Pracownia

 
Pracownia Działań Twórczych (PDT) powstała w 2015 r. przy Galerii U JEZUITÓW jako poznańska implementacja pracowni "Droga Ikony". Jest to miejsce rozwoju i kształcenia zainteresowań plastycznych oraz zdolności manualnych w oparciu o klasyczne rzemiosło artystyczne oraz tradycję sztuki ikonopisarskiej i jej dziedzin pochodnych.

W ramach organizowanych zajęć proponujemy wielostopniowe warsztaty artystyczne – prowadzone w tygodniu w porach popołudniowo-wieczornych oraz w weekendy – z malarstwa temperowego, mozaiki artystycznej oraz pozłotnictwa i sztuki dekoracji. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów specjalizujących się w swoich dziedzinach.

Pomieszczenia Pracowni znajdują się w XVII-wiecznych krużgankach podominikańskiego klasztoru, należącego obecnie do oo. Jezuitów. Wejście do Pracowni znajduje się tuż obok Galerii U JEZUITÓW, wchodząc przez tę samą bramę, od ulicy Dominikańskiej 10 w Poznaniu (w odległości ok. 10 m od skrzyżowania z ulicą Garbary).
 
   

* * *
Warsztaty w semestrze jesienno-zimowym 2023/2024
 
 
IKONOPISANIE  i  MALARSTWO TABLICOWE :  
 
Warsztaty ZDALNE:

  Warsztaty STACJONARNE:


  WITRAŻ :

      
   
  Propozycje warsztatowe w naszych pracowniach w WARSZAWIE :
     * * * 
  Oblicze Chrystusa Pantokratora

  kurs 1-stopnia w trybie ZDALNYM

  14 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 

  prowadzenie indywidualne
     


  Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 1. stopnia w temacie Oblicza Chrystusa Pantokratora, wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w trybie zdalnym *.

  Celem kursu jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

  Zajęcia przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie, ale chcących uporządkować dotychczas nabytą wiedzę warsztatową. Owocem zdalnego kursu będzie wykonanie przez uczestnika ikony Oblicza Chrystusa, w technice tempery chudej, na gruntowanym podobraziu drewnianym o wym. 30x35 cm.

  *Zajęcia można rozpocząć w dowolnym momencie. Polegają one na tym, że uczestnik otrzymuje w rytmie cotygodniowym (lub innym, ustalonym indywidualnie) link do pobrania filmu instruktażowego (długości poszczególnych filmów od 40 do 80 min., w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy z 14 filmów dotyczy określonego etapu pracy nad ikoną. Efekty swoich działań malarskich uczestnik może konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Istnieje również możliwość konsultacji osobistej w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

   
  Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 1-stopnia:
  Organizator zapewnia wszystkie materiały warsztatowe.  
  W ramach opłaty za warsztaty uczestnik otrzyma: 
  • podstawowy zestaw do malarstwa temperowego (zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)
  • zagruntowane podobrazie drewniane o wym. 26x35 cm
  • wzornik (podlinnik) i materiały teoretyczne
  • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
  Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

  Koszt uczestnictwa: 1030 zł
    
   
   
  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, uczestnik będzie poproszony o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto. 

  Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  
   


  * * * 
  Matka Boża "Czuła" (Eleusa)

  kurs 2-stopnia w trybie ZDALNYM

  13 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line 

  prowadzenie indywidualne


   
  Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia w temacie ikony Matki Bożej "Czułej" (Eleusy) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Kurs prowadzony będzie w trybie zdalnym w rytmie indywidualnym każdego uczestnika.

  Zajęcia można rozpocząć w każdym momencie. Będą one polegały na tym, że uczestnik w rytmie cotygodniowym (lub też innym, ustalonym indywidualnie) będzie otrzymywać link do pobrania filmu instruktażowego (długości jednostki około 1 godz. w formacie MP4 do odtworzenia na komputerze, tablecie lub smartfonie). Każdy film dotyczył będzie określonego etapu pracy nad ikoną. Efekt swojej pracy na danym etapie uczestnicy będą mogli konsultować poprzez przesłanie e-mailem zdjęcia swojej ikony w celu otrzymania korekty. Jest również możliwość przeprowadzenia konsultacji osobistych na miejscu w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu.

  Zobacz skrót filmów instruktażowych kursu zdalnego 2-stopnia:


   

  Warsztaty 2-stopnia przeznaczone są dla osób, które ukończyły kurs 1-stopnia (czyli kurs podstawowy) prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisania nabytą w innych ośrodkach.

  Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu malarskiego * z kursu 1-stopnia. 

  (* Podstawowy zestaw do malarstwa temperowego można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

  W ramach opłaty za warsztaty każdy uczestnik otrzyma następujące materiały: 
  • zagruntowane podobrazie o wym. 26x35 cm
  • wzorniki (podlinnik oraz 3 kolorowe wydruki)
  • materiały pozłotnicze (szlagmetal, mikstion akrylowy, szelak - w ilości wymaganej do wykonania pozłoty na ikonie)
  Materiały warsztatowe zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost (preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia) po dokonaniu wpłaty.

  Koszt uczestnictwa: 830 zł
   
              Wypełnij formularz zgłoszenia
   

  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

  Warsztaty zdalne poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ  


   
   * * * 
  Jezus Miłosierny

  warsztaty tematyczne w trybie ZDALNYM

  15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

  prowadzenie indywidualne
   


  Zapraszamy na warsztaty z ikoną Jezusa Miłosiernego
  Ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). 
  Obraz Jezusa Miłosiernego powstał z woli samego Jezusa. Wraz z rozpowszechnieniem się orędzia o Bożym Miłosierdziu, które zostało przekazane przez siostrę Faustynę, wizerunek ten szybko stał się jednym z najpopularniejszych i otaczanych kultem obrazów Chrystusa w Kościele Katolickim. Malowanie obrazu Jezusa Miłosiernego nie tylko może pomóc na nowo, osobiście odkryć prawdę o Bożym Miłosierdziu ale także będzie realizacją polecenia Jezusa by przez malowanie tego obrazu nieść prawdę o Miłosierdziu innym. 

  
Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 26 x 50 cm w oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego 

  Warsztaty obejmą 15 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line. W rytmie cotygodniowym - lub ustalonym indywidualnie - prowadzący będzie udostępniał film instruktażowy z kolejnym etapem pracy. W trakcie tygodnia uczestnicy warsztatów będą mogli przesłać zdjęcia swojej pracy i ewentualne pytania by uzyskać korektę prowadzącego. Filmy instruktażowe zawierać będą wszystkie etapy pracy nad ikoną jak również wyjaśnienie zastosowanych technik malarskich, opis użytych pędzli, pigmentów, etc. Uczestnicy warsztatów będą mieli dostęp do filmów instruktażowych przez 12 miesięcy od rozpoczęcia warsztatów. 

  Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2-stopniu ikonopisania
   
  Materiały warsztatowe - zagruntowane podobrazie i wzorniki - zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty. Preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia.
   
  Koszt uczestnictwa850 zł
    
   

  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

  Warsztaty zdalne poprowadzi: o.Mateusz Orłowski SJ
   

  * * *   
  Trójca Święta

  warsztaty tematyczne w trybie ZDALNYM

  rozpoczęcie i tryb indywidualny

  16 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

   


  Zapraszamy na warsztatowe spotkanie z ikoną Trójcy Świętej
  Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: «O Panie, jeśli darzysz mnie życzliwością, racz nie omijać Twego sługi! Przyniosę trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przechodzicie koło sługi waszego». A oni mu rzekli: «Uczyń tak, jak powiedziałeś». Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: «Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki». Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym, wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone cielę, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, Sara?» - Odpowiedział im: «W tym oto namiocie». Rzekł mu [jeden z nich]: «O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja zaś żona Sara będzie miała wtedy syna». (Rdz 18, 1-10)

  Inspirowana przekazem starotestamentalnym ikona Trójcy Świętej autorstwa Andrieja Rublowa cieszy się w Kościele Katolickim ogromnym uznaniem. Jest uważana zarówno za piękną jak i pełną duchowej głębi. Nie tylko zaprasza w głąb tajemnicy samej Trójcy ale także wyraża ideę jedności człowieka z Bogiem oraz jedność między ludźmi na wzór Trójcy Świętej. Każdy z nas jest zaproszony do włączenia się w relację z Trójcą, to dla nas bowiem zostawione jest wolne miejsce za stołem.

  Na warsztatach namalujemy ikonę Trójcy Świętej głównie w oparciu o ikonę Andrieja Rublowa. W trakcie pracy będziemy poznawać także jej historię, symbolikę i teologię.


  Warsztaty obejmą 16 filmów instruktażowych plus konsultacje on-line

  W rytmie cotygodniowym prowadzący będzie udostępniał film instruktażowy z kolejnym etapem pracy. W trakcie tygodnia uczestnicy warsztatów będą mogli przesłać zdjęcia swojej pracy i ewentualne pytania by uzyskać korektę prowadzącego. Filmy instruktażowe zawierać będą wszystkie etapy pracy nad ikoną jak również wyjaśnienie zastosowanych technik malarskich, opis użytych pędzli, pigmentów, etc. Uczestnicy warsztatów będą mieli dostęp do filmów instruktażowych przez 12 miesięcy od rozpoczęcia warsztatów.

  Będziemy pracować w technice tempery jajowej na płaskich podobraziach o wymiarach 33 x 40 cm w oparciu o podlinnik przygotowany przez prowadzącego

  Zajęcia przeznaczone są dla osób po 2. stopniu ikonopisania.

  Materiały warsztatowe - zagruntowane podobrazie i wzorniki - zostaną wysłane przesyłką kurierską lub paczkomatem inPost po dokonaniu wpłaty. Preferowaną opcję należy wskazać w formularzu zgłoszenia.

  Koszt uczestnictwa870 zł

   
   
  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.
    
  Warsztaty zdalne prowadzi: o. Mateusz Orłowski SJ

   
  * * * 
  Pracownia ikonopisania

  październik 2023 - styczeń 2024

  poniedziałki, w godz. 18:00-21:00
  (początek 10 października) 

  Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu  Osoby, które ukończyły podstawowy kurs ikonopisania (przynajmniej warsztaty 1-stopnia) zapraszamy do skorzystania z zajęć typu "pracownia ikonopisania". Semestralne spotkania w pracowni - 3 godziny w tygodniu - polegają na pracy własnej nad wybranym tematem ikonograficznym, pod opieką osoby prowadzącej. Zajęcia służą podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności zdobytych na kursach podstawowych i tematycznych w dziedzinie ikonopisania.
   
  Liczba miejsc na warsztatach: 14 (grupa minimalna 7)
  Koszt: 420 zł


   
  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań: poniedziałki w godz. 18:00 - 21:00. Zakończą się 29 stycznia 2024 r.
    
   Koordynator: Przemysław Juszczak

   
  * * * 
  Oblicze Chrystusa Pantokratora
  kurs 1-stopnia

  październik 2023 - styczeń 2024

  wtorki, w godz. 18:00 - 21:00
  (początek 10 października) 

  Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu  Zapraszamy na tygodniowe warsztaty ikonopisania 1-go stopnia wprowadzające w duchowy i malarski świat ikony. Będą to zajęcia praktyczne połączone z modlitwą. Poznamy czym jest obraz sakralny na przykładzie ikony Oblicza Chrystusa w typie Pantokrator, stanowiącej źródło całej ikonografii chrześcijańskiej.

  Celem spotkań jest przyswojenie przez uczestników podstawowej wiedzy o ikonie oraz nabycie praktycznych podstaw ikonopisarskiego warsztatu: poznanie techniki temperowej i nauka samodzielnego przygotowania farby z suchych pigmentów, poznanie elementów pozłotnictwa oraz nauka “pisania ikony” według zasad tradycyjnego warsztatu.

  Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób początkujących jak i posiadających już pewne doświadczenie ikonopisarskie. Owocem semestralnych zajęć będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Oblicza Chrystusa w technice tempery chudej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały warsztatowe.

  Zajęcia składać się będą z 14 spotkań 3-godzinnych.

  Liczba miejsc na warsztatach: 16 (grupa minim. 8)
  Koszt: 980 zł  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań: wtorki, w godz. 18:00-21:00. Zakończą się 30 stycznia 2024 r.
    
  Warsztaty poprowadzi: o. Jacek Wróbel SJ


  * * * 
  Matka Boża z Guadalupe


  październik - grudzień 2023

  czwartki, w godz. 18:00 - 21:00
  (początek 12 października) 


  Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu

   
   
  Zapraszamy na ikonopisarskie i malarskie spotkania z Matką Bożą, mówiącą do nas dawniej i dziś w swoim obrazie z Guadalupe. Podczas zajęć przyjrzymy się niezwykłej historii płaszcza Juana Diego z wizerunkiem Maryi, poznamy ukryte w nim symbole i stworzymy własny obraz - ikonę naszej Matki z Guadalupe. 

  Pracować będziemy podczas 12 spotkań, na podobraziach o wymiarach 30x50 cm, w oparciu o własne pigmenty* oraz zasoby pracowni.

  * Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)


  Liczba miejsc na warsztatach: 14 (grupa minimalna 8)
  Koszt: 900 zł

   
  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

  Warsztaty poprowadzi: Maja Bromber
   

  * * * 
  w technice tempery:
  “Madonny Dawnych Mistrzów”
   
  Madonna z Dzieciątkiem (XVI w.)
  Vincenzo di Biagio Catena 

  październik - grudzień 2023
   
  soboty, w godz. 9:00 - 15:30
  (początek 14 października)

  Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu
   
   

  Serdecznie zapraszamy na tygodniowe warsztaty malarstwa tablicowego z cyklu "Madonny Dawnych Mistrzów" w technice tempery jajecznej.

  Tym razem tematem zajęć będzie "Madonna z Dzieciątkiem" autorstwa włoskiego artysty renesansowego Vincenzo di Biagio Catena (XVI w.).

  Obraz przedstawia Marię siedzącą na minimalistycznym tronie, trzymającą w objęciach Dzieciątko Jezus. Kompozycja obrazu jest spokojna i niedramatyczna. Postacie i tron umieszczone są centralnie. W tle, po prawej i lewej stronie, widoczny jest krajobraz. Dzieciątko Jezus przedstawione jest nago, co symbolizuje niewinność i prawdę. Wzrok ma skierowany w dal , na wizję swojego przyszłego ukrzyżowania. Maria ubrana jest w czerwoną suknię i niebieską tunikę. Dziewica czule obejmuje syna, chcąc nawiązać z Nim kontakt wzrokowy. 

  Sposób przedstawienia duchowości obrazu poprzez pełne miłości spojrzenie matki na dziecko, jest typowy dla sztuki renesansu. Obraz jest pogodny i pozbawiony zbytniej wyrazistości, aby uzyskać bardzo formalny, poważnie religijny ton.
     

  W czasie zajęć skupimy się na dokładnym przedstawieniu obu postaci, subtelnych karnacjach i kształtach. Kluczowe będzie namalowanie światłocieni zarówno twarzy, jak i draperii. Ciekawostką będzie namalowanie po bokach, renesansowego krajobrazu w perspektywie powietrznej.
   
  Dzieło znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie.

  Będziemy pracować na podobraziach o wym. 40x33 cm (uczestnicy otrzymają je w ramach opłaty za zajęcia). 
   
  Do wzięcia udziały warsztatach wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego (np. zestaw do ikonopisania) *, tj. 2-3 pędzle z włosia naturalnego, najlepiej sobolowego (kolinsky), podstawowe pigmenty, moździerz ceramiczny, plastikowa paleta malarska.

  * Podstawowy zestaw malarski będzie można nabyć dodatkowo w pracowni w cenie 250 zł (3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 suchych pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

  Zajęcia składać się będą z 6 spotkań, w soboty w godz. 9:00-15:30 (z półgodzinną przerwą).

  Kalendarz spotkań: 14 X, 28 X, 4 XI, 18 XI, 2 XII, 16 XII.

  Liczba miejsc na warsztatach: 12 (grupa minim. 8)
  Koszt890 zł

    
  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie wpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

  Warsztaty poprowadzi: Halina Sobolewska 
    
   
  * * * 
  Święci Archaniołowie

  22 - 28 stycznia 2024

  Dom Formacji Duchowej w Kaliszu

    
  Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje.

  Zapraszamy na tematyczne warsztaty ikonopisania "Święci Archaniołowie", które odbędą się w domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Kaliszu.

  Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego z uczestników ikony św. Archanioła - Michała lub Gabriela, w ujęciu cało postaciowym lub "3/4", w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym. Pracować będziemy na podobraziach o wymiarze 26x50 cm lub 30x40 cm (jedno do wyboru).

  Warsztaty przeznaczone są dla osób, które ukończyły kursy ikonopisania 1. i 2. stopnia (czyli cały kurs podstawowy) prowadzone przez Pracownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisania nabytą w innych ośrodkach.

  Do wzięcia udziału w warsztatach wymagane jest posiadanie własnego zestawu do malarstwa temperowego* (jak z kursu 1-stopnia).

  (* zestaw taki można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

  Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

  Koszt uczestnictwa: 1750 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym)

    
  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 850 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

  Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

  Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 22 stycznia o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 28 stycznia obiadem o godz. 12:00.
    
  Warsztaty poprowadzą: o. Jacek Wróbel SJ
   

  * * * 
  Matka Boża "Czuła"
  kurs 2-stopnia
  *kurs 2-stopnia "PLUS" - przestawienie pół postaciowe

  6 - 12 maja 2024
   
  Dom Formacji Duchowej w Kaliszu
   
  Powstawanie ikony to proces malarsko-duchowy. Każda autentyczna ikona „zstępuje z góry”. Człowiek-ikonopis jest tylko „narzędziem” jej pojawienia się w świecie. Dlatego tygodniowe warsztaty można potraktować jak podróż duchową i osobiste rekolekcje. 
  Zapraszamy na warsztaty ikonopisania 2-stopnia, które odbędą się w domu rekolekcyjnym oo. Jezuitów w Kaliszu.

  Owocem tygodniowego spotkania będzie wykonanie przez każdego uczestnika ikony Matki Bożej „Eleusa” (Czuła, Współczującaj) w ujęciu popiersia, w klasycznej technice temperowej na gruntowanym podobraziu drewnianym.

  * Osoby, które już wcześniej ukończyły warsztaty 2-stopnia będą mogły realizować program 2-stopień "plus", czyli podjąć prace nad ikoną Bogarodzicy w wersji "do pasa", tj. z całą postacią Dzieciątka na podobraziu o wym. 30x40 cm.

  Zajęcia przeznaczone są dla osób, które ukończyły warsztaty 1-stopnia (kurs podstawowy) prowadzone przez Prcownię Działań Twórczych - “Droga Ikony” lub posiadają rzetelną wiedzę w zakresie podstaw ikonopisanian nabytą w innych ośrodkach.

  Do wzięcia udziały warsztatach 2-stopnia wymagane jest posiadanie podstawowego zestawu do malarstwa temperowego* (z kursu 1-stopnia).

  (* zestaw taki można nabyć dodatkowo w cenie 250 zł; zestaw zawiera: 3 pędzle okrągłe z włosia naturalnego kolinsky, 1 pędzel płaski syntetyczny, 16 pigmentów, moździerz ceramiczny, rylec, 2 pipety, plastikowa paleta malarska)

  Liczba miejsc na warsztatach: 20 (grupa minimalna 12)

  Koszt uczestnictwa: 1750 zł (obejmuje materiały warsztatowe i pobyt w domu rekolekcyjnym - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym)

     
  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty 850 zł na podane w e-mailu konto. Reszta do uregulowania na miejscu.

  Warsztaty odbędą się w Domu Formacji Duchowej Księży Jezuitów, ul. Stawiszyńska 2, 62-800 Kalisz.

  Zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 6 maja o godz. 15:00 i zakończą w niedzielę 12 maja obiadem o godz. 12:00.
    
  Warsztaty poprowadzą: o. Jacek Wróbel SJ

  * * * 
  Mała forma witrażowa 

  16 września 2023

  w godz. 10:00-16:00
    
  Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu
   
   
  Zapraszamy na warsztaty wykonywania witrażu. Na zajęciach każdy dowie się, czym jest witraż, gdzie jest używany i jak należy go wykonać. Nauczmy się wycinać kolorowe szkło witrażowe za pomocą odpowiedniego noża, owijać poszczególne elementy taśmą witrażową oraz lutować je specjalną lutownicą. Nauczymy się wielu różnych drobiazgów ze sztuki witrażowej, aby móc samodzielnie wykonać i cieszyć się pięknym witrażem, który będziemy mogli umieścić we własnym domu lub obdarować nim osobę, która jest nam droga.
   
  Każdy uczestnik wykona małą formę witrażową o wymiarach około 20 x 20 cm.

  Podczas zajęć uczestnicy będą posługiwali się profesjonalnymi narzędziami warsztatowymi.


  Liczba miejsc na warsztatach: 8 (grupa minimalna 6)
  Koszt: 450 zł

   
  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się 16 września w godz. 10:00 - 16:00 w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

  Warsztaty poprowadzą: Andrzej i Swietłana Slauk


   * * *  
  Mała forma witrażowa 

  21 października 2023

  w godz. 10:00-16:00
    
  Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu
   
   
  Zapraszamy na warsztaty wykonywania witrażu. Na zajęciach każdy dowie się, czym jest witraż, gdzie jest używany i jak należy go wykonać. Nauczmy się wycinać kolorowe szkło witrażowe za pomocą odpowiedniego noża, owijać poszczególne elementy taśmą witrażową oraz lutować je specjalną lutownicą. Nauczymy się wielu różnych drobiazgów ze sztuki witrażowej, aby móc samodzielnie wykonać i cieszyć się pięknym witrażem, który będziemy mogli umieścić we własnym domu lub obdarować nim osobę, która jest nam droga.
   
  Każdy uczestnik wykona małą formę witrażową o wymiarach około 20 x 20 cm.

  Podczas zajęć uczestnicy będą posługiwali się profesjonalnymi narzędziami warsztatowymi.


  Liczba miejsc na warsztatach: 8 (grupa minimalna 6)
  Koszt: 450 zł

   
  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się 21 października w godz. 10:00 - 16:00 w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznań.

  Warsztaty poprowadzą: Andrzej i Swietłana Slauk


  * * * 
  Mozaika artystyczna 
  według metody klasycznej

  październik - listopad 2023

  środy, w godz. 18:00 - 21:00
  (początek 11 października) 

  Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu


  Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. Proponowany blok warsztatowy poświęcony będzie tradycyjnej metodzie układania wzoru z tzw. tesserów, czyli małych kostek lub innych nieregularnych elementów uzyskanych z cięcia płytek ceramicznych. Technika ta umożliwia pracę w metodzie bezpośredniej jak i odwróconej.

  Pracować będziemy na jednym z wybranych formatów: koło fi 30 cm, kwadrat 30x30 cm, prostokąt 30x40 cm.

  Warsztaty adresowane są do osób początkujących jak i z doświadczeniem.

  Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.

  Uczestnicy będą mogli pracować nad jednym z zaproponowanych wzorów (około 100 różnych propozycji) lub nad własnym projektem mozaikowym.

  Warsztaty składać się będą z 7 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00

  Kalendarz spotkań:
  11, 18, 25 października
  8, 15, 22, 29 listopada

  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 6)
  Koszt570 zł 

   
  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
       
  Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra
   

   * * *  
  Mozaika artystyczna 
  według metody "witrażowej"

  grudzień 2023 - styczeń 2024

  środy, w godz. 18:00 - 21:00
  (początek 6 grudnia) 

  Pracownia Działań Twórczych w Poznaniu
   

   
  Zapraszamy na spotkania z mozaiką artystyczną. W tym bloku warsztatowym uczestnicy będą mogli zapoznać się z techniką przypominająca witraż. Polega ona na tym, że opracowany wzór przenosi się na odpowiednio przygotowane gliniane podłoże, które następnie tnie się na poszczególne kawałki w oryginalnych formach. Kawałki te są dwukrotnie wypalane - pierwszym razem, aby nadać im strukturę ceramiczną, drugim, aby po nałożeniu farb uzyskać efekt kolorowego szkliwa.

  Warsztaty adresowane są zarówno do osób z doświadczeniem jak i początkujących.

  Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.
   
  Warsztaty składać się będą z 7 spotkań 3-godzinnych, w środy w godz.18:00-21:00

  Kalendarz spotkań:
  6, 13, 20 grudnia
  10, 17, 24 i 31 stycznia

  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minim. 7)
  Koszt570 zł 


  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10; 61-762 Poznań.
       
  Warsztaty poprowadzi: Ewa Jankowska-Przepióra
   


   * * * 
  Złocenie w technice pulmentowej 
  - poler, mat, satyna

  6 - 7 października 2023 

  piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00
   

   
  Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze. Ich celem jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

  Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

  Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
  Koszt: 420 zł


  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

  Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


  * * * 
  Złocenie w technice pulmentowej 
  - poler, mat, satyna
  oraz 
  Dekoracje złoceń: ornament wypukły 
    
  24 - 25 listopada 2023
   
  piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


    
  Zapraszamy na weekendowe Warsztaty pozłotnicze. Ich celem jest zdobycie wiedzy z zakresu pozłacania na podłożu pulmentowym oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego wykonywania złoceń na powierzchnia płaskich na ikonie (nimby, tła) w technice na mat, poler i satynę, z zastosowaniem zdobień wklęsłych - puncowania i grawerowania.

  Osoby, które już brały udział w warsztacie podstawowym z pozłotnictwa, będą mogły nauczyć się innych technik zdobienia złoceń jak tworzenie ornamentów wypukłych lanych gruntem na ikonie.

  Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

  Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
  Koszt: 420 zł

   
  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

  Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska

    
   
  * * * 
  Złocenie w technice pulmentowej 
  - poler, mat, satyna
  oraz 
  Dekoracje złoceń: 
  osadzanie kamieni na powierzchni złoconej

  8 - 9 grudnia 2023
    
  piątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00


   
  Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności pozwalających uczestnikom wykonać samodzielnie złocenie w technice pulmentowej na poler i mat z zastosowaniem zdobień na powierzchniach płaskich, nie tylko na ikonie. Podczas zajęć wykonamy zdobienia wykorzystując techniki takie jak grawerowanie na gruncie, puncowanie na warstwie gruntu i złota.

  Osoby, które już brały udział w warsztacie podstawowym z pozłotnictwa, będą mogły nauczyć się innych technik zdobienia złoceń jak osadzanie kamieni szlachetnych i pereł na powierzchni złoconej dla podkreślenia kolorystyki i uzyskania efektu szlachetności.

  Wykorzystanie kamieni szlachetnych kontrastujących ze złotym tłem daje efektowne rezultaty. Jest doskonałe do zdobień na aureolach, szatach postaci na ikonach a także na ramach do obrazów.

  Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

  Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
  Koszt: 420 zł


  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.
    
  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-20:30; sobota, godz. 10:00-18:00 (z 1-godz. przerwą obiadową). 

  Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska


  * * * 
  z cyklu: złote Anioły w mistrzowskim wykonaniu

  "Anioł Zwiastowania - Fra Angelico 1450- 1455 r."

  12 - 13 stycznia 2024

  piątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00
   
   
  Zapraszamy na fascynującą podróż do świata włoskiego rzemiosła i sztuki.
Pod okiem mistrza pozłotnictwa, od lat pracującego w Muzeum Narodowym w Poznaniu, będzie można wykonać kopię Anioła autorstwa Fra Angelico złotem w pulmentowej technice pozłotniczej na poler i mat. 

  W trakcie zajęć pogłębimy wiedzę na temat włoskiej tradycji pozłotniczej: 
  - zapoznamy się i będziemy korzystać z kopii oryginalnych narzędzi z okresu średniowiecza i renesansu 
  - poznamy stare traktaty pozłotnicze
- dokonamy analizy najlepszych przykładów złoceń na obrazach Fra Angelico, 

  poszukując odpowiedzi na pytanie: jakich narzędzi i technik należy używać by uzyskać tak spektakularne efekty? 

  Przez dwa dni w miłej, twórczej atmosferze masz szansę doświadczyć podróży w czasie, poznając tajniki renesansowego warsztatu pozłotniczego oraz zgłębiając arkana wiedzy i umiejętności w gronie pasjonatów. 

  Twoja praca może zapoczątkować niezwykłą kolekcję Aniołów.

  Będziemy pracować na podobraziu o wym. 15x15 cm.

  Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z profesjonalnych narzędzi pozłotniczych.

  Książeczkę złota (25 płatków) oraz zagruntowane podobrazia, stosowane podczas zajęć, będzie można zakupić osobno w pracowni.

  Liczba miejsc na warsztatach: 10 (grupa minimalna 7)
  Koszt: 480 zł


  Po otrzymaniu maila potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia, kandydaci będą poproszeni o dokonanie przedpłaty na podane w e-mailu konto.

  Zajęcia odbędą się w Pracowni Działań Twórczych: ul. Dominikańska 10, 61-762 Poznańpiątek, godz. 17:30-21:30; sobota, godz. 9:00-20:00 (z 1-godz. przerwą obiadową)

  Warsztaty poprowadzi: Renata Pilawska