskich, opis użytych pędzli, pigmentów, etc. Uczestnicy warsztatów będą mieli dostęp do filmów instruktażowych przez 12 miesięcy od rozpoczęcia warsztatów. 

   Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2-stopniu ikonopisania
    
   Materiały warsztatowe - zagruntowane podobrazie i wzorniki - zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty. Preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia.
    
   Koszt uczestnictwa850 zł
     
    

   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

   Warsztaty zdalne poprowadzi: o.Mateusz Orłowski SJ
    

   * * *   
   Trójca Święta

   warsztaty tematyczne w trybie ZDALNYM

   rozpoczęcie i tryb indywidualny

   16 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

    


   Zapraszamy na warsztatowe spotkanie z ikoną Trójcy Świętej
   Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» - Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna». (Rdz 18, 1-10)

   Inspirowana przekazem starotestamentalnym ikona Trójcy Świętej autorstwa Andrieja Rublowa cieszy się w Kościele Katolickim ogromnym uznaniem. Jest uważana zarówno za piękną jak i pełną duchowej głębi. Nie tylko zaprasza w głąb tajemnicy samej Trójcy ale także wyraża ideę jedności człowieka z Bogiem oraz jedność między ludźmi na wzór Trójcy Świętej. Każdy z nas jest zaproszony do włączenia się w relację z Trójcą, to dla nas bowiem zostawione jest wolne miejsce za stołem.

   Na warsztatach namalujemy ikonę Trójcy Świętej głównie w oparciu o ikonę Andrieja Rublowa. W trakcie pracy będziemy poznawać także jej historię, symbolikę i teologię.


   Warsztaty obejmą 16 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

   W rytmie cotygodniowym prowadzący będzie udostępniał film instruktażowy z kolejnym etapem pracy. W trakcie tygodnia uczestnicy warsztatów będą mogli przesłać zdjęcia swojej pracy i ewentualne pytania by uzyskać korektę prowadzącego. Filmy instruktażowe zawierać będą wszystkie etapy pracy nad ikoną jak również wyjaśnienie zastosowanych technik malarskich, opis użytych pędzli, pigmentów, etc. Uczestnicy warsztatów będą mieli dostęp do filmów instruktażowych przez 12 miesięcy od rozpoczęcia warsztatów.

   Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 33 x 40 cm w oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego

   Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2. stopniu ikonopisania.

   Materiały warsztatowe - zagruntowane podobrazie i wzorniki - zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty. Preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia.

   Koszt uczestnictwa870 zł

    
    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.
     
   Warsztaty zdalne prowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ

    
   * * * 
   Pracownia ikonopisania

   13 lutego - 29 maja 2023

   poniedziałki, w godz. 18:00-21:00

   Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu   Osoby, które ukończyły podstawowy kurs ikonopisania (przynajmniej warsztaty 1-stopnia) zapraszamy do skorzystania z zajęć typu "pracownia ikonopisania". Semestralne spotkania w pracowni - 3 godziny w tygodniu - polegają na pracy własnej nad wybranym tematem ikonograficznym, pod opieką osoby prowadzącej. Zajęcia służą podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności zdobytych na kursach podstawowych i tematycznych w dziedzinie ikonopisania.

   Semestr obejmuje 14 spotkań. Zajęcia odbywać się będą od 13 lutego do 29 maja 2023 r.

    
   Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 420 zł


    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań: poniedziałki w godz. 18:00 - 21:00.
     
    Koordynator: Przemysław Juszczak


   * * * 
   Ukrzyżowanie

   14 lutego - 30 maja 2023

   wtorki, godz. 18:00-21:00
     
   Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu

    
    
   Zapraszamy na warsztaty tematyczne z ikoną Ukrzyżowania.

   Scena ukrzyżowania w tradycji bizantyjskiej różni się w niektórych aspektach od tradycji zachodniej. Ikona jest pełna pokoju, ciało Chrystusa jest pozbawione oznak agonii, nie wyobraża ciała umęczonego i martwego. Jezus przedstawiony jest jako Ten, który w wolności umiera na krzyżu i w darze daje nam samego Siebie. Umieszczenie krzyża na ciemnej grocie symbolizuje zwycięstwo nad mrokiem grzechu, śmierci i piekła. W samej grocie natomiast dostrzegamy czaszkę biblijnego praojca Adama, na którą spływa zbawcza krew Chrystusa. 

   Na warsztatach poznamy historię i symbolikę ikony Ukrzyżowania. W oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego i demonstracje poszczególnych etapów pracy namalujemy ikonę ukrzyżowania. 
    

   Będziemy pracować na płaskich podobraziach o wymiarach 40x30 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia).

   Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły 2. stopień warsztatów ikonopisania.

   Zajęcia składać się będą z 15 spotkań, w dniach 14 luty - 30 maj, (wtorki) godz. 18:00-21:00  


   Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minimalna 10)
   Koszt: 950 zł

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańwtorki, w godz. 18:00 - 21:00.

   Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ

    
   * * * 
   Ikona Chrystusa 

   16 lutego - 20 kwietnia 2023

   czwartki, godz. 18:00-21:00
     
   Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu
    

   Zapraszamy na kurs rysunku ikonograficznego, który umożliwi zbudowanie podstaw dobrej techniki posługiwania się ołówkiem i pędzlem. 

   W trakcie trwania kursu uczestnicy zapoznają się z zasadami samodzielnego wykreślania podlinników do ikon. Prowadząca omówi i pokaże jakich narzędzi używać w ikonopiasaniu, w jaki sposób poprawnie prowadzić pędzel i jak nieustannie ćwiczyć rękę. 

   Uczestnicy nauczą się wykonywania podstawowych kresek ikonopisarskich oraz dowiedzą się, jak poprawnie konstruować poszczególne części w ikonie, bazując na „złotym porządku”. 
    
   Zajęcia obejmują naukę poniższych zagadnień:
   • Linie podstawowe - prowadzenie pędzla, linia prosta, linia c-owata, linia s-owata, linie zagięć materiałów (draperii)
   • Wykreślanie podstawowych fragmentów twarzy - oczy, nos, usta
   • Geometria twarzy Chrystusa
   • Wykreślanie dłoni i stóp
   • Geometria podlinnika ikony Chrystusa Pantokratora (autorstwa o. Gunina) w ujęciu półpostaci
   • Konstrukcja podlinnika Chrystusa Pantokratora w całej postaci
   W ramach opłaty za warsztaty uczestnicy otrzymają następujące materiały: blok rysunkowy,  pędzel sobolowy, tusz kreślarski oraz cyrkiel szybko-przestawny. 
    
   Zajęcia obejmą 9 spotkań 3-godzinnych, w czwartki w godz. 18:00 - 21:00

   Kalendarz spotkań:
   16, 23 lutego
   2, 9, 16, 23, 30 marca
   17, 20 kwietnia

   Liczba miejsc na warsztatach: 15 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 850 zł

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańczwartki, w godz. 18:00 - 21:00.

   Warsztaty poprowadzi: Katarzyna Perkowska (z Pracowni Ikon Serca Jezusowego)

    
   * * * 
   w technice tempery:
   “Madonny Dawnych Mistrzów”
    
   Madonna z Dzieciątkiem (XVI w.)
   Vincenzo di Biagio Catena 

   18 lutego - 13 maja 2023
    
   soboty, w godz. 9:00 - 15:30

   Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu
    
    

   Serdecznie zapraszamy na semestralne warsztaty malarstwa tablicowego z cyklu "Madonny Dawnych Mistrzów" w technice tempery jajecznej.

   Tym razem tematem zajęć będzie "Madonna z Dzieciątkiem" autorstwa włoskiego artysty renesansowego Vincenzo di Biagio Catena (XVI w.).

   Obraz przedstawia Marię siedzącą na minimalistycznym tronie, trzymającą w objęciach Dzieciątko Jezus. Kompozycja obrazu jest spokojna i niedramatyczna. Postacie i tron umieszczone są centralnie. W tle, po prawej i lewej stronie, widoczny jest krajobraz. Dzieciątko Jezus przedstawione jest nago, co symbolizuje niewinność i prawdę. Wzrok ma skierowany w dal , na wizję swojego przyszłego ukrzyżowania. Maria ubrana jest w czerwoną suknię i niebieską tunikę. Dziewica czule obejmuje syna, chcąc nawiązać z Nim kontakt wzrokowy. 

   Sposób przedstawienia duchowości obrazu poprzez pełne miłości spojrzenie matki na dziecko, jest typowy dla sztuki renesansu. Obraz jest pogodny i pozbawiony zbytniej wyrazistości, aby uzyskać bardzo formalny, poważnie religijny ton.
      

   W czasie zajęć skupimy się na dokładnym przedstawieniu obu postaci, subtelnych karnacjach i kształtach. Kluczowe będzie namalowanie światłocieni zarówno twarzy, jak i draperii. Ciekawostką będzie namalowanie po bokach, renesansowego krajobrazu w perspektywie powietrznej.
    
   Dzieło znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie.

   Będziemy pracować na podobraziach o wym. 40x33 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 
    

   Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego (np. zestaw do ikonopisania) *, tj. 2-3 pędzle z włosia naturalnego, najlepiej sobolowego (kolinsky), podstawowe pigmenty, moździerz ceramiczny, plastikowa paleta malarska.

   * Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

   Zajęcia składać się będą z 7 spotkań, w soboty w godz. 9:00-15:30 (z półgodzinną przerwą).

   Kalendarz spotkań: 
   18 lutego
   4 i 18 marca
   1, 15 i 29 kwietnia
   13 maja 

   Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minim. 7)
   Koszt940 zł

     
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

   Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska 
     
    

   * * * 
   Matka Boża "Czuła"
   kurs 2-stopnia
   *kurs 2-stopnia "PLUS" - przestawienie pół postaciowe

   15 - 21 maja 2023
    
   Dom Formacji Duchowej w Kaliszu
    
   Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje. 
   Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia, które odbędą się w domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Kaliszu.

   Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Matki Bożej „Eleusa” (Czuła, Współczującaj) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym.

   * Osoby, które już wcześniej ukończyły warsztaty 2-stopnia będą mogły realizować program 2-stopień "plus", czyli podjąć prace nad ikoną Bogarodzicy w wersji "do pasa", tj. z całą postacią Dzieciątka na podobraziu o wym. 30x40 cm.

   Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły warsztaty 1-stopnia (kurs podstawowy) prowadzone przez Prcownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisanian nabytą w innych ośrodkach.

   Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego* (z kursu 1-stopnia).

   (* zestaw taki można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

   Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

   Koszt uczestnictwa: 1750 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym)

      
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 850 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

   Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

   Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 15 maja o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 21 maja obiadem o godz. 12:00.
     
   Warsztaty poprowadzą: o. Jacek Wróbel SJ
    

   * * * 
   Mozaika artystyczna 
   według metody klasycznej

   15 lutego - 29 marca 2023

   środy, w godz. 18:00 - 21:00


   Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. Proponowany blok warsztatowy poświęcony będzie tradycyjnej metodzie układania wzoru z tzw. tesserów, czyli małych kostek lub innych nieregularnych elementów uzyskanych z cięcia płytek ceramicznych. Technika ta umożliwia pracę w metodzie bezpośredniej jak i odwróconej.

   Pracować będziemy na jednym z wybranych formatów: koło fi 30 cm, kwadrat 30x30 cm, prostokąt 30x40 cm.

   Warsztaty adresowane są do osób początkujących jak i z doświadczeniem.

   Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.

   Uczestnicy będą mogli pracować nad jednym z zaproponowanych wzorów (około 100 różnych propozycji) lub nad własnym projektem mozaikowym.

   Warsztaty składać się będą z 7 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00

   Terminarz zajęć:
   15 i 22 lutego
   1, 8, 15, 22 i 29 marca

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
   Koszt570 zł 

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
        
   Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra
    

    * * *  
   Mozaika artystyczna 
   według metody "witrażowej"

   12 kwietnia - 31 maja 2023

   środy, w godz. 18:00 - 21:00


    
   Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. W tym bloku warsztatowym uczestnicy będą mogli zapoznać się z techniką przypominająca witraż. Polega ona na tym, że opracowany wzór przenosi się na odpowiednio przygotowane gliniane podłoże, które następnie tnie się na poszczególne kawałki w oryginalnych formach. Kawałki te są dwukrotnie wypalane - pierwszym razem, aby nadać im strukturę ceramiczną, drugim, aby po nałożeniu farb uzyskać efekt kolorowego szkliwa.

   Warsztaty adresowane są zarówno do osób z doświadczeniem jak i początkujących.

   Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.
    
   Warsztaty składać się będą z 7 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00

   Kalendarz spotkań:
   12, 19 i 26 kwietnia
   10, 17, 24 i 31 maja

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
   Koszt570 zł 


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
        
   Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra
    
    
    * * * 
   Złocenie w technice pulmentowej 
   - poler, mat, satyna

   24 - 25 lutego 

   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00    
   Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze 1-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 420 zł


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


   * * * 
   Dekoracje złoceń - ornament wypukły 
     
   24 - 25 marca 
    
   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


    
   Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze z cyklu "dekoracje złoceń".

   Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania złoceń w technice pulmentowej na poler i mat. 

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 420 zł

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska

    
   * * * 
   Osadzanie kamieni na powierzchni złoconej

   21 - 22 kwietnia
     
   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


   Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie.

   Podczas zajęć wykonamy zdobienia wykorzystując techniki takie jak grawerowanie na gruncie, puncowanie na warstwie gruntu i złota oraz osadzania kamieni szlachetnych i pereł dla podkreślenia kolorystyki i uzyskania efektu szlachetności.

   Wykorzystanie kamieni szlachetnych kontrastujących ze złotym tłem daje efektowne rezultaty. Jest doskonałe do zdobień na aureolach, szatach postaci na ikonach a także na ramach do obrazów.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 420 zł


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
     
   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową). 

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


   * * * 
   z cyklu: złote Anioły w mistrzowskim wykonaniu

   "Anioł Zwiastowania - Fra Angelico 1450- 1455 r."

   2 - 3 czerwca

   piątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00
    
    
   Zapraszamy na fascynującą podróż do świata włoskiego rzemiosła i sztuki.
Pod okiem mistrza pozłotnictwa, od lat pracującego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, będzie można wykonać kopię Anioła autorstwa Fra Angelico złotem w pulmentowej technice pozłotniczej na poler i mat. 

   W trakcie zajęć pogłębimy wiedzę na temat włoskiej tradycji pozłotniczej: 
   - zapoznamy się i będziemy korzystać z kopii oryginalnych narzędzi z okresu średniowiecza i renesansu 
   - poznamy stare traktaty pozłotnicze
- dokonamy analizy najlepszych przykładów złoceń na obrazach Fra Angelico, 

   poszukując odpowiedzi na pytanie: jakich narzędzi i technik należy używać by uzyskać tak spektakularne efekty? 

   Przez dwa dni w miłej, twórczej atmosferze masz szansę doświadczyć podróży w czasie, poznając tajniki renesansowego warsztatu pozłotniczego oraz zgłębiając arkana wiedzy i umiejętności w gronie pasjonatów. 

   Twoja praca może zapoczątkować niezwykłą kolekcję Aniołów.

   Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15x15 cm.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 480 zł


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska