Pracownia

Pracownia Działań Twórczych (PDT) powstała w 2015 r. przy Galerii U JEZUITÓW jako poznańska implementacja pracowni "Droga Ikony". Jest to miejsce rozwoju i kształcenia zainteresowań plastycznych oraz zdolności manualnych w oparciu o klasyczne rzemiosło artystyczne oraz tradycję sztuki ikonopisarskiej i jej dziedzin pochodnych.

W ramach organizowanych zajęć proponujemy wielostopniowe warsztaty artystyczne – prowadzone w tygodniu w porach popołudniowo-wieczornych oraz w weekendy – z malarstwa temperowego, mozaiki artystycznej oraz pozłotnictwa i sztuki dekoracji. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów specjalizujących się w swoich dziedzinach.

Pomieszczenia Pracowni znajdują się w XVII-wiecznych krużgankach podominikańskiego klasztoru, należącego obecnie do oo. Jezuitów. Wejście do Pracowni znajduje się tuż obok Galerii U JEZUITÓW, wchodząc przez tę samą bramę, od ulicy Dominikańskiej 10 w Poznaniu (w odległości ok. 10 m od skrzyżowania z ulicą Garbary).

 
 

Warsztaty letnie 2021


   * * *
   Warsztaty w semestrze jesiennym 2021
    
   IKONOPISANIE  i  MALARSTWO TABLICOWE:  

      
   POZŁOTNICTWO I DEKORACJA : 
       
    
   Propozycje warsztatowe w naszych pracowniach w WARSZAWIE :
    


   * * * 
   Matka Boża Orędowniczka

   6 - 11 września 2021

   poniedziałek - sobota, w godz. 9:30 - 16:00

   autor ikony współczesnej: Malin Dimov   Zapraszamy na warsztaty tematyczne z ikoną Matki Bożej Orędowniczki zwaną także Hagiosoritissa, Madonna Advocata czy Madonna św. Łukasza. 

   Wizerunek Maryi Orędowniczki, który obecnie znajduje się w klasztorze sióstr dominikanek na Monte Mario w Rzymie, bez wątpienia powstał w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Świadczy o tym starożytna technika enkaustyczna oraz wyjątkowy styl malarski. Tradycja głosi, że w pierwszych wiekach Kościół w Jerozolimie otaczał ten wizerunek czcią jako namalowany przez samego św. Łukasza Ewangelistę. Ikona Orędowniczki zachwyca nie tylko swoją długą historią ale także artystycznym i duchowym pięknem. Oblicze Maryi emanuje blaskiem i pełnią życia. Jej oczy z matczyną czułością wpatrują się w głąb duszy modlącego się przed ikoną a dłonie uniesione w geście modlitwy zapewniają o Jej wstawiennictwie za całą ludzkość. 

   Podczas warsztatów nauczymy się jak namalować ikonę Matki Bożej Orędowniczki, poznamy bliżej historię i znaczenie tego wizerunku. W trakcie zajęć prowadzący zademonstruje jak od początku do końca namalować ikonę Orędowniczki w oparciu o tradycyjne przedstawienia. Uczestnicy będą mieli czas na osobistą pracę, będą mogli także skorzystać z indywidualnych korekt prowadzącego. Podczas zajęć dużo uwagi poświęcimy dokładnemu studium szat, dłoni i oblicza Matki Bożej Orędowniczki według przedstawienia znajdującego się w opisie warsztatów. Każdy z uczestników będzie miał jednak pewną swobodę twórczą i możliwość artystycznej ekspresji np. przy doborze tła, wykonaniu złoceń czy umieszczeniu dodatkowych elementów dekoracyjnych. 

   Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 26x35 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 

   Prowadzący przygotuje podlinnik. 

   Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2-stopniu ikonopisania
    
   Zajęcia składać się będą z 6 spotkań, od poniedziałku do soboty (6 - 11 września), w godz. 9:30 - 16:00 (z półgodzinną przerwą).

   Liczba miejsc na warsztatach: 14 (grupa minim. 8)
   Koszt: 750 zł

    
   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
        
   Organizatorzy nie zapewniają noclegów ani wyżywienia (w przypadku osób przyjezdnych należy je zorganizować we własnym zakresie).

   Warsztaty poprowadzi: o.Mateusz Orłowski SJ
    

   * * * 
   Oblicze Chrystusa Pantokratora

   kurs 1-stopnia w trybie ZDALNYM

   13 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 
   (możliwe także konsultacje bezpośrednie) 

   październik 2021 - styczeń 2022

   początek 9 października
      


   Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 1. stopnia w temacie Oblicza Chrystusa Pantokratora, wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym*.

   Celem kursu jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

   Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie ale chcących uporządkować dotychczas nabytą wiedzę warsztatową. Owocem zdalnego kursu będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

   *Zajęcia będą polegały na tym, że uczestnicy będą otrzymywać w rytmie cotygodniowym link do pobrania filmu instruktażowego (długości poszczególnych filmów od 40 do 80 min., w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy z 13 filmów dotyczył będzie określonego etapu pracy nad ikoną. Efekt swojej pracy na danym etapie uczestnicy będą mogli konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Średnio co cztery tygodnie będzie również możliwość konsultacji osobistej na miejscu w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

   Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 1-stopnia:
   Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.  
   W ramach opłaty za warsztaty każdy uczestnik otrzyma: 
   • podstawowy zestaw do malarstwa temperowego (zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)
   • zagruntowane podobrazie drewniane o wym. 26x35 cm
   • wzornik (podlinnik) i materiały teoretyczne
   • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
   Materiały warsztatowe zostaną wysłane do uczestników przesyłką kurierską (DPD) lub paczkomatem inPost w dniu 6 października.

   Koszt uczestnictwa930 zł
    
    
   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, uczestnicy będą poproszeni o dokonanie wpłaty 930 zł na podane w e-mailu konto. 

   Konsultacje bezpośrednie odbywać się będą w Pracowni Działań Twórczych, ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań we wskazane wcześniej soboty.
     
   Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ
    


   * * * 
   Matka Boża "Czuła" (Eleusa)

   kurs 2-stopnia w trybie ZDALNYM

   14 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 
   (możliwe także konsultacje bezpośrednie) 

   prowadzenie indywidualne


    
   Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia w temacie ikony Matki Bożej "Czułej" (Eleusy) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Kurs prowadzony będzie w trybie zdalnym w rytmie indywidualnym każdego uczestnika.

   Zajęcia będą polegały na tym, że uczestnicy w rytmie cotygodniowym (lub też innym, ustalonym indywidualnie) będą otrzymywać link do pobrania filmu instruktażowego (długości jednostki około 1 godz. w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy film dotyczył będzie określonego etapu pracy nad ikoną. Efekt swojej pracy na danym etapie uczestnicy będą mogli konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Jest również możliwość przeprowadzenia konsultacji osobistych na miejscu w pracowni.

   Jak będą wyglądały filmy instruktażowe? Zobacz wielki skrót z całości kursu:


    

   Warsztaty 2-stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs 1-stopnia (czyli kurs podstawowy) prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisania nabytą w innych ośrodkach.

   Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu malarskiego * z kursu 1-stopnia. 

   (* Podstawowy zestaw do malarstwa temperowego można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

   W ramach opłaty za warsztaty każdy uczestnik otrzyma następujące materiały: 
   • zagruntowane podobrazie o wym. 26x35 cm
   • wzorniki (podlinnik oraz 3 kolorowe wydruki)
   • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
   Materiały warsztatowe zostaną wysłane do uczestników przesyłką kurierską (DPD) lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty.

   Koszt uczestnictwa: 830 zł


   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty 830 zł na podane w e-mailu konto.

   Na konsultacje bezpośrednie (opcjonalnie) zapraszamy do Pracowni Działań Twórczych, ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań w indywidualnie ustalonym terminie

   Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  

    
   * * * 
   Pracownia ikonopisania

   październik 2021 - styczeń 2022

   poniedziałki, w godz. 18:00-21:00

   (początek 4 października)   Osoby, które ukończyły podstawowy kurs ikonopisania (przynajmniej warsztaty 1-stopnia) zapraszamy do skorzystania z zajęć typu "pracownia ikonopisania". Semestralne spotkania w pracowni - 3 godziny w tygodniu - polegają na pracy własnej nad wybranym tematem ikonograficznym, pod opieką osoby prowadzącej. Zajęcia służą podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności zdobytych na kursach podstawowych w dziedzinie ikonopisania i pozłotnictwa. 

   Spotkania odbywać się będą od 4 października 2021 r. do 17 stycznia 2022 r.

    
   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 5)
   Koszt: 350 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań: poniedziałki w godz. 18:00 - 21:00.
     
    Koordynatorzy: Przemysław Juszczak i Maja Bromber


   * * *  
   Święta Rodzina

   październik 2021 - styczeń 2022

   wtorki, w godz. 18:00-21:00

   (początek 5 października)   Obrazy Świętej Rodziny przynajmniej od kilku stuleci otaczane są kultem i cieszą się w Kościele dużą popularnością. Także dziś przedstawienia Maryi, Jezusa i Józefa bardzo często znajdujemy na ścianach polskich domów. Wraz ze wzrostem zainteresowania ikoną, niezwykle popularnym tematem stała się ikona Świętej Rodziny. Powstało i nadaj powstaje wiele różnych wersji tego przedstawienia.

   Na naszych warsztatach nauczymy się jak namalować ikonę Świętej Rodziny w stylu bizantyjskim. Poza doskonaleniem warsztatu malarskiego sprobujemy głębiej zrozumieć artystyczny i teologiczny wymiar tej ikony. 

   Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wym. 30x40 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 

   Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2-stopniu ikonopisania

   Będzie można z pomocą prowadzącego przygotować własny podlinnik albo skorzystać z gotowego podlinnika zaproponowanego przez prowadzącego. 

   Uczestnicy będą korzystali z własnych zestawów malarskich *. 

   * Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

   Warsztaty składać się będą z 15 spotkań, we wtorki w godz. 18:00-21:00, od 5 października do 18 stycznia (z wyłączeniem 28 grudnia).

   Liczba miejsc na warsztatach: 14 (grupa minimalna 8)
   Koszt880 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań: wtorki, godz. 18:00-21:00
     
   Warsztaty poprowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ
    

   * * * 
   w technice tempery:
   “Madonny Dawnych Mistrzów”
    
   Madonna ze świeczką 
   Carlo Crivelliego  (XV w.) 

   październik - grudzień 2021

   soboty, w godz. 10:00 - 16:30

   (początek 9 października) 
    


   Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty malarstwa tablicowego z cyklu “Madonny Dawnych Mistrzów” w technice tempery jajecznej.

   Tym razem zajmiemy się analizą i plastyczną interpretacją renesansowego obrazu "Matka Boska ze świecą” (wł. Madonna della Candeletta) Carlo Crivelliego (XV w.). Malarz ten był przedstawicielem tzw. szkoły weneckiej. Tworzył dzieła w Wenecji i środkowych Włoszech. Malował wyłącznie obrazy religijne: małe przedstawienia Madonny oraz ogromne poliptyki.

   Na obrazie, którego fragment będzie przedmiotem naszej malarskiej próby, Maryja została przedstawiona w postaci siedzącej na kamiennym tronie. Na kolanach trzyma Jezusa bawiącego się owocem gruszki. Na głowie ma koronę. Suknia Maryi zdaje się być uszyta z różnokolorowego adamaszku.

   Będziemy się starali namalować w podobny sposób jak to zrobił Crivelli, podejmując delikatne studium karnacji twarzy, zwracając uwagę na rozświetlenia i cienie, które pięknie układają się na obliczu Maryi. 

   Dużym wyzwaniem i trudnością, a zarazem ciekawym elementem, będzie namalowanie subtelnego welonu wokół twarzy i złotych pukli włosów otaczających symetrycznie głowę. Poświęcimy także uwagę pieczołowicie namalowanym ozdobom i koronie. 

   Na koniec namalujemy fragment tkaniny, która znajduje się za plecami i głową Madonny. Jest to część tronu, na którym Ona siedzi.

   Malując, skupimy się wyłącznie na twarzy i elementach wokół niej. Będziemy pracować na podobraziach o wym. 25x30 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 


   Obraz aktualnie znajduje się w zbiorach Pinacoteki Brera w Mediolanie. Stanowił część tzw. Poliptyku z Duomo w Camerino.
    

   Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego (np. zestaw do ikonopisania) *, tj. 2-3 pędzle z włosia naturalnego, najlepiej sobolowego (kolinsky), podstawowe pigmenty, moździerz ceramiczny, plastikowa paleta malarska.

   * Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

   Zajęcia składać się będą z 6 spotkań, w soboty w godz. 10:00-16:30 (z półgodzinną przerwą).

   Kalendarz spotkań: 
   9 i 23 października,
   6 i 20 listopada
   4 i 18 grudnia 

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
   Koszt: 780 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty powyższej kwoty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań. 

   Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska
    
    
   * * * 
   w technice tempery:
   “Madonny Dawnych Mistrzów”
    
   Madonna “Zwiastowania” 
   Simone Martini, Lippo Memmi  (XIV w.) 

   październik 2021 - styczeń 2022

   czwartki, w godz. 18:00 - 21:00

   (początek 21 października)

    

   Zapraszamy na letni kurs malarstwa tablicowego w technice tempery „Madonny Dawnych Mistrzów”. Tablicowe malarstwo gotyckie i wczesnorenesansowe wyraża się poprzez specyficzną stylistykę form, idealizację świętych postaci i żywą, intensywną kolorystykę.

   Tematem zajęć jest fragment "Zwiastowania" namalowanego w XIV wieku, przez Simone Martini i Lippo Memni, przedstawiający oblicze Maryi. 

   Celem kursu jest próba wykonania samodzielnego malowidła, poprzez warstwy modelunkowe, aż po końcowe laserunki malarskie - na podłożu drewnianym (20x25 cm), gruntowanym gruntem kredowo-klejowym, w technice tempery - przedstawiającego Najświętszą Marię Pannę w pięknym geście zdziwienia i oddania, w czasie gdy Anioł zwiastuje jej Boży plan.


   Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego (np. zestaw do ikonopisania) *, tj. 2-3 pędzle z włosia naturalnego, najlepiej sobolowego (kolinsky), podstawowe pigmenty, moździerz ceramiczny, plastikowa paleta malarska.

   Kompletny podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego, 1 płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)


   Zajęcia składać się będą z 11 spotkań 3-godzinnych od 21 października 2021r . do 20 stycznia 2022 r. (poza 11 XI i 30 XII).


   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
   Koszt720 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
        
   Organizatorzy nie zapewniają noclegów ani wyżywienia (w przypadku osób przyjezdnych należy je zorganizować we własnym zakresie).

   Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska
    
    
   * * * 
   Oblicze Chrystusa - "Mandylion" 

   kurs 1-stopnia
   * kurs 1-stopnia "PLUS" - wersja z Aniołami

   24 - 30 I 2022

   Dom Formacji Duchowej w KALISZU

    
   Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

   Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z codzienną modlitwą. Poznamy czym jest ikona - obraz sakralny - na przykładzie przedstawienia Oblicza Chrystusa ukazanego na "Mandylionie", tj. na chuście.

   Celem 7-dniowych zajęć jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

   Zajecia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

   * Osoby, które już wcześniej ukończyły warsztaty 1-stopnia będą mogły realizować program 1-stopień "PLUS", tj. podjąć prace nad ikoną "Mandylionu" w wersji z Aniołami trzymającymi chustę. Proszę zaznaczyć w zgłoszeniu.

   Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.  

   Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

   Koszt uczestnictwa: 1600 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym) 

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 900 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

   Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

   Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 24 stycznia o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 30 stycznia obiadem o godz. 12:30.
     
   Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ i Przemysław Juszczak 


   * * *  
   Św. Jan Chrzciciel 

   kurs 3-stopnia

   7 - 13 III 2022

   Dom Formacji Duchowej w KALISZU


   Zapraszamy na 6-dniowe warsztatach ikonopisania temacie ikony św. Jana Chrzciciela, zwanego w tradycji wschodniej Poprzednikiem. Ikonografia św. Jana Chrzciciela stanowi bogate źródło chrześcijańskiej teologii oraz liturgii, a sama postać św. Jana uważana jest za kluczową w rozumieniu kontynuacji Objawienia i przejścia od Starego do Nowego Testamentu za sprawą wcielenia Syna Bożego.

   Na warsztatach podejmiemy pracę nad wariantem frontalnym-półpostaciowym przedstawień św. Jana Chrzciciela, ukazywanego jako Proroka i Zwiastuna (Poprzednika) ogłaszającego przyjście Zbawiciela. Osoby z mniejszym doświadczeniem będą mogły pracować nad przedstawieniem w formie popiersia.

   Pracować będziemy na podobraziach o wymiarach 40x30 cm (uczestnik otrzyma je w ramach opłaty).

   Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły warsztaty ikonopisania 2-stopnia prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisanian nabytą w innych ośrodkach.

   Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego* (z kursu 1-stopnia).

   (* zestaw taki można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)


   Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

   Koszt uczestnictwa: 1500 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym) 

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 900 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

   Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

   Warsztaty rozpoczną się w poniedziałek 7 marca o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 13 stycznia obiadem o godz. 12:30.
     
   Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ i Przemysław Juszczak 
    

   Matka Boża "Czuła"
   kurs 2-stopnia
   *kurs 2-stopnia "plus" - przestawienie pół postaciowe

   16 - 22 maja 2022
    
   Dom Formacji Duchowej w Kaliszu
    
   Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje. 
   Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia, które odbędą się w domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Kaliszu.

   Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Matki Bożej „Eleusa” (Czuła, Współczującaj) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym.

   * Osoby, które już wcześniej ukończyły warsztaty 2-stopnia będą mogły realizować program 2-stopień "plus", czyli podjąć prace nad ikoną Bogarodzicy w wersji "do pasa", tj. z całą postacią Dzieciątka na podobraziu o wym. 30x40 cm.

   Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły warsztaty 1-stopnia (kurs podstawowy) prowadzone przez Prcownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisanian nabytą w innych ośrodkach.

   Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego* (z kursu 1-stopnia).

   (* zestaw taki można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

   Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

   Koszt uczestnictwa: 1500 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym)

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 850 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

   Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

   Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 16 maja o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 22 maja obiadem o godz. 12:00.
     
   Warsztaty poprowadzą: o. Jacek Wróbel SJ i Przemysław Juszczak
    

   * * * 
   Mozaika artystyczna 
   według metody klasycznej

   październik - listopad 2021

   środy, w godz. 18:00 - 21:00

   (początek 6 października)
   Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. Proponowany blok warsztatowy poświęcony będzie tradycyjnej metodzie układania wzoru z tzw. tesserów, czyli małych kostek lub innych nieregularnych elementów uzyskanych z cięcia płytek ceramicznych. Technika ta umożliwia pracę w metodzie bezpośredniej jak i odwróconej.

   Pracować będziemy na jednym z wybranych formatów: koło fi 30 cm, kwadrat 30x30 cm, prostokąt 30x40 cm.

   Warsztaty adresowane są do osób początkujących jak i z doświadczeniem.

   Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.

   Uczestnicy będą mogli pracować nad jednym z zaproponowanych wzorów (około 100 różnych propozycji) lub nad własnym projektem mozaikowym.

   Warsztaty składać się będą z 8 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00
   od 6 października do 24 listopada 2021 r.


   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
   Koszt550 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
        
   Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra
    

   * * *  
   Mozaika artystyczna 
   według metody "witrażowej"

   grudzień 2021 - styczeń 2022

   środy, w godz. 18:00 - 21:00

   (początek 1 grudnia)


    
   Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. W tym bloku warsztatowym uczestnicy będą mogli zapoznać się z techniką przypominająca witraż. Polega ona na tym, że opracowany wzór przenosi się na odpowiednio przygotowane gliniane podłoże, które następnie tnie się na poszczególne kawałki w oryginalnych formach. Kawałki te są dwukrotnie wypalane - pierwszym razem, aby nadać im strukturę ceramiczną, drugim, aby po nałożeniu farb uzyskać efekt kolorowego szkliwa.

   Warsztaty adresowane są zarówno do osób z doświadczeniem jak i początkujących.

   Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.
    
   Warsztaty składać się będą z 7 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00

   Kalendarz spotkań:
   grudzień: 1, 8, 15, 22
   kwiecień: 5, 12, 19

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
   Koszt: 530 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
        
   Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra
    
    
   * * * 
   Złocenie w technice pulmentowej 
   - poler, mat, satyna

   15 - 16 października
    
   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00   Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze 1-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
   - podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
   - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł

   - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 350 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


   * * * 
   Dekoracje złoceń - ornament wypukły 
     
   12 - 13 listopada
    
   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


    
   Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze z cyklu "dekoracje złoceń".

   Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonania złoceń w technice pulmentowej na poler i mat. 

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
   - podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
   - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
   - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 350 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska

    
   * * * 
   Dekoracje złoceń 
   - stosowanie emalii na powierzchni złoconej 
     
   26 - 27 listopada
    
   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00

    
   Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze "stosowanie emalii na powierzchni złoconej".
    
   Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać
   samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień
   na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie.

   Podczas zajęć wykonamy zdobienia, wykorzystując techniki takie jak grawerowanie, 
   puncowanie oraz nakładanie emalii na wygrawerowanych wcześniej ornamentach.
   Technika malowanej emalii doskonale nadaje się do zdobień na ikonach (aureolach, szatach, 
   grawerowanych tłach, ramkach). Nasze warsztaty to okazja by przez dwa dni w miłej i twórczej 
   atmosferze poznać tajniki nowej techniki zdobniczej, zgłębiając arkana wiedzy w gronie pasjonatów. 

   Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15 x 20 cm.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni:  
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
   - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

    
   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 350 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com

    
   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska   * * * 
   z cyklu: złote Anioły w mistrzowskim wykonaniu

   "Anioł Zwiastowania - Fra Angelico 1450- 1455 r."

   10 - 11 grudnia

   piątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00
     
    
   Zapraszamy na fascynującą podróż do świata włoskiego rzemiosła i sztuki.
Pod okiem mistrza pozłotnictwa, od lat pracującego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, będzie można wykonać kopię Anioła autorstwa Fra Angelico złotem w pulmentowej technice pozłotniczej na poler i mat. 

   W trakcie zajęć pogłębimy wiedzę na temat włoskiej tradycji pozłotniczej: 
   - zapoznamy się i będziemy korzystać z kopii oryginalnych narzędzi z okresu średniowiecza i renesansu 
   - poznamy stare traktaty pozłotnicze
- dokonamy analizy najlepszych przykładów złoceń na obrazach Fra Angelico, 

   poszukując odpowiedzi na pytanie: jakich narzędzi i technik należy używać by uzyskać tak spektakularne efekty? 

   Przez dwa dni w miłej, twórczej atmosferze masz szansę doświadczyć podróży w czasie, poznając tajniki renesansowego warsztatu pozłotniczego oraz zgłębiając arkana wiedzy i umiejętności w gronie pasjonatów. 

   Twoja praca może zapoczątkować niezwykłą kolekcję Aniołów.

   Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15x15 cm.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen) 
   - podobrazie płaskie 15x15 cm - 30 zł


   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 460 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska 

    
   * * * 
   Osadzanie kamieni na powierzchni złoconej

   14 - 15 stycznia 2022
     
   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


   Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie.

   Podczas zajęć wykonamy zdobienia wykorzystując techniki takie jak grawerowanie na gruncie, puncowanie na warstwie gruntu i złota oraz osadzania kamieni szlachetnych i pereł dla podkreślenia kolorystyki i uzyskania efektu szlachetności.

   Wykorzystanie kamieni szlachetnych kontrastujących ze złotym tłem daje efektowne rezultaty. Jest doskonałe do zdobień na aureolach, szatach postaci na ikonach a także na ramach do obrazów.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
   - podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
   - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
   - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 350 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
     
   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową). 

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska
    

   * * * 
   Srebrzenie i złocenie w technice pulmentowej 
   na poler, mat, satyna oraz na mixtion
    


   4 - 5 lutego 2022
    
   piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00
    

   Zapraszamy na weekendowe warsztaty pozłotnicze 2-stopnia. Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy z zakresu posrebrzania i pozłacania w technice na pulment i na mikstion oraz łączenia materiałów takich jak różne rodzaje i grubości złota, platyny, srebra w celu uzyskiwania ciekawych efektów estetycznych.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
   - książeczka srebra (25 pł.) - 60 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen)
   - podobrazie płaskie 20x24 cm w ozdobnym pudełku - 90 zł
   - podobrazie płaskie 20x25 cm - 60 zł
   - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł

   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 350 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


   * * * 
   z cyklu: złote Anioły w mistrzowskim wykonaniu

   "Anioł adorujący" Fra Angelico 1425-1459
   z malowaniem dekoracji na złocie

   18 - 19 lutego 2022

   piątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00
     


   Zapraszamy na fascynującą podróż do świata włoskiego rzemiosła i sztuki.
Pod okiem mistrza pozłotnictwa, od lat pracującego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, będzie można wykonać kopię Anioła autorstwa Fra Angelico złotem w pulmentowej technice pozłotniczej na poler i mat. 

   W trakcie zajęć pogłębimy wiedzę na temat włoskiej tradycji pozłotniczej: 
   - zapoznamy się i będziemy korzystać z kopii oryginalnych narzędzi z okresu średniowiecza i renesansu 
   - poznamy stare traktaty pozłotnicze
- dokonamy analizy najlepszych przykładów złoceń na obrazach Fra Angelico, 

   poszukując odpowiedzi na pytanie: jakich narzędzi i technik należy używać by uzyskać tak spektakularne efekty? 

   Przez dwa dni w miłej, twórczej atmosferze masz szansę doświadczyć podróży w czasie, poznając tajniki renesansowego warsztatu pozłotniczego oraz zgłębiając arkana wiedzy i umiejętności w gronie pasjonatów. 

   Twoja praca może zapoczątkować niezwykłą kolekcję Aniołów.

   Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15x20 cm.

   Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

   Złoto i zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni: 
   - książeczka złota (25 pł.) - ok. 200 zł (może ulec zmianie, stosownie do aktualnych cen) 
   - podobrazie płaskie 15x20 cm - 50 zł


   Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
   Koszt: 460 zł

   W celu zgłoszenia swojego udziału w warsztatach proszę pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: epifanon@gmail.com


   Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

   Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

   Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska