Pracownia

Pracownia Działań Twórczych (PDT) powstała w 2015 r. przy Galerii U JEZUITÓW jako poznańska implementacja pracowni "Droga Ikony". Jest to miejsce rozwoju i kształcenia zainteresowań plastycznych oraz zdolności manualnych w oparciu o klasyczne rzemiosło artystyczne oraz tradycję sztuki ikonopisarskiej i jej dziedzin pochodnych.

W ramach organizowanych zajęć proponujemy wielostopniowe warsztaty artystyczne – prowadzone w tygodniu w porach popołudniowo-wieczornych oraz w weekendy – z malarstwa temperowego, pozłotnictwa i sztuki dekoracji, kaligrafii i miniatury oraz grafiki warsztatowej w różnych technikach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów specjalizujących się w swoich dziedzinach.

Pomieszczenia Pracowni znajdują się w XVII-wiecznych krużgankach podominikańskiego klasztoru, należącego obecnie do oo. Jezuitów. Wejście do Pracowni znajduje się tuż obok Galerii U JEZUITÓW, wchodząc przez tę samą bramę, od ulicy Dominikańskiej 10 w Poznaniu (w odległości ok. 10 m od skrzyżowania z ulicą Garbary).
   


Warsztaty w semestrze jesiennym 2018


IKONOPISANIE (poniedziałki, wtorki, środy):

POZŁOTNICTWO I DEKORACJA (czwartki, weekendy): 

GRAFIKA WARSZTATOWA (czwartki):

KALIGRAFIA i MINIATURA (czwartki):
* * * 
Pracownia ikonopisania

październik 2018 - luty 2019

poniedziałki, w godz. 18:00-21:00
(początek 15 października)Osoby, które ukończyły podstawowy kurs ikonopisania (przynajmniej warsztaty 1-stopnia) zapraszamy do skorzystania z zajęć typu "pracownia ikonopisania". Semestralne spotkania w pracowni - 3 godziny w tygodniu - polegają na pracy indywidualnej nad wybranym tematem ikonograficznym pod opieką osoby prowadzącej. Zajęcia służą podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności zdobytych na kursach podstawowych w dziedzinie ikonopisania i pozłotnictwa. 

Spotkania odbywać się będą od 15 października 2019 r. do 4 lutego 2019 r.

Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minimalna 6)
Koszt: 300 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań: poniedziałki w godz. 18:00 - 21:00.
  
 Prowadzący: Przemysław Juszczak i Weronika Kaszub.
* * * 
kurs 1-stopnia

październik 2018 - luty 2019

wtorki, w godz. 18:00-21:00 
(początek 16 października)

 

Zapraszamy na semestralne studium ikonograficzne I. stopnia.

Celem warsztatów będzie zbudowanie solidnych podstaw rysunkowych i malarskich koniecznych w ikonopisaniu. Tematami będą oblicza Jezusa (Mandylion, Pantokrator) i Maryi (Hodegetria, Eleusa). Praca polegać będzie na wnikliwym studium geometrii, proporcji, waloru, kreski oraz pozostałych elementów składających się na artystyczne i duchowe piękno ikony. Podczas warsztatów wykorzystane będą różne media i techniki m in. ołówek, kredka i tempera - będzie to głównie praca monochromatyczna, skupiona przede wszystkim na rysunku i na walorze. Studium ma pomóc rozwinąć warsztat artystyczny i pomóc bardziej świadomie rozwiązywać różne problemy rysunkowe i malarskie ikony.

Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2-stopniu ikonopisania. Uczestnicy będą korzystać z własnych zestawów malarskich do ikonopisania (zestawy, które otrzymali na kursach 1 i 2 stopnia) z możliwością skorzystania z poszerzonej gamy pigmentów będących na wyposażeniu pracowni. Prace będą wykonywane na podobraziach studyjnych jak brystol i tektura (w cenie kursu).

Zajęcia składać się będą z 16 spotkań 3 godzinnych.

Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minimalna 12)
Koszt: 520 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań; wtorki w godz. 18:00-21:00.

Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ 


* * * 
Oblicze Chrystusa Pantokratora
kurs 1-stopnia

październik 2018 - luty 2019

środy w godz. 18:00 - 21:00
(początek 17 października) 


Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z modlitwą. Poznamy czym jest obraz sakralny na przykładzie ikony Oblicza Chrystusa w typie Pantokrator, stanowiącej źródło całej ikonografii chrześcijańskiej.

Celem spotkań jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem semestralnych zajęć będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery suchej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.

Zajęcia składać się będą z 14 spotkań 3-godzinnych.

Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minim. 12)
Koszt780 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

            Pobierz formularz zgłoszeniowy - Oblicze Chrystusa

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań: środy, godz. 18:00-21:00
  
Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ* * * 
Oblicze Chrystusa Pantokratora
kurs 1-stopnia

14 - 20 stycznia 2019

Dom Formacji Duchowej w Kaliszu


Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z codzienną modlitwą. Poznamy czym jest obraz sakralny na przykładzie ikony Oblicza Chrystusa w typie Pantokrator, stanowiącej źródło całej ikonografii chrześcijańskiej.

Celem tygodniowego spotkania jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery suchej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.

Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

Koszt uczestnictwa (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym):
1220 zł - zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
1310 zł - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

            Pobierz formularz zgłoszeniowy - Kalisz
  
Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 800 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 14 stycznia o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 20 stycznia obiadem o godz. 12:30.
  
Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ* * * 
Złocenie w technice pulmentowej - poler, mat, satyna
(1-stopień)

19 - 20 października 2018

piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze 1-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych. Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - 140 złotych 
- podobrazie płaskie szpongowane 25x30 cm - 90 zł 
- podobrazie płaskie (bez szpongów) 20x25 cm - 60 zł.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 290 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska, 61-762 Poznań:
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska* * * 
Dekoracje złoceń - ornament wypukły 
(2-stopień)
  
9 - 10 listopada 2018

piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00

Zapraszamy na kolejną edycję weekendowych warsztatów pozłotniczych 2-stopnia.

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania złoceń w technice pulmentowej na poler i mat. 

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych. Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
- książeczka złota (25 pł.) - 140 złotych 
- podobrazie płaskie szpongowane 25x30 cm - 90 zł 
- podobrazie płaskie (bez szpongów) 20x25 cm - 60 zł.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 290 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska, 61-762 Poznań:
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


* * * 
Patyna - uzyskiwanie efektu działania czasu

23 - 24 listopada 2018

piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu patynowania (tj. osiągania efektu szlachetnego postarzenia) na podłożu złoconym - np. na ikonie.

W trakcie zajęć uczestnicy
 • przeprowadzą analizę powstawania naturalnej patyny jako efektu działania czasu,
 • zapoznają się z materiałami oraz narzędziami niezbędnymi do wykonania patyny,
 • zrealizują ćwiczenia, podczas których poznają różne sposoby patynowania, tj. postarzania powierzchni złoconych.
Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych. Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
- książeczka złota (25 pł.) - ok. 140 zł
- podobrazie płaskie szpongowane 25x30 cm - 90 zł 
- podobrazie płaskie (bez szpongów) 20x25 cm - 60 zł.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 290 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 8, 61-762 Poznań:
piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


* * * 
Świąteczna stylizacja przedmiotów

z wykorzystaniem farb PENT ART
oraz szablonów MARTA STEWARD

8 grudnia 2019

sobota, godz. 9:00-19:00Zapraszamy na pasjonujące zajęcia z oryginalnego, stylowego dekorowania i ciągłego upiększania swojego najbliższego otoczenia. Wprowadzamy w świat zdobień, odkrywając tajniki siedmiu niezbędnych technik, pozwalających wzbogacać ulubione przedmioty o olśniewające efekty, nadające indywidualny i niepowtarzalny charakter:
 • 1. zdobienie przy pomocy szablonów
 • 2. decoupage z zastosowaniem papieru ryżowego
 • 3. nakładanie szlagmetalu metodą na mikstion
 • 4. dekorowanie z wykorzystaniem kolorowych wosków
 • 5. uzyskiwanie złotej powierzchni przy pomocy złotej farby i proszku
 • 6. przecieranie
 • 7. patynowanie
Ukończenie warsztatów pozwoli na zaskoczenie bliskich oryginalną, świąteczną niespodzianką, szczególnie wartościową, ponieważ wykonaną własnoręcznie. Może to być np. ramkę, szkatułka lub jeszcze coś bardziej zaskakującego.

Szablony, farby, materiały pozłotnicze zostaną udostępnione uczestnikom w ramach warsztatów.

Materiały dodatkowe, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:
 • skrzyneczka drewniana - 23 zł
 • drewniana ramka - 10 zł
 • serce - 8 zł

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 190 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska, 61-762 Poznań:
sobotagodz. 9:00-19:00 (z 1-godz. przerwą obiadową).

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska* * * 
Techniki złoceń
kurs 1-stopnia

3, 10, 17, 24, 31 stycznia 2019

czwartki, godz. 18:00-21:00
(początek zajęć 3 stycznia)

  
Zapraszamy na warsztaty pozłotnicze 1-stopnia: techniki złoceń. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu wykonywania pozłoty w różnych technikach oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na ikonie, ramie do obrazu i gipsowym odlewie.

Spotkania będą obfitowały w liczne przykłady i technik pozłotnictwa oraz będą okazją do ich zastosowania podczas szeregu ćwiczeń, w trakcie których uczestnicy poznają praktycznie historię pozłotnictwa oraz zostaną wprowadzeni w podstawy materiałoznawstwa.

Podczas wielogodzinnych ćwiczeń będzie można zdobyć umiejętność złocenia płatkami prawdziwego złota - na poler i mat w technikach historycznych i  współczesnych, tj. na pulment, na mikstion, złocenia mieszane, na mordant, na lakier, na assist, złocenie i srebrzenie proszkiem na poler, złocenie na instacol.

Zajęcia zakończą się wykonaniem samodzielnej pracy pozłotniczej zawierającej dwie techniki złoceń.

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych oraz materiałów warsztatowych. Złoto stosowane podczas zajęć oraz zagruntowane podobrazie będzie można zakupić osobno w pracowni:
- książeczka złota (25 płatków) - ok. 140 zł
- zagruntowane podobrazie ze szpongami 30x25 - 90 zł
- zagruntowane podobrazie 25x20 - 60 zł 

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 450 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

            Pobierz formularz zgłoszeniowy - techniki złoceń

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia składają się z 5 spotkań 3-godzinnych: 3, 10, 17, 24, 31 stycznia 2019 

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska, 61-762 Poznań:
czwartki, w godz. 18.00-21.00

Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska* * * 

w technice MONOTYPII 

październik - listopad 2018

czwartki, w godz. 18:00-21:00 
(początek 18 października)
   


Monotypia to niezwykle ciekawa technika graficzna, której wyjątkowość polega na tym, że umożliwia autorowi wykonanie tylko jednej, niepowtarzalnej odbitki, w przeciwieństwie do innych technik graficznych, których cechą jest wielokrotne powielanie odbitek z określonej matrycy. W swojej unikatowości, monotypia daje ogromne możliwości eksperymentowania tak z formą, jak i kolorem oraz zaskakuje niespodziewanymi efektami końcowymi. Technika odpowiednia zarówno dla osób początkujących, jak również tych, którzy mają już doświadczenie w działaniach graficznych. 

Celem warsztatów jest: 
 • poznanie krótkiej historii techniki na podstawie prezentacji grafik wybranych artystów polskich i europejskich,
 • poznanie podstawowego warsztatu graficznego,
 • poznanie możliwości wyrazu artystycznego w monotypii graficznej.

Proponowana tematyka: 
 • motyw roślinny,
 • kompozycja dekoracyjna na bazie elementów roślinnych.  

Uczestnik warsztatów będzie mieć możliwość wykonania jednobarwnej monotypii graficznej, a także eksperymentowania z kolorem, formą i fakturą. Spotkania zakończą się realizacją grafiki będącej sumą wszystkich zebranych doświadczeń warsztatowych.

Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały.

Zajęcia składać się będą z 3 spotkań 3-godzinnych.
Terminarz spotkań: 18, 25 października, 8 listopada 2018 r.

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 270 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań;  czwartki w godz. 18:00-21:00.  

Warsztaty poprowadzi: Renata Rychlicka-Benyamin* * * 

Drukowane upominki na święta 

16 - 17 listopada 2018

piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00
   


Zapraszamy na dwudniowy warsztat grafiki artystycznej.

Dzień pierwszy – upominki świąteczne: druk na bawełnianych torbach i papierach pakowych
W ciągu trzygodzinnych pierwszego dnia warsztatów poznamy techniki druku z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych stempli. Dla chętnych mamy również przygotowane specjalne drewniane stemple z gotowymi wzorami. Każdy uczestnik dostanie 3 sztuki bawełnianych ekologicznych toreb, oraz różnorodne papiery, które posłużą do stworzenia własnych, oryginalnych opakowań na upominki świąteczne. Odbijać będziemy za pomocą specjalnej prasy graficznej oraz wałków, z użyciem farb drukarskich.

Dzień drugi – karty bożonarodzeniowe w klasycznych technikach graficznych
W ciągu siedmiogodzinnych warsztatów drugiego dnia, poznamy tradycyjne techniki graficzne. Suchą igłę i mezzotintę. Z pomocą tych technik, na specjalnych płytkach z plexi oraz płytkach miedzianych stworzymy własne obrazy inspirowane świętami Bożego Narodzenia. Mogą to być obrazy nawiązujące do malarstwa ikonowego lub bardzo proste symbole. Wszystko zależy od naszej wyobraźni i chęci. Z powstałych matryc stworzymy gotowe grafiki – idealny upominek dla naszych bliskich lub karty świąteczne. Odbijać będziemy za pomocą specjalnej prasy graficznej oraz wałków, z użyciem farb drukarskich.

Warsztaty będą znakomitą okazją to poznania dawnych technik druku. A ich owocami, w postaci oryginalnych toreb, obrazów, kart świątecznych, będziemy mogli ucieszyć naszych bliskich.

Organizatorzy zapewniają wszystkie niezbędne materiały.

Zajęcia odbędą się w następujących godzinach:
piątek, godz. 17:30-20:30; 
sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godzinną przerwą)

Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 290 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.  

Warsztaty poprowadzi: Ewa Kutylak* * * 

Miniatury i pismo z manuskryptu 
The Luttrell Psalter 

listopad - grudzień 2018

czwartki, w godz. 18:00-21:00 
(początek 15 listopada)

Przedmiotem zajęć będzie wykonanie kopii miniatury z manuskryptu The Luttrell Psalter, przedstawiającej scenę z życia codziennego czternastowiecznej Anglii  oraz próbkę pisma w stylu Gothica prescissa sine pedibus wraz z inicjałem. 

The Luttrell Psalter to psałterz łaciński, wykonany w Anglii w drugiej  ćwierci XIV wieku. Jest bogato iluminowany ozdobnymi inicjałami i olbrzymią ilością miniatur. Część z nich poświęcona jest scenom biblijnym i postaciom świętych, natomiast większość przedstawia groteskowe stwory oraz sceny z życia codziennego ówczesnej Anglii, w tym -  samego właściciela księgi. O unikalnym charakterze  manuskryptu decyduje ilość ilustrowanych, świeckich scen rodzajowych.Każdy uczestnik będzie pracował w swoim własnym tempie, przy wsparciu i wskazówkach prowadzącej - dzięki nim osoba początkująca może łatwiej rozpocząć przygodę z kaligrafią i malowaniem, unikając błędów. 

Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne (wzory pisma, ćwiczenia), dowiedzą się też, jak samodzielnie rozwijać zainteresowanie kaligrafią i malowaniem, korzystając z dostępnych na zajęciach materiałów, narzędzi i wydawnictw.Zajęcia składać się będą z 5 spotkań 3-godzinnych.

Terminarz spotkań: 15 XI, 22 XI, 29 XI, 6 XII, 13 XII 2018 r.
Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 380 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań: czwartki w godz. 18:00-21:00

Warsztaty poprowadzi: Barbara Wilińska * * * 
Kartki z życzeniami na Boże Narodzenie

1 grudnia 2018

sobota, w godz. 10:00-18:00
   
Zapraszamy na jednodniowe warsztaty poświęcone malowaniu i kaligrafowaniu bożonarodzeniowych życzeń i kartek świątecznych.

Będziemy malować wybrane motywy związane z Bożym Narodzeniem nawiązując do starych technik malarskich ze średniowiecznych manuskryptów i pięknie pisać, kaligrafując życzenia. Dostosujemy stopień trudności pracy do poziomu zaawansowania uczestnika - zapraszamy zarówno osoby początkujące, jak i zajmujące się malowaniem i kaligrafią. Dla osób początkujących warsztaty będą wprowadzeniem w technikę malowania gwaszami oraz w wybrany krój pisma.

7 godzin warsztatów zwieńczy samodzielne wykonanie kartki świątecznej, której oryginał  można zeskanować i wydrukować w wielu egzemplarzach, obdarowując przyjaciół lub wysłać bliskim osobom w formie elektronicznej.

Wszystkie potrzebne materiały i narzędzia czekają na miejscu, można też  przynieść swój ulubiony sprzęt do malowania i kaligrafii.

Podczas zajęć przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa.


Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
Koszt: 190 zł

W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

            Pobierz formularz zgłoszeniowy - kartki

Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań w sobotę w godz. 10:00-18:00.

Warsztaty poprowadzi: Barbara Wilińska