środa, 22 czerwca 2016

A-21 International Art Exhibition

Od 8 do 14 lipca 2016 r. w Galerii U Jezuitów zostanie zaprezentowana wystawa współczesnej  sztuki japońskiej pod nazwą "A-21 International Art Exhibition".
Kuratorami wystawy są: Tomio Matsuda i Katarzyna Kujawska-Murphy.

Otwarcie 8 lipca o godz. 18:00.


A-21 INTERNATIONAL ART EXHIBITION to międzynarodowa artystyczna organizacja japońskich artystów zgromadzonych głównie w rejonie Kansai – gdzie głównym ośrodkiem jest Osaka. Od roku 2000 grupa stała się częścią życia artystycznego Europy, gównie Polski także  Niemiec, Francji, Anglii. Większość projektów posiada honorowy patronat Ambasad: Japońskiej w Polsce oraz Polskiej w Japonii.

Wyjątkowość grupy A-21 to jest to, iż celebruje tradycyjne metody twórczości: artyści sami produkują własny papier ryżowy, własne pigmenty, tusze, ceramikę, której technologia kwitnie od tysięcy lat. Motto artystów zrzeszonych w A-21 to wyświetlić serca Japończyków i odzwierciedlać korzenie starej japońskiej kultury - 1000 lat do współczesności. Odbiorca może oczekiwać przedstawienia bardzo szczególnej japońskiej wrażliwości ludzi co do pracy i wytworów rąk, co jest bardzo wyjątkowe w dzisiejszym świecie.

Pierwszą wystawę grupy A-21 zainicjowała Katarzyna Kujawska-Murphy w 2000 roku i współtworzyła obustronną wymianę środowisk artystycznych polskich i japońskich trwających do dzisiaj, w tym rezydencje w Uniwersytecie Sztuki UAP w Poznaniu.


ENGLISH:

A-21 International Art Exhibition is a group of Japanese artists gathered in Osaka (one of the largest city of Japan) and the Kansai region. Since  2000  the Group has significantly become a part of artistic life in Europe, particularly in Poland, but also in Germany, France and England. Most of the project received patronage of Polish Embassy in Tokyo, Japanese Embassy and Consulate in Warsaw.
The A-21 International Art Exhibition group belongs to one of very eminent groups of artists in Osaka. Artists are not being driven by the rules of a modern world’s art. Therefore they can display the heart of Japanese people and this is followed in their contemporary art. Moreover the Group also reflects the roots of the old Japanese culture – 1000 years old until the modern times. You can expect the representation of a very special Japanese people’s sensitivity which is very unique and not seen in the world.

The group A-21 International Art Exhibition presents artifacts of many artists working in various media. Despite this diversity, we can find the whole spectrum of contemporary aesthetics of Japanese art, although the main medium is painting, but also glass art, sculpture, installation, graphics.

The technique and form of all the works perform very high standards, sometimes absorbing weeks of systematic, almost meditative work. It often happens that the artists themselves create the paper, which later use in their work. At the very beginning the group was invited to Poland by Kasia Kujawska-Murphy and since then there has been taking part art-exchange between Japanese-Polish artists including residency at Art University in Poznan.    EXHIBITION OF CONTEMPORARY JAPANESE  ART

A-21 INTERNATIONAL ART EXHIBITION
Curators: Tomio Matsuda and Kasia Kujawska-Murphy              
                                                                                                                                                                        JESUITS GALLERY, POZNAN
8-th JULY  14-th JULY 2016
                                                                                                                                                                                                OPENING: 8-th JULY,  6 P. M.
 

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Zakończenie roku w Pracowni Działań Twórczych

W sobotę 18 czerwca 2016 roku nastąpiło podsumowanie rocznych warsztatów w Pracowni Działań Twórczych w Poznaniu działającej od marca 2015 r. przy Galerii U Jezuitów. Absolwenci prowadzonych w pracowni zajęć wspólnie modlili się podczas Mszy św. w kościele oo. Jezuitów, której przewodniczył założyciel poznańskiej pracowni o. Jacek Wróbel SJ, po której nastąpiło poświęcenie kilkudziesięciu ikon wykonanych podczas trzech semestrów warsztatowych.
Wszystkie ikony pięknie się prezentowały zebrane w jednym miejscu u stóp ołtarza pod cudownym obrazem Matki Bożej Różańcowej.


W ramach działalności Pracowni odbyło się już wiele kursów: warsztaty ikonopisania 1. i 2. stopnia w tematach "Oblicze Chrystusa" i „Bogurodzica”, warsztaty pozłotnictwa oraz różnorakie kursy kaligrafii. Rozpoczęła również działalność „pracownia ikonopisania”, czyli spotkania podczas których każdy uczestnik pracował nad wybranym przez siebie tematem ikonograficznym, pod okiem i z konsultacją prowadzącego.Ideą funkcjonowania Pracowni Działań Twórczych jest stworzenie dla osób nie związanych profesjonalnie z działalnością artystyczną przestrzeni rozwoju dla pasji twórczych, a także danie okazji do pogłębiania życia duchowego w oparciu o warsztat ikonopisania jako praktyczne „narzędzie” modlitwy.

Informacje o działalności pracowni dostępne są na stronie w zakładce Pracownia.


tekst i fot. Dorota Pajszczyk

poniedziałek, 13 czerwca 2016

"Nie znaleziono" - Justyna Kwiatkowska, Piotr Folkman, Paweł Wawrzyniak

Od 18 do 21 czerwca 2016 r. w Galerii U Jezuitów zostaną zaprezentowane artystyczne projekty dyplomowe studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: Justyny Kwiatkowskiej, Piotra Folkmana, Pawła Wawrzyniaka - pod wspólnym tytułem "Nie znaleziono".

Wystawa otwarta w godz. 12:00-18:00.


"Nie znaleziono"
Wystawa prezentuje prace dyplomowe trojga studentów fotografii UAP. Jest ona efektem analizy przebiegu procesu poznawczego. Autorzy traktują go w kategoriach narzędzia, którego opis pozwala scharakteryzować człowieka. W swoich poszukiwaniach zagłębiają się w sfery własnych fascynacji i obaw związanych ze znalezieniem relacji z otaczającym światem. Każdy z Artystów wykorzystuje obserwacje, uwzględniające często kontekst osobistych doświadczeń. Również tych, jakie pojawiły się w trakcie realizacji prac.

Eksplorując sferę osobistych przeżyć, Piotr Folkman poszukuje granic własnej cielesności w swojej relacji z otoczeniem. Przenosząc własne doświadczenie w przestrzeń materialnego obiektu, tworzy jego sztuczną medialną kopię, którą poddaje szczegółowej analizie.

Justyna Kwiatkowska porzuca świat cielesności na rzecz rozważań o znaczeniu, jakie w życiu każdego z nas odgrywa doświadczanie świata. Traktuje je jako często pomijany przez podmiot czynnik kształtujący i ukierunkowujący działanie. W jej pracy wyraźnie wybrzmiewa pytanie o znaczenie indywidualnych wyborów w kontekście czerpanych ze świata wzorów postaw i zachowań.

Innego rodzaju pytania o rzeczy podstawowe stawia Paweł Wawrzyniak. W swoich pracach poddaje rzeczywistość procesowi obserwacji i rejestracji, ujawnia swoje indywidualne potrzeby ustanowienia z nią relacji, buduje nową przestrzeń doświadczenia i ujawnia nierozpoznane obszary.
 Justyna Kwiatkowska, studentka fotografii UAP. Swoje prace traktuje jako element procesu poznawczego, stanowiący punkt wyjścia do dialogu ze światem i ludźmi. Wszystkie projekty opierają się na osobistych doświadczeniach, które poprzez użycie symboli języka wizualnego nabierają bardziej uniwersalnych znaczeń. Wykorzystuje film, fotografię oraz instalacje.

Paweł Wawrzyniak, z wykształcenia przyrodnik, obecnie student fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Eksperymentuję z różnymi technikami fotograficznymi. Punktem wyjścia dla jego działań w obszarze sztuki jest jego relacja z rzeczywistością, która staje się inspiracją do tworzenia inscenizacji lub stanowi przedmiot analizy i interpretacji w procesie poznawczym.

Piotr Folkman, student student Fotografii UAP. Interesuję się eksperymentowaniem z obrazem.
Inspiruje go poszukiwanie granicy mediów, wykorzystywanych w sztukach wizualnych. Posługuje się fotografią oraz filmem.
   

sobota, 11 czerwca 2016

Ola Bydłowska i Alan Willmann - wystawy dyplomowe UAP

Od 13 do 15 czerwca 2016 r. w Galerii U Jezuitów zostaną zaprezentowane projekty dyplomowe dwojga studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu - Oli Bydłowskiej i Alana Willmanna.


Ola Bydłowska (ur. 1993), stypendystka Akademii Fotografii w Warszawie, aktualnie studiuje na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Mieszka i pracuje w Warszawie. Brała udział w  wystawach zbiorowych i prezentacjach prac między innymi w BWA Awangarda we Wrocławiu, Galerii Pauza, Małopolskich Ogrodach Sztuki, MONA Inner Spaces. Publikowała w magazynach „Der Greif”, „Label”, „Zwykłe Życie”, „Prism Magazine”, „Melba Magazine”. Finalistka konkursu Projekt Przetwórnia, Young Fashion Photographers Now oraz Art and Fashion Forum.
 There I saw a lime-tree that was very large, on which hot cakes were growing.
(„W krainie pieczonych gołąbków“ - baśń Braci Grimm)

Jako studentka kierunku fotografia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej nauczona jestem posługiwania się obrazem i tworzenia narracji właśnie poprzez obraz. W momencie, w którym ilość produkowanych i obsługiwanych przez kulturę obrazów większa jest niż możliwość ich percepcji czuję przesyt obrazowania
i zwracam się w stronę wrażeń smakowych, zapachowych, czy też dotykowych. Wszystkie nieokulocentryczne zmysły zepchnięte są na drugi plan już od kultury starożytnej Grecji, kiedy to Platon wzrok określa jako najbardziej pożyteczny ze zmysłów, z kolei Arystoteles mówi o wzroku jako o zmyśle jasnym
i czystym. Jego czystość wiąże się z niebezpośrednim poznaniem świata, pozbawionym zwierzęcości, przeciwnie do bezpośredniego kontaktu zmysłem dotyku i smaku. Hierarchizując zmysły, pisze: „Owóż wzrok różni się od dotyku czystością, a podobnie słuch i węch od smaku”. Każda następna epoka dodawała własne okulocentryczne metafory, sprawiając nawet, że widzenie stawało się równe poznaniu i wiedzy.


Projekt artystyczny będący moim dyplomem to powrót do odbierania świata za pomocą zmysłów innych niż wzrok.

 Na wystawie prezentuję obiekty – bezbarwne, nieczytelne w formie, ale bogate w smak i zapach, mające swój związek z Kukanią – krainą dobrobytu, motywie wielokrotnie wykorzystywanym w literaturze czy malarstwie. Kraina ta w zależności od kultury charakteryzowała się rożnorodną obfitością jedzenia, i tak na przykład domy zbudowane były z sardynek, mięsa lub ciasta, rzeki płynęły winem, miodem i mlekiem. Chciałabym wykorzystać motyw Kukanii i stworzyć własną krainę, w której znane nam obiekty/zjawiska – góry, drzewa, kałuże, zostają zdeformowane, pozbawione wizualności, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, nabierają także smaku i zapachu. Wystawa przeznaczona jest do wąchania i smakowania, a w słuchawkach czeka na Państwa opowiadanie o wybranych elementach mojej kukanii.


Alan Willmann (ur. 1984), Absolwent Europejskiej Akademii Fotografii, Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Student Instytutu Twórczej Fotografii w Opavie. Jak prawie każdy artysta brał udział w wystawach indywidualnych i grupowych. Realizuje autorskie cykle dokumentalne poruszając się w tematyce społeczno kulturowej. Obecnie pracuje nad dokumentem o młodym pokoleniu Mongołów i ich tożsamości oraz nad filmem eksperymentalnym, poświęconym małej wiosce położonej u wybrzeża fiordu w środkowej Norwegii.
“Linia boczna”
Linia boczna to projekt badawczy, którego osią jest tworzenie dokumentalnego filmu poświęconego małej wiosce położonej u wybrzeża fiordu, gdzieś w środkowej Norwegii. Podczas tworzenia dokumentu, filmowiec musi odpowiedzieć na szereg wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań. Po pierwsze znaleźć temat, pozostać obiektywnym, obserwować, uczestniczyć, rezygnować… Wyzwania te oraz sposób w jaki filmowiec będzie sobie z nimi radził determinują coraz większą ilość hybryd filmowych i wpisują się w dialog pomiędzy obiektywizmem i fikcją. Głównym celem projektu nie jest jednak stworzenie filmu lecz przyjrzenie się jak przebiega proces jego powstawania. Zbadanie relacji między samymi filmowcami a tematem ich poszukiwań – lokalną społecznością. Wystawa, poprzez wykorzystanie utworów w postaci projekcji gifów, rzeźb, dźwięków ma za zadanie w sposób dekonstruktywny wprowadzać  widza w przestrzeń “spoza kadru filmowego”, obnażając przy tym warsztat pracy autora i prowokując pytania dotyczące prawdy oraz jej braku w prezentowanym utworze.

wtorek, 7 czerwca 2016

III Koncert Muzyki Kameralnej

W niedzielę, 12 czerwca o godz. 12:00 zapraszamy do Galerii U JEZUITÓW na III Koncert Muzyki Kameralnej w ramach cyklu "Musica Classica u Jezuitów w Poznaniu". Wydarzenie jest owocem artystycznej współpracy Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego i Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego.

Podczas koncertu, który poprowadzi Jakub Kasperski, wystąpią znakomici poznańscy artyści:
 
Ewa Guzowska - altówka,
Szymon Guzowski - kontrabas
Maria Koszewska-Wajdzik - pianino
Piotr Żukowski - pianino

W Ich wykonaniu zabrzmią utwory współczesnych polskich kompozytorów: Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, Aleksandra Lasonia, Katarzyny Taborowskiej-Kaszuby, Agnieszki Zdrojek-Suchodolskiej oraz Radosława Matei.

Wstęp wolnyProgram koncertu:

Aleksander Lasoń - Muzyka w cztrech częściach na kontrabas i fortepian
Radosław Mateja - Sonata na altówkę solo (prapremiera)
Ewa Fabiańska-Jelińska - Sonata na altówkę i fortepian
Katarzyna Taborowska-Kaszuba - Parafraza na altówkę, kontrabas i fortepian (prapremiera)
Agnieszka Zdrojek-Suchodolska - Inter-actions na altówkę, kontrabas i fortepianEwa Guzowska

Maria Koszewska-Wajdzik, Szymon Guzowski

fot. Jordan Kurc
 

Koncert został objęty honorowym patronatem Prezydenta Poznania.
 
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: Radio Merkury, Radio Emaus, TVP Poznań.

poniedziałek, 30 maja 2016

"2+1" - wystawa

Od 3 do 9 czerwca w Galerii U JEZUITÓW zostanie pokazana wystawa "2+1". Prezentacja ma charakter spotkania i ukazania trzech różnych postaw artystycznych. Źródłem inspiracji dla wystawiających artystów jest refleksja nad upływającym czasem i rzeczywistością.

Na wystawie "2+1" swoje prace zaprezentują: Katarzyna Podgórska-Glonti, Paulina Komorowska-Birger, Wojciech Müller.

Wernisaż 03.06.2016 godz.19:00

Galeria U JEZUITÓW, ul. Dominikańska 8 w Poznaniu
Wystawa czynna 04.06 - 9.06. 2016 w godz. 12:00-18:00
 Paulina Komorowska-Birger

W latach 1985 - 1990 studiowała na Wydziale Ceramiki i Szkła PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu. Dyplom w roku 1990. W 2012 roku otrzymała tytuł profesora sztuki. Od roku 1992 pracuje na Uczelni Zielonogórskiej. W latach 1999 – 2002, pełniła funkcję z-cy dyrektora Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej, WA, UZ; w latach 2005 – 2008 roku, pełniła funkcje kierownika Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej, WA, UZ; w latach 2008 -2012 roku, piastowała stanowisko prodziekana ds. studenckich Wydziału Artystycznego, UZ.  Obecnie prowadzi pracownię szkła artystycznego oraz pracownię rysunku i intermediów w Instytucie Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2015 roku wybrana została Dyrektorem Instytutu Sztuk Wizualnych WA UZ do końca trwającej kadencji.
Jest autorem około 20 wystaw indywidualnych i brała udział w około 50 wystawach zbiorowych.
Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w kolekcji Lubuskiej Zachęty oraz w zbiorach kolekcji prywatnych.


Katarzyna Podgórska-Glonti

W latach 1991-1996 studiowała w PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu.
Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Od 2012 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Artystycznego.
Z profesorem Wojciechem Müllerem współprowadzi prowadzi Pracownię Scenografii na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
Prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii. 
Artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się działaniami przestrzennymi, także w przestrzeni publicznej, instalacją, performance, fotografią, warsztatami artystycznymi.
Realizacje artystyczne dotyczą człowieka i refleksji wynikających z doświadczania rzeczywistości. 
Podejmowane problemy artystyczno - badawcze: czas, przestrzeń, pamięć, ślady obecności. Prowadziła zajęcia w Dartington Collage of Arts, Anglia, Universidad De Granada, Ecole Superieure Des Beaux Arts De Lyon, Francja. Autorka wielu indywidualnych wystaw; brała udział w wielu wystawach zbiorowych i międzynarodowych, warsztatach i projektach artystycznych.


Wojciech Müller


Grafik, scenograf, pedagog. Urodzony w 1947 roku. W latach 1961-66 był uczniem
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Matura w 1966 roku. W 1972 roku ukończył w PWSSP w Poznaniu. Od 1974 roku pracuje na tej uczelni.
Czterokrotny rektor Akademii Sztuk Pięknych – obecnie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
W macierzystej Uczelni prowadzi Pracownię Rysunku i Pracownię Scenografii.
Zrealizował ponad 70 wystaw indywidualnych i wziął udział w wielu wystawach zbiorowych. Jest laureatem Międzynarodowych Biennale Grafiki w Bradford i w Krakowie, Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach. Inicjator, opiekun i kurator warsztatów, spotkań i projektów artystycznych skupionych na idei działań w przestrzeni otwartej.
W latach 70-tych był liderem Grupy Plastycznej „Od Nowa”, z którą zrealizował kilkadziesiąt wielkich widowisk plenerowych. Prace graficzne tworzy w technice własnej, opierając się na fotografii, projekcji światła, zapisie wideo i różnych formach druku. Anektując przestrzeń, światło i dźwięk – stwarza parateatralne aranżacje. Mieszka w Poznaniu.

poniedziałek, 23 maja 2016

Melancholia! / Унылая! - Mykhaylo Barabash

Od 25 do 29 maja 2016 r. w Galerii U JEZUITÓW zostanie zaprezentowana wideo instalacja ukraińskiego artysty Mykhayly Barabasha zatytułowana “Melancholia! / Унылая!”. Wystawa jest podsumowaniem pracy artysty podczas okresu rezydencji na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu dzięki stypendium MKiDN w ramach programu "Gaude Polonia".

Wernisaż - w środę, 2 maja o godz. 18:00
Wstęp wolny“Melancholia! / Унылая!”
Wideo instalacja

Teza 1:
- nikt nie mógł sobie wyobrazić wojny gdzieś w pobliżu
- nikt nie mógł sobie wyobrazić wojny między dwoma “braterskimi” narodami
- tutaj niema zwycięzców i przegranych
- tutaj są pewne rzeczy, wręcz przeciwne, występują jednocześnie: niesamowitemu pięknu uruchomionego systemu rakiet GRAD, towarzyszy przerażenie, śmierć i straszna siła destrukcji

Teza 2:
- nam od dzieciństwa wpajano poezje, dobroć, piękno rosyjskiego języka i literatury
- w głowie nie mieszczą się te teksty, które były propagowane, te podstawowe priorytety kulturalne, wraz z wydarzeniami w Ukrainie 2014-2016 lat
- z punktu widzenia dzisiejszych działań naszego wschodniego sąsiada, teksty te nabierają innego znaczenia
- słowa poezji Puszkina: “Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса….”  / “Melancholijne dni! oczarowanie oczu! Lubię przyrody pożegnalny strój...” jest to zarówno piękno, ale jednocześnie ma w sobie wewnętrzną siłę niszczącą


Mykhaylo Barabash
urodzony 1980 r., Ternopil, Ukraina
1995 – 1999 r. – Kolegium sztuki użytkowej w Kosowie, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
1999 – 2005 r. – Narodowa Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie (wydział malarstwo monumentalne) , Ukraina
2007 – jeden z założycieli i aktywny uczestnik Formacji Artystycznej “koma”.
2008 – członek Narodowej Spółki Malarzy Ukrainy.
2011, 2016 – stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP w ramach programy “Gaude Polonia”.
2011 – jeden z organizatorów i aktywny uczestnik stowarzyszenia artystycznego “NURT”.

Od 1998 r. aktywny uczestnik wystaw, plenerów i projektów na Ukrainie, a także poza jej granicami oraz organizuje projekty osobiste.

Zainteresowania: video art, instalacja, malarstwo, grafika, performans, land-art.
Mieszka i pracuje we Lwowie.

barabashm.blogspot.com
www.nurt.org.ua