środa, 10 czerwca 2015

Letnie warsztaty malowania ikon w technikach tradycyjnych

Zapraszamy do wzięcia udziału w letnich plenerowych warsztatach "pisania" ikon, służących nauce technik tradycyjnych malarstwa temperowego oraz pogłębienia znajomości duchowości ikony jako obrazu religijnego. Warsztaty poprowadzone będą przez ikonopisarzy związanych z Pracownią Działań Plastycznych przy Galerii U JEZUITÓW oraz warszawską Pracownią DROGA IKONY.

  • od 2 do 12 lipca w Garbatce-Letnisko odbędą się warsztaty dla początkujących w temacie "Oblicze Chrystusa - Mandylion";
  • od 20 do 26 czerwca w Warszawie Falenicy odbędą się warsztaty dla średnio zaawansowanych w temacie "Matka Boża 'Znak'".

Szczegółowe informacje o propozycjach jak zapisy dostępne są przez stronę Pracowni DROGA IKONY:
http://www.drogaikony.org.pl/p/propozycje.html

http://www.drogaikony.org.pl/p/propozycje.html


poniedziałek, 1 czerwca 2015

Projekty artystyczne Grzegorza Bibro

Od 6 do 17 czerwca 2015 r. w przestrzeniach wystawienniczych Galerii U JEZUITÓW można zobaczyć, w ramach prezentowanego dyplomu, dwa projekty artystyczne twórcy młodego pokolenia, absolwenta Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Grzegorza Bibro.

WYSTAWA czynna w dniach 6 -17 czerwca w godz. 17:00 - 19:00 
lub po umówieniu: g.bibro@gmail.com

Finisaż w dniu 15 czerwca 2015 g. 19.00
 

CIAŁO W OBRAZIE CIENIA

instalacja wykonana z neonu
2015

praca dyplomowa
IV i VI Pracownia Fotografii
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 Punktem wyjścia do powstania pracy są przedstawienia ciała Chrystusa zaczerpnięte z malarstwa: Pieta z Awinionu (przypisywana Enguerrandowi Quartonowi), Pieta (Williama Adolphe Bouguereau) i Złożenie do grobu (Michała Anioła). Praca jest efektem redukcji wizerunku ciała do światła i linii odwzorowującej jego kontur, a pozostawiony kształt jest otwarciem na interpretacje i indywidualne poszukiwanie wiary. Dodatkowo kontur jest odwołaniem do  greckiej legendy o początkach malarstwa dotyczącej sceny pożegnania,  w której dziewczyna obrysowała cień ukochanego, aby  "zachować ciało w obrazie jego cienia" (H. Belting, 2007).


LOVE RIDER

tablice metalowe
2015

wystawa aneksu do dyplomu
Pracownia Działań Intermedialnych i Fotografii
Uniwersytet Artystyczny w PoznaniuTo praca o zachwianiu wiary w miłość i postawienie pytania o kres relacji. Miłość traktowana metaforycznie jako podróż, której na początku zazwyczaj towarzyszy ekscytacja i wiara, że miłość będzie trwała wiecznie. Praca to próba zebrania wszystkich niepowodzeń, towarzyszących im emocji i słów, które każdy kiedyś powiedział lub usłyszał, a następnie przetworzenie ich w system znaków.
Praca porusza również problem wytrwania w wierze i miłości, który może być także przedmiotem dialogu z Bogiem. Drogowskazy można odczytać jako rodzaj tablic z przykazaniami, które nawołują do życia zgodnie z moralnymi zasadami.Grzegorz Bibro (ur. 1978) - tworzy fotografie, obiekty i prace wideo, które często noszą znamiona performensu. Pracuje na własnym ciele, traktując je jako narzędzie i główny temat prac. Drugim obszarem zainteresowań jest wiara, a także relacja religii i ciała. Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Komunikacji Multimedialnej w 2013 roku. Jest późnym debiutantem - studia i pracę artystyczną rozpoczął po 30 roku życia.