O Galerii

GALERIA U JEZUITÓW jest prywatną instytucją kultury, działającą w Poznaniu przy ośrodku duszpasterskim oo.Jezuitów, należącą do Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (Księży Jezuitów). Od 80-tych wpisana w poznański pejzaż ruchu kultury niezależnej, a od 1992 r. aż do końca pierwszej dekady nowego millenium działająca pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków, będąc organem prowadzonego w tamtych latach przez ks. Władysława Wołoszyna SJ Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej.
 

Fasada Galerii U Jezuitów od krzyżowania ulic Garbary i Małe Garbary

GALERIA jest miejscem dialogu wiary i kultury oraz spotkania doświadczenia duchowego i sztuki. Swoją działalnością promocji sztuki współczesnej łączonej z doświadczeniem wewnętrznym płynącym z twórczości GALERIA realizuje część inicjatywy Centrum Integracji Kulturalnej jako programu wspierania kultury, twórczości i rozwoju w oparciu o wartości wyższe, zainicjowanego przez obecnego dyrektora Galerii, ks. Jacka Wróbla SJ.

Działalność GALERII cechuje otwartość na wszelkie wartościowe zjawiska obserwowane w sztuce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości młodych artystów. Dla realizacji swoich założeń ideowych GALERIA podejmuje współpracę z innymi instytucjami publicznymi i prywatnymi, a także użycza swojej przestrzeni dla wydarzeń kulturalnych realizowanych przez inne podmioty indywidualne i instytucjonalne, których cele zgadzają się z założeniami programowymi GALERII.

Niepowtarzalny klimat tego zabytkowego obiektu stanowi wspaniały plener dla realizacji również innych projektów, jak sesje fotograficzne, filmowe i reklamowe, a także imprezy kulturalne i okolicznościowe. Istnieje zatem możliwość wynajęcia przestrzeni GALERII do wyżej określonych działań, przy założeniu nienaruszalności integralnej miejsca oraz poszanowaniu jego godności.