piątek, 19 października 2018

Wspólnota Vera Icon - "Świadectwo"

29 października (poniedziałek) o godzinie 19:00 Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie zaprasza do Galerii U Jezuitów na wernisaż wystawy „Świadectwo”. W otwarciu wystawy weźmie udział bp Damian Bryl.

Wystawa czynna w godzinach otwarcia galerii - wstęp wolny:
poniedziałek – piątek 15:00 - 19:00

sobota 10:00 - 17:00

niedziela 10:00 - 14:00

Ekspozycja potrwa do 16 listopada.
Artyści ze Wspólnoty Twórców Chrześcijańskich Vera Icon - 38 artystów z całej Polski -  przygotowali 87 prac, które zostały przygotowane w różnych technikach. Czekają na nas prace malarskie, grafika, rzeźba i fotografia. Często są to dzieła abstrakcyjne, które w swojej głębi nawiązują do wiary w Chrystusa.

Wystawa wpisuje się w działalność Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Przypatrując się głębi wiary naszych Braci i Sióstr, którzy dla imienia Zbawiciela, gotowi są ponieść cały szereg cierpień, nierzadko aż po męczeńską śmierć, widzimy też prawdę o naszej relacji z Nim.

Ta ekspozycja - prezentowana najpierw podczas XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, a następnie w Poznaniu w Galerii u Jezuitów - ma wydać konkretne owoce w postaci zebrania środków materialnych na wsparcie prawne chrześcijan w Pakistanie.

Aukcja charytatywna, na której będzie można zakupić wspomniane dzieła odbędzie się 17 listopada (sobota) o godzinie 15:00 w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu (Jana Lubrańskiego 1).

Patronat nad wydarzeniem objął Metropolita Poznański - Arcybiskup Stanisław Gądecki.

środa, 10 października 2018

Wielkopolski Festiwal Fotografii im.Ireneusza Zjeżdżałki

Wernisaż: 13.10.2018 r. godz. 18:00 
Galeria U JEZUITÓW
ul. Dominikańska 10, Poznań.

Wystawa czynna codziennie do 25.10.2018 r. w godz. 14:00 - 18:00WSPÓLNIE, RAZEM I OSOBNO.
Praktyki pracy wielkopolskich grup fotograficznych

Kuratorowana przez Tytusa Szabelskiego wystawa regionalna będzie w założeniu próbą zobrazowania fenomenu lokalnych grup, kół i stowarzyszeń fotograficznych, działających w Wielkopolsce na niespotykaną w innych rejonach kraju skalę. Ekspozycja stanowić będzie wybór najciekawszych, ale też egzemplarycznych dla charakteru danych grup prac, zestawionych ze sobą w różnorodną mozaikę, której wspólnym elementem będzie regionalna tożsamość twórców. Artyści ci to w głównej mierze osoby zajmujące się fotografią nie zawodowo, lecz traktujące tę działalność przede wszystkim jako pasję i sposób spędzania wolnego czasu. Dzięki temu eksplorują analogowe techniki niewykorzystywane już na ogół przez twórców profesjonalnych, takie jak fotografia otworkowa czy różnego rodzaju tzw. techniki szlachetne, ale sięgają także po najbardziej współczesne narzędzia – np. aparaty w telefonach komórkowych. W ich polu zainteresowań leżą zarówno tematy osobiste czy rodzinne, rzeczywistość otaczająca ich na co dzień w miejscu zamieszkania lub fotografia jako taka. Ta różnorodność i pasja, ale też wkład w animowanie lokalnych społeczności i środowisk, zasługują na pokazanie i podkreślenie ich wartości nie tylko tam, gdzie grupy te są już dobrze znane, lecz również w szerszym kontekście i wobec publiczności niezaznajomionej ze wspomnianym zjawiskiem. Wystawa ma również wchodzić w dialog z wystawą absolwentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, którzy porzucili działalność związaną ze sztuką. Zestawienie ze sobą twórczości czynnych amatorów oraz nieczynnych dyplomowanych artystów ma w założeniu sprowokować odbiorców do próby odpowiedzi na pytanie o kryteria profesjonalizmu w czasach, które można by określić za Jerzym Ludwińskim jako postartystyczne.