sobota, 30 grudnia 2023

"Między kulturami: Tembr Galerii u Jezuitów" - podsumowanie projektu

Czas na podsumowanie projektu "Między kulturami: Tembr Galerii u Jezuitów", realizowanego przez Fundację Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju VINEA od 1.09.23-31.12.23.

Projekt był współfinansowany ze środków Wydziału Kultury Miasta Poznania.
Oferował Mieszkankom i Mieszkańcom Poznania takie wydarzenia artystyczne, jak: Koncerty z Wieży (9-10.09.23), Panel dyskusyjny pt.: "Od kultury miejskiej do kultury społecznej" oraz wystawę "Ikona i jej interpretacje", połączoną z koncertem Chórów "Unisono" (4,5.11.23).

Serdecznie polecamy obejrzenie rejestracji foto-video z wydarzeń:
*KONCERTY Z WIEŻY (fragmenty) oraz, WYSTAWA oraz WYWIADY (2 części) - tutaj*
KONCERT CHÓRÓW - tutaj* https://youtu.be/Rtw9YI0dSNg
__________________________________
O PROJEKCIE
Głównym celem zadania była realizacja działań skierowanych do mieszkańców Poznania przez twórców związanych z poznańskim środowiskiem kultury, w ramach projektów artystycznych kierowanych do lokalnej społeczności - tworzonych w Galerii u Jezuitów w Poznaniu lub pod jej auspicjami. Galeria jest integralnie związana z Fundacją Jezuickiego Ośrodka Kultury i Rozwoju "Vinea". Jest miejscem interdyscyplinarnej twórczości artystów poznańskich i
zaprzyjaźnionych z lokalnym środowiskiem kultury (sztuki wizualne, muzyka, literatura, teatr, taniec, film). Chodziło o to, by tak artystycznie przestrzeń wydarzeń, by wydobyć się mógł specyficzny "tembr" Galerii w szeroko pojętej recepcji mieszkanek i mieszkańców miasta - jako wielogłos kulturowy i społeczny twórców kultury. W tak zaplanowany projekt wpisał się rozwój Galerii u Jezuitów jako nowego centrum działań kulturalnych na mapie miasta, miejsca o szczególnym znaczeniu zabytkowym, historycznym i lokalizacyjnym (Osada św. Gotarda) dla Poznania. Walorem kulturalnym i społecznym miejsca jest współistnienie społeczności polskiej i ukraińskiej, twórcza obecność artystów z Ukrainy, Białorusi i Gruzji, spotkanie kultur i denominacji chrześcijańskich: katolickiej, greckokatolickiej oraz prawosławnej (wspólnota ukraińska korzysta z kościoła jezuickiego, który z nadania arcybiskupa spełnia rolę cerkwi dla dużej społeczności uchodźczej). Działania twórcze Galerii mają więc również aspekt integrujący społeczności naszego miasta - między kulturami. Wartością dodaną zadania okazała się zapowiedź wyjścia od kultury miejskiej do kultury społecznej, kultury dialogu - poprzez udział przedstawicieli poznańskiego środowiska kultury i ich twórcze propozycje. Projekt stał się zaczynem tego procesu budowania interakcji z odbiorcą sztuki. Wszystko powyższe stanowi wyjątkowy "tembr" Galerii u Jezuitów, jej głos i barwę jednocześnie. Obecny projekt w warstwie merytorycznej koncentrował się na dziełach muzycznych i plastycznych, na ich wzajemnym przenikaniu, na współpracy artystów reprezentujących poznańskie środowisko kultury, choć wywodzących się z różnych narodowości i wrażliwości kulturowych.

1. KONCERTY Z WIEŻY (9-10.09.23)
Cykl weekendowych "Koncertów z Wieży" opierał się na zewnętrznych odbiorcach, pozwalając w pozytywny sposób zmienić ich odbiór fragmentu miasta, jakim jest Stary Rynek, ogarnięty pracami budowlanymi. Dotyczył szerokiego spektrum uczestników (lokalnych mieszkańców i osób przybywających z zewnątrz, obecnych podczas koncertów w obszarze Starego Rynku). Ta propozycja artystów muzyków poruszyła kwestię istotną nie tylko dla nich samych oraz dla lokalnych mieszkańców, ale dla wszystkich poznaniaków, mianowicie: wizerunku miasta, jako przestrzeni sprzyjającej rekreacji i partycypacji w wydarzeniach kulturalnych. Zabieg artystyczny podejmowany w przestrzeni publicznej (przez emisję dźwięku) miał charakter komplementarny: łączył działanie przestrzenne (przestrzeń dźwięku) z aspektem społecznym. "Koncerty" były więc działaniem artystycznym dla konkretnej przestrzeni, bez udziału lokalnej społeczności w samym procesie tworzenia. Celem była też estetyzacja tej przestrzeni, zwrócenie uwagi na konkretne miejsce, jego historię, problemy oraz potencjał, na możliwość aktywizacji tego potencjału w przyszłości. Na placu przed kościołem ustawiono leżaki, dla komfortowej kontemplacji
muzykę.
MUZYCY: Dawid Tokłowicz - saksofon (9.09.23) oraz Jurij Voloshyn - saksofon (10.09.23)
PRODUKCJA: Marta Lewandowska-Harasimowicz

2. PANEL: "Tembr sztuki Poznania: od kultury miejskiej ku kulturze społecznej" w Faraway cafe&lunch 7.10.23. Panel dyskusyjny z artystami polskimi, białoruskimi i ukraińskimi, gruzińskimi połączony był z koncertem w wykonaniu Łukasza Wicenciaka, Karoli Pawlak - Skrobiszewskiej oraz Andrzeja Wicenciaka. Spotkanie odpowiadało na potrzebę podejmowania edukacji społecznej mieszkanek i mieszkańców miasta poprzez wykłady i grupy dyskusyjne. Tematem panelu były zjawiska artystyczne, jak np. streetart, muzyka alternatywna, performans, happening, muzyka sakralna jednocząca środowiska różnych narodowości - oraz przedsięwzięcia, powstające podczas ścisłej współpracy artystów i uczestników kulturalnego wydarzenia, aktywizacja potencjału mieszkańców, który ma swój własny tembr. Dyskusja dotyczyła społecznych bodźców współtworzenia oraz podejścia partycypantów do współistnienia kulturowego. Podjęta
została również próba diagnozy współpracy środowisk twórczych polskich i ukraińskich - wobec kryzysu uchodźczego i roli sztuki w radzeniu sobie z traumą uchodźczą. Zadawano pytania o
heterogeniczność kultury społecznej. Panel adresowany był także do poznańskich odbiorców sztuki, którym zależy na rozwoju kulturalnym Poznania oraz do osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób czynny w kulturę naszego miasta. PROWADZĄCY: Mark Maximovich.

3. Wystawa "Ikona i jej interpretacje", połączona z koncertem Chórów UNISONO (4,5.11.23): zarówno wernisaż wystawy, jak i koncert chórów (polskiego i ukraińskiego): "Unisono" - oznaczały spotkanie denominacji katolickiej, greckokatolickiej i prawosławnej: odpowiadały na potrzebę obcowania mieszkanek i mieszkańców Poznania ze sztuką wysoką, sakralną, na potrzebę integracji międzykulturowej mniejszości narodowych ukraińskiej i białoruskiej z lokalnym środowiskiem poznańskich artystów oraz na pragnienie twórczego dialogu kultur artystów plastyków i muzyków w ramach spotkania trzech wyznań chrześcijańskich. Wystawiono 50 prac w dwóch salach wystawowych Galerii u Jezuitów (ikony oraz grafika na podstawie ikon). Wydarzenie odbyło się wraz z oprowadzaniem kuratorskim po wystawie (powtarzanym codziennie przez tydzień trwania wystawy). Przygotowano również katalog wystawy. Połączenie obu uczt artystycznych: wystawy i koncertu, o tematyce sakralnej, międzynarodowej i międzywyznaniowej - to spotkanie w przestrzeni sztuki obrazu i dźwięku przede wszystkim, gdy znikła w zasadzie bariera języka (utwory wokalne miały tekst uproszczony, zrozumiały dla Polaków i Ukraińców). Znaki pozawerbalne połączyły środowiska artystów poznańskich różnych narodowości oraz odbiorców ich sztuki (utożsamiających się z danym wyznaniem religijnym bądź niewierzących, zorientowanych na kontemplację dzieł kultury).

KURATOR: Liza Kesauri
PRODUKCJA: Marta Lewandowska-Harasimowicz
DYRYGENCI: Anastasia Mudrakova oraz Michał Gogulski
___________________
Podczas wydarzenia, jego uczestnicy zostali zaproszeni do pewnego działania zwrotnego, interakcji poprzez informację: zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie o interpretację tytułu "Tembr Galerii u Jezuitów" - w kontekście doznanych przeżyć estetycznych i atmosfery samego spotkania. Anonimowe wypowiedzi zarejestrowano dyktafonem, następnie stworzono materiał filmowy, zawierający także fotografie i fragmenty koncertów - jako formę refleksji mieszkanek i mieszkańców Poznania, partycypujących w spotkaniu. Zaproszenie do włączania się w działania artystyczne (choćby w formie takiej informacji zwrotnej na początek) wspomaga proces utożsamienia uczestników z danym miejscem i wzmaga ich poczucie przynależności do konkretnej społeczności. Do takiego zaangażowania i współtworzenia kultury z mieszkańcami naszego miasta chcielibyśmy, wraz z zaprzyjaźnionymi artystami poznańskimi, dążyć w przyszłości.
________________
TECHNICZNA OBSŁUGA PROJEKTU (akustyk/światło): Michał Zawodny
FOTOGRAFIA: Kajetan Nowicki Fotografia, Jerzy Nowak, Marta Wojtkowiak
REJESTRACJA VIDEO: Marta Wojtkowiak
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA: Iwona Mikołajczyk
KOORDYNATOR PROJEKTU: Ila Biegańska
Podziękowania serdeczne dla Ojców Jezuitów na Szewskiej, szczególnie dla Dyrektora Galerii Jacka Wróbla SJ oraz Superiora Adama Tomaszewskiego SJ...
Podziękowania dla wspierających: Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce, Pracownia Działań Twórczych, Faraway cafe&lunch, Związek Poznańskich Artystów Plastyków ZPAP, WowWallStudio oraz Wydział Kultury Miasta Poznania...
Podziękowania dla wszystkich uczestniczących w projekcie Artystów...
Podziękowania dla Wolontariuszy: Maria Krugiełka, Katarzyna Dolecka, Maciej Nowakowski, Katarzyna Mielczarek, Mikołaj Kondyjowski, Jędrzej Łączny, Weronika Różalska, Franciszek Pawliczak, Weronika Orwat, Victoria Voloshyn, Krzysztof Graczyk, Aniela Nowakowska, Michał Mortka, Mikołaj Miłkowski...


Pełna fotorelacja z wydarzenia dostępna jest w galerii foto Galerii u Jezuitów na Facebooku.czwartek, 7 grudnia 2023

Święty Mikołaj lub historia jednego cudu

 W sobotę 9 grudnia 2023 r. o godz. 16:00 zapraszamy na polsko-ukraiński dziecięcy musical zatytułowany "Święty Mikołaj lub historia jednego cudu". Organizatorem wydarzenia jest Twórcze Autorskie Studio Kultury Integracyjnej BARSKA oraz Fundacja JRS Poland.

Wstęp wolny.środa, 29 listopada 2023

Drzewostany - Łukasz Gruszczyński

1 grudnia 2023 r. zapraszamy na 24-godzinną wystawę rzeźby Łukasza Gruszczyńskiego zatytułowanej "Drzewostany":

rozpoczęcie wystawy: 1.12.23 / 18.00

zakończenie wystawy: 2.12.23 / 18.00Las to absolutnie szczególny rodzaj emanacji Natury. Taki, gdzie wszystko
pojawia się w nadmiarze. Choć z drugiej strony – wszystko, co jest, jest na swoim
miejscu. Jest tam, gdzie powinno być.
(Ewa Kujawska, komentarz do filmu)

24-godzinna wystawa jest podsumowaniem kilku lat działalności artystycznej Łukasza Gruszczyńskiego szczególnie związanej z rzeźbą site-specific w przestrzeniach naturalnych. Wystawa jest formą odtworzenia, próbą przeniesienia dendro-obiektów w mury galerii. Towarzyszy jej projekcja filmu dokumentalnego Rzaz Igora Zielińskiego.


Film dokumentalny Rzaz

Autor filmu : Igor Zieliński


Artysta-rzeźbiarz wybiera się do lasu w poszukiwaniu swojego miejsca. Zabiera ze sobą cały szereg narzędzi do pracy, wśród nich m.in. dłuta i piły łańcuchowe. Interesują go wyłącznie obumarłe już drzewa, w których zostawia swój ślad - tytułowy rzaz, miejsce po cięciu piłą.wtorek, 31 października 2023

Wystawa "Ikona i jej interpretacje" i koncert chórów UNISONO

👁 4 listopada 2023 r. godz. 17:00 zapraszamy na wernisaż wystawy „Ikona i jej interpretacje” wraz z oprowadzeniem kuratorskim i możliwością uzyskania katalogów Galerii.

Wystawa potrwa do 9.11, codziennie w godz. 16:00-19:00. Obecność kuratora w godzinach otwarcia.

.
👂 
listopada 2023 r. godz. 19:00 zapraszamy na koncert Chórów UNISONO


📍 Galeria u Jezuitów – ul. Dominikańska 10 

WYSTAWA

- Przeżycia przez które przechodzi człowiek malując ikonę - mają wiele podobieństw z kanonicznymi rytuałami które towarzyszą jej powstawaniu. Pisanie ikony jest procesem bardzo osobistym, jest to refleksja, rozmowa i modlitwa, która jest dostępna dla każdego człowieka. Jakie czynniki kwalifikują dzieło do otrzymania tytułu ikony? Kiedy możemy nazwać obraz ikoną a kiedy jej interpretacją i kto o tym decyduje? O tym dowiecie się na wystawie "Ikona i jej interpretacje" - 4.11 godz. 17:00. - Kurator Kesauri

Uczestnicy wystawy:
-Członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Poznańskiego,
-Artyści Pracowni Działań Twórczych (ul. Dominikańska 8),
-Zaproszeni goście


KONCERT

DYRYGENCI
- Anastasia Mudrakova: ur. 24.08.2000 w Charkowie, Ukraina. Muzyk i dyrygent: Szkoła muzyczna 3, Charków (odział instrumentalny oraz chóralny, specjalność - domra), Szkoła Wyższa im. S. Ludkiewicza, Lwów (odział instrumentów ludowych, specjalność - domra), stopień Młodszego Specjalisty oraz stopień Kierownika Orkiestry Instrumentów Ludowych, Narodowa Akademia Muzyczna im. M. Lysenka (fakultet: dyrygentura operowo-symfoniczna), studentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (dyrygentura symfoniczna). Kursy i konkursy: 2016r. - Regionalny Konkurs Dyrygentów Orkiestry Instrumentów Ludowych - Szkoła Wyższa im. S. Ludkiewicza, Lwów (2 premia), 2018r. Master kursy Yaroslava Shemeta Coloratura - Opera Lab Lwów, 2021r. Master kursy Jerzy Maksymiuka -Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego. Projekty: 2019r. Koncert pamięci Yaroslava Mozilia - Szkoła Wyższa im. S. Ludkiewicza, Lwów, 2019r. Koncerty „Do nieba” - Narodowa Filharmonia im. M. Skoryka Lwów, 2022r. Koncert w ramach projektu „Młoda Filharmonia” z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej (Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego) Katowice, 2022r. Prowadzenia Hymnu Ukraińskiego z chórem Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu i Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych (Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego). Prowadziła kursy mistrzowskie dla nauczycieli i uczniów w mieście Kijów.

- Michał Gogulski: muzyk, studiował też muzykologię. Od 1992 roku prowadzi firmę w Poznaniu, zajmującą się domowym sprzętem audio. Stara się dla każdego klienta skompletować możliwie najlepszy system do słuchania muzyki. W Scholi MAGIS śpiewa od 10 lat, dyryguje nią od 8 lat z przerwą, podczas której prowadził ją Paweł Bleja, który opracował i skomponował dla scholi kilkanaście utworów, w tym Mszę Magis.

PRODUKCJA
Marta Lewandowska-Harasimowicz: od lat związana z działaniami w obszarze kultury, autorka i producentka projektu z funduszy norweskich, zrealizowanego w Polskim Teatrze Tańca 2008-2010 "Zima-różne spojrzenia kulturowe w działaniach artystycznych", koordynator projektów w Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk 2011-2021, obecnie producent w Centrum Kultury Zamek w dziale Programów Performatywnych i Muzycznych. Związana z Fundacją Vinea od początku jej istnienia (pierwszy Prezes Zarządu).
___________

- Koncert ukazuje owocność wymiany, współpracy i dialogu międzykulturowego, stanowi unikatowe spotkanie aż trzech wyznań chrześcijańskich. Artyści stworzyli wspólne dzieło wokalne: chór polskiego pod dyr. Michała Gogulskiego i ukraińskiego-cerkiewnego pod dyr. Anastasii Mudrakovej wykona szereg pieśni liturgicznych prawosławnych i katolickich, w języku ukraińskim i polskim: część wspólnie, kilka - jeden po drugim, stąd tytuł koncertu: "Unisono".

- Oba chóry są związane ze środowiskiem Galerii u Jezuitów: kilkakrotnie występowały tam przy okazji innych wydarzeń artystycznych (ostatnio podczas spektaklu "Wszystko" w reż. I. Biegańskiej 13, 14. 05.23). Wykonawcy są też uczestnikami liturgii odprawianych w kościele jezuickim (katolickiej i prawosławnej).

- Połączenie obu uczt artystycznych: wystawy i koncertu, o tematyce sakralnej, międzynarodowej i międzywyznaniowej - to spotkanie w przestrzeni sztuki obrazu i dźwięku przede wszystkim, gdy znika w zasadzie bariera języka (utwory wokalne mają tekst uproszczony, zrozumiały dla Polaków i Ukraińców). Znaki pozawerbalne silnie łączą środowiska artystów poznańskich różnych narodowości oraz odbiorców ich sztuki (utożsamiających się z danym wyznaniem religijnym bądź niewierzących, zorientowanych na kontemplację dzieł kultury).✅ #POZNANWSPIERA
Projekt dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznań. Wstęp wolny.


_____

👍

Bądź na bieżąco z dalszymi wydarzeniami i nowymi artystami – polub nasze strony!
🏦 Galeria u Jezuitów - facebook.com/galeriaujezuitow
🖌 Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański - facebook.com/zpap.okregpoznan
🍇 Fundacja Vinea - facebook.com/fundacja.vinea
🎤 Kurator Kesauri - facebook.com/kesauri.projects


czwartek, 19 października 2023

Tembr sztuki Poznania: od kultury miejskiej ku kulturze społecznej

W ramach projektu "Między kulturami: Tembr Galerii u Jezuitów" dnia 7.10.2023 r. został zorganizowany panel dyskusyjny pt. "Tembr sztuki Poznania: od kultury miejskiej ku kulturze społecznej", na który zaproszono poznańskich artystów parających się różnymi dziedzinami sztuki.

Panel z artystami polskimi, białoruskimi i ukraińskimi, gruzińskimi - połączony z koncertem Łukasza Wicenciaka - w Faraway cafe&lunch - odpowiadał na potrzebę podejmowania edukacji społecznej mieszkanek imieszkańców miasta poprzez różnego rodzaju wykłady i grupy dyskusyjne. Tematem panelu były zjawiska artystyczne, jak np. streetart, sztuki plastyczne, murale, sztuka pisania ikon, muzyka alternatywna, performans, happening, muzyka sakralna jednocząca środowiska różnych narodowości - oraz przedsięwzięcia, powstające podczas ścisłej współpracy artystów i uczestników kulturalnego wydarzenia, aktywizacja potencjału mieszkańców, który ma swój własny tembr. Dyskusja dotyczyła społecznych bodźców współtworzenia oraz podejścia partycypantów do współistnienia kulturowego. Podjęta została również próba diagnozy współpracy środowisk twórczych polskich i ukraińskich - wobec kryzysu uchodźczego i roli sztuki w radzeniu sobie z traumą uchodźczą. Zadawano pytania o heterogeniczność kultury społecznej. Panel adresowany był do poznańskich odbiorców sztuki, którym zależy na rozwoju kulturalnym Poznania oraz do osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób czynny w kulturę naszego miasta.

Prowadzący: Mark Maksimovich. 

Udział wzięli: m.in. Maria Savva, Edyta Kulczak, Magdalena Kozicka, Anastasia Dziuba, Alina Zinchenko, Angela Wlazły, Karola Pawlak - Skrobiszewska, Liza Kesauri, Krystyna Jasiczak, Piotr Drozdowicz, Jacek Kulm, Miłosz Firlej, Dawid Dzwonkowski, Valery Schwetz, Jacek Wróbel SJ, Grzegorz Dobroczyński SJ.

Koncert: Łukasz Wicenciak - perkusista, wokalista i pianista, współpracujący z wieloma zespołami muzycznymi (m.in. Czamanova Trio, Ares Chadzinikolau – Greek Jazz Trio, Magneus). Absolwent dwóch uczelni muzycznych – Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Wydziału Instrumentalnego (perkusja klasyczna), oraz Wrocławskiej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego Wydziału Instrumentalnego (sekcja muzyki jazzowej). Uczestnik wielu warsztatów artystycznych i teatralnych. Jako perkusista, brał udział w koncertach odbywających się w Niemczech z Jeleniogórską Orkiestrą Symfoniczną. Występował również w Grecji, Czechach, Szwecji i Niemczech. Od 6 lat zajmuje się nauczaniem śpiewu i gry na instrumentach perkusyjnych. Jest perkusistą ORKIESTRY PROWINCJONALNEJ, w której oprócz śpiewu i gry na typowych instrumentach perkusyjnych prezentuje umiejętności muzykowania na butelkach i wiertarce udarowej. Uczestnik 6 edycji The Voice of Poland. Gościnnie wystąpili: Karola Pawlak - Skrobiszewska oraz Andrzej Wicenciak
 


 
ORGANIZATOR: Fundacja VINEA, Galeria u Jezuitów w Poznaniu

Partnerzy: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu, Wspólnota Życia Chrześcijańskiego, Faraway cafe&lunch, Związek Poznańskich Artystów Plastyków, WowWall Studio

Projekt wspierany finansowo przez Wydział Kultury Miasta Poznania

Realizacja obrazu i dźwięku: Michał Zawodny, Kajetan Nowicki, Marta Wojtkowiak

niedziela, 15 października 2023

Impresjoniści i postimpresjoniści 3D

 21-22 października 2023 r., GALERIA u Jezuitów, 61-762 POZNAŃ, ul. Dominikańska 10.

sobota: godz. 10.00 – 16:30, 

niedziela: godz. 10.00 – 16:30, 

Informacje o wystawie na stronie: https://impresjonisci-3d.pl

na powyższej stronie można kupić bilety on-line (jest przekierowanie do e-bilet, który sprzedaje bilety na naszą wystawę)O WYSTAWIE

Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli lub chcą zobaczyć ją ponownie – wyjątkowa wystawa „Pojedynek Mistrzów Malarstwa: CLAUDE MONET versus VINCENT VAN GOGH. Można ją zobaczyć w dniach 21-22 października 2023 roku, w tym samym miejscu – w Poznaniu „Galeria u Jezuitów”, ul. Dominikańska 10.

Zobacz na własne oczy kompozycje mistrzów Claude Moneta i Vincenta Van Gogha
w trójwymiarowej wersji.

Celem tej wystawy jest zmiana postrzegania kolejności planów. Zastosowana technika ANAGLIPH umożliwia nam spojrzenie na te dzieła od ostatniego planu do pierwszego. Na nowo odkrywamy detale i zauważamy jak wiele szczegółów umknęło nam do tej pory.
A przecież nasi mistrzowie chcieli przekazać nam umykające chwile, aby je utrwalić. Dodatkową wartością są ciekawe doznania estetyczne wynikające z zastosowania „trójwymiaru”. Należy jednak pamiętać, że nie widzenie trójwymiarowe jest celem wystawy, tylko lepsze poznanie dzieła i zachęcenie do nowego, pełnego spojrzenia na oryginał.

Ponad 60 dzieł (pejzaże, martwa natura, portrety) przetworzono do wersji 3D z użyciem technologii anaglif red-cyjan. 

W przyjacielskim pseudo pojedynku zestawiono tematycznie parami obrazy  tych dwóch uznanych w świecie sztuki mistrzów. Możemy dostrzec ich różnorodność ale i jedność
w tożsamym postrzeganiu świata. Zobacz piękny, pełen barw świat, ukazany przez Vincenta
i Clauda.

Niecodzienna „walka” dwóch wielkich artystów reprezentujących różne spojrzenie na rzeczywistość i sztukę przenosi się na ich obrazy. Obrazy zaskakują nas swoją dynamiką, ujęciem światła, kolorami, techniką. Zauważamy różnorodność ale łączy je jedność i jedność, która jest tak odmienna. Bywa, że patrząc na nie, mylnie przypisujemy autora. Świadczyć to może o wielkim kunszcie i osiągnięciu oczekiwanej końcowej wizji kompozycji. Wyjątkowy jest również dobór prac w poszczególnych parach, które współgrają ze sobą, tworząc spójną całość.

W niezwykłą podróż zabiera nas Claude Monet i Vincent van Gogh. Możemy poczuć świeżość powietrza przechadzając się z Vincentem po polach pszenicy po deszczu, zatrzymać się przy cyprysach, spacerować z kobietą w jej ogrodzie czy ukryć się pod gałęziami niebieskiej jodły w ogrodzie poetów. Przejdziemy ulicą w Saintes-Maries i dotrzemy tam na plażę do łodzi rybackich patrząc nie spienione morskie fale. Po tym długim spacerze możemy usiąść wraz
z wieśniakami i posilić się z nimi kartoflami, aby nabrać sił do zwiedzania zabytków w Auvers sur Oise.

W tym samym czasie Claude zabiera nas w swoją podróż codziennego życia do Paryża
i małych miasteczek Francji oraz ich okolic. Odwiedzimy Vetheuil, Argenteuil czy Giverny. Nocą popatrzymy na port w Havre. Wybierzemy się na spacer okolicznymi łąkami przechodząc obok pola maków. Staniemy przy sztaludze malującej Pani Blanche Hoschede, wstąpimy na mieszczańskie rozmowy po kolacji. I tam będziemy mogli podziwiać bukiet słoneczników, które sam skomponował Claude Monet, który jest tak różny od „Dwunastu ściętych słoneczników” van Gogha. Będziemy również chcieli sięgnąć po jabłka i winogrona leżące nieopodal na stole. Zmęczeni usiądziemy na kanapie z Madame Monet, wspominając niedawno widziane wzburzone morze.

Tego wszystkiego możemy doświadczyć na niecodziennej wystawie  przenosząc się w czasy końca XIX korzystając z narzędzi jakimi jest zastosowany trójwymiar anaglif, który powstał w tamtym okresie. Oglądamy wielkie dzieła mistrzów z końca XIX wieku stosując narzędzia również z końca XIX wieku. Zapraszamy aby wybrać się w tę niecodzienną podróż w czasie aby spotkać Clauda Moneta
i Vincenta van Gogha wielkich artystów, którym nie zabrakło odwagi aby pójść „pod prąd” inspirując innych w poszukiwaniu „nowej drogi” w sztuce.

CENY BILETÓW

Bilet normalny – 40 zł / os.
Bilet ulgowy* – 35 zł/os.
Bilet dziecinny** – 15 zł/os. (4-6 lat)
Okulary 3d dla dziecka poniżej 4 lat – 5 zł

poniedziałek, 4 września 2023

Tembr Galerii u Jezuitów

Między kulturami: "Tembr Galerii u Jezuitów"

Projekt łączy głos kultury polskiej i ukraińskiej, łączy artystów różnych narodowości, tworzących w środowisku naszego miasta. Miejscem spotkania kultur i denominacji chrześcijańskich jest Galeria u Jezuitów.Spotkaj otwartą przestrzeń kultury w nowej odsłonie Galerii u Jezuitów! Wydarzenia naszego projektu Między kulturami: "Tembr Galerii u Jezuitów" koncentrują się na wzajemnym przenikaniu kultur różnych narodów i dziedzin, dzieł muzycznych i plastycznych, tworząc wyjątkowy tembr Galerii – miejsca z wieloletnią historią, przestrzeni która uczestniczyła w ruchu kultury niezależnej, gdzie sztuka powstaje z różnych tradycji i wyznań. We wrześniu, październiku i listopadzie będą liczne spotkania z artystami z Polski, Gruzji, Ukrainy i Białorusi. Odbędą się KONCERTY z żywą muzyką, otwarty PANEL DYSKUSYJNY pt. „Tembr sztuki Poznania: od kultury miejskiej ku kulturze społecznej” oraz WYSTAWA „Ikona i jej interpretacje”.


#POZNANWSPIERA
Projekt dofinansowany ze śródków budżetowych Miasta Poznań. Wstęp wolny.


CO? GDZIE? KIEDY?

🎷 Koncerty z Wieży:

* 9.09  o 19:00 – Dawid Tokłowicz – SAKSOFON

* 10.09 o 19:00 – Jurij Voloshyn – SAKSOFON

PRODUKCJA – Marta Lewandowska-Harasimowicz
📍 Wieża kościoła N.S.P.J. – ul. Szewska 18, z leżakami na zewnątrz


👄 Panel dyskusyjny + koncert:
* 7.10 o 17:00 – DYSKUSJA prowadzona przez Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Poznańskiego z zaproszonymi gośćmi różnych dziedzin sztuki.
* 7.10 o 17:00 – PIANO, WOKAL – Łukasz Wicenciak.
📍 Kawiarnia przy Farze Poznańskiej „Faraway” – ul. Gołebia 1


🖼 Wystawa „Ikona i jej interpretacje”:
* 4.11 o 17:00 – WERNISAŻ wraz z oprowadzeniem kuratorskim i możliwością nabycia katalogów Galerii i wystawy.
* 5.11 Koncert Chórów "Unisono"
📍 Galeria u Jezuitów – ul. Dominikańska 10


___

👍
Bądź na bieżąco z dalszymi wydarzeniami i nowymi artystami – polub nasze strony!
🏦 Galeria u Jezuitów - facebook.com/galeriaujezuitow
🍇 Fundacja Vinea - facebook.com/fundacja.vinea
🖌 Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Poznański - facebook.com/zpap.okregpoznan

wtorek, 22 sierpnia 2023

Lumières: w poszukiwaniu oświecenia - wystawa malarstwa Bartosza Sujkowskiego

 22 września 2023 r. zapraszamy na wystawę obrazów Bartosza Sujkowskiego pt. Lumières: w poszukiwaniu oświecenia.

Wernisaż odbędzie się dnia 22 września o godz. 19:00 
Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 23.09. do 30.09.

Wstęp zarówno na wernisaż, jak i wystawę w pozostałych dniach jest bezpłatny.
GODZINY OTWARCIA: codziennie od 13:00 do 19:00

 
Na wystawie Lumières: w poszukiwaniu oświecenia znajdą się prace z ostatnich kilkunastu lat działalności malarskiej Sujkowskiego. Ten pochodzący z Bielska-Białej artysta stosunkowo rzadko wystawia swoje prace, natomiast sporo maluje, dlatego obrazy na poznańskiej wystawie będą pochodziły z różnych cykli, inspirowanych m.in. filmem i muzyką. Dodatkową atrakcję stanowi najnowszy cykl prac, które powstały specjalnie z myślą o wnętrzu Galerii u Jezuitów, a o ich specyfice przesądza nie tylko oszczędna, minimalistyczna forma, ale także treść, wchodząca w dialog z autorskimi zapachami perfumiarza Jakuba Petrynki.

Bartosz Sujkowski urodził się w 1979 roku w Bielsku-Białej. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki i Animacji w pracowni prof. Krzysztofa Kiwerskiego. W 2004 roku otrzymał półroczne stypendium w National College of Art and Design w Dublinie. W 2005 uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki i Animacji w pracowni prof. Krzysztofa Kiwerskiego. Zdobywca głównej nagrody na Festiwalu Filmów Animowanych w Koninie. 
W malarstwie Bartosza Sujkowskiego można odnaleźć nieco anachroniczny z ducha gest poszukiwania jedności w przeciwieństwach, próbę wytłumaczenia jednego medium za pomocą drugiego. Przestrzeń stworzona na płótnie przez Bartosza Sujkowskiego to konglomerat na bazie relacji pomiędzy malarstwem, muzyką (widać zamiłowanie autora do muzyki konkretnej, awangardowej oraz klasycznej) i filmem (zwłaszcza - film noir, kino Nowej Fali, kino awangardowe, eksperymentalne), chociaż nie w każdym jego obrazie odnajdziemy bezpośrednie filmowe inspiracje. 

Wystawy indywidualne:
2023 Wystawa malarstwa Fragmenty myśli, Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce
2023 Wystawa rysunku Inktober w Centrum B7 Nowa Huta 
2009 Miniatures Concretes, Cafe Młynek w Krakowie
Wystawy zbiorowe:
2010 Centrum Kultury – Tarnowskie Góry
 

sobota, 29 lipca 2023

Festiwalu Tradycji Poznańskich 2023

W piątek 4 sierpnia 2023 o godz. 19:00 zapraszamy do Galerii u Jezuitów na uroczyste otwarcie Festiwalu Tradycji Poznańskich wydarzeniem MODA I DŹWIĘK - pokaz mody inspirowanej architekturą Poznania.


 
FESTIWAL TRADYCJI POZNAŃSKICH i Święto Bamberskie POZNANIE to radosne i kolorowe święto Poznania w środku wakacji. 

Ten rok dla Poznania jest rokiem szczególnym, obchodzimy 770 lecie nadania praw miejskich i lokacji miasta na lewym brzegu Warty. Po Urodzinach i Imieninach Miasta, to kolejnym akord celebracji tego jubileuszu. 

Poprzez organizację festiwalu chcemy zaprosić do dyskusji i działania na rzecz dawnych i współczesnych tradycji Poznania, ukazać tradycje jako źródło inspiracji i interpretacji naszego dziedzictwa.

Organizowane debaty, warsztaty, wystawy, koncerty mają ukazać całe bogactwo tradycji i obyczajów naszego miasta w sposób wielowymiarowy, popularyzatorski. Chcemy bawić się miastem.


Festiwal trwać będzie od środy 02.08. do niedzieli 06.08.
Głównymi wydarzeniami tegorocznej edycji festiwalu będą:
• 2.08.2023 GWARA A JĘZYK, debata - Biblioteka Raczyńskich, plac Wolności, sala nr 1, g. 18.00
• 3.08.2023 MIĘDZY WIERSZAMI - wernisaż wystawy, obrazy typograficzne prof. Krzysztofa Molendy, Vinci Art Gallery, ul. Rynek Śródecki 15/2, g. 18.00
• 4.08.2023 MODA I DŹWIĘK - pokaz mody inspirowany architekturą Poznania, Galeria u Jezuitów, g. 19.00
Obowiązują wejściówki, zgłoszenia poprzez FB Tradycji,
• 5.08 FESTIWAL TRADYCJI POZNAŃSKICH, plac Kolegiacki, a w nim:
POZNAŃ W FORMIE, Wolny Dziedziniec UM, g. 11-16
- warsztaty, wystawy i wydarzenia organizowane przez naszych Partnerów w przestrzeni miasta, szczegółowy program już wkrótce
- Graj żuczku, graj! Hraj żuczy, hraj!, spektakl dla dzieci, Teatr Mozaika, g. 17
- Koncert zespołu AUDIOFEELS, plac Kolegiacki, g. 20.00
• 6.08.2023, Święto Bamberskie – POZNANIE
- barwny Korowód Bamberski oraz dekorowanie Bamberki, ul. Mostowa – plac Kolegiacki, g. 14
- koncert finałowy - zespół Rock & Fire akustycznie, pl. Kolegiacki, g. 18.00
 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak
Organizatorami pierwszego Festiwalu Tradycji Poznańskich są: Fundacja Artystyczno-Edukacyjna PUENTA, Fundacja Made in Art. ale współtworzy go wielu wspaniałych partnerów, dzięki którym program festiwalu jest tak okazały:
Miasto Poznań, Wydział Kultury, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Towarzystwo Bambrów Poznańskich, Wydawnictwo Miejskie POSNANIA, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Galeria U Jezuitów, Vinci Art. Gallery, Estrada Poznańska, Biblioteka Raczyńskich, Muzeum Narodowe z oddziałami Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Brama Poznania, Rezerwat Archeologiczny Genius loci, Otwórz się na Folklor, Wydawnictwo Miejskie POSNANIA, Estrada Poznańska, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, Ogród Zawady, VANK Funky Interior Objects, RIDEX Tkaniny dla wnętrz, Restauracja Hyćka, Teatr Mozaika, Fundacja Zakłady Kórnickie, Poznańskie Muzeum Pyry, Rogalowe Muzeum
Media patronat: Iks Poznań, Radio Afera, kultura.poznan.pl, lepszy poznań, FotoKulturalni
Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

czwartek, 27 lipca 2023

Podsumowanie transdyscyplinarnej rezydencji artystycznej

2 sierpnia 2023 o godz. 18:30 zapraszamy na finałowe wydarzenie otwarte transdyscyplinarnej rezydencji artystycznej „Postprawda? Przeciwdziałanie narracjom dezinformacyjnym”.Przez 8 dni polscy artyści, pod kuratelą hiszpańskiej artystki Seili Fernandez Arconada, wszechstronnie badali wyzwania ery postprawdy.

„Post Truth? Countering Disinformation Narratives” koncentruje się na rosnącym problemie dezinformacji i fałszywych wiadomości oraz na tym, jak można temu przeciwdziałać za pomocą krytycznego myślenia, umiejętności korzystania z mediów i innych kreatywnych strategii. Projekt podejmuje wyzwania ery postprawdy w czasie trwającej na pełną skalę rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Dzięki artystycznej ekspresji i wspólnemu zaangażowaniu projekt rzuca wyzwanie powierzchni rzeczy i kwestionuje narracje, które nam opowiadają. Poprzez generowanie dyskusji, wspieranie empatii i promowanie poczucia wspólnoty projekt ma przyczynić się do budowy bardziej poinformowanego i odpornego społeczeństwa, które jest w stanie wytrzymać skutki dezinformacji i manipulacji.

📅 Data: 2 sierpnia
🕰️ Czas: 18:30
📍 Miejsce: Galeria u Jezuitów, Dominikańska 10, Poznań

Wydarzenie to jest częścią cyklu transdyscyplinarnych rezydencji artystycznych w czterech krajach: Ukrainie, Niemczech, Polsce i Francji. Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie: https://www.posttruthproject.net/

Projekt został zainicjowany przez niemiecką organizację Lernlabor w partnerstwie z polską organizacją pozarządową Logos NGO. Jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach programu współpracy społeczeństwa obywatelskiego.
 
Kurator - Seila Fernandez Arconada @seilafdza
Koordynator w Polsce - Taisiia Shkarlinska @shkarlinskaya 
Pod opieką kuratorki Liza Kesauri @agorageo

sobota, 24 czerwca 2023

Warsztaty mozaiki artystycznej 3-6 lipca 2023

Zapraszamy na 4-dniowe spotkania z mozaiką artystyczną: 3 - 6 lipca w Pracowni Działań Twórczych.

Proponowany blok warsztatowy poświęcony będzie tradycyjnej metodzie układania wzoru z tzw. tesserów, czyli małych kostek lub innych nieregularnych elementów uzyskanych z cięcia płytek ceramicznych. 

Pracować będziemy na jednym z wybranych formatów: koło fi 30 cm, kwadrat 30x30 cm, prostokąt 30x40 cm.

Warsztaty adresowane są do osób początkujących jak i z doświadczeniem.

Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.

Uczestnicy będą mogli pracować nad jednym z zaproponowanych wzorów (około 100 różnych propozycji) lub nad własnym projektem mozaikowym.

Szczegóły i zapisy TUTAJ.