środa, 10 października 2018

Wielkopolski Festiwal Fotografii im.Ireneusza Zjeżdżałki

Wernisaż: 13.10.2018 r. godz. 18:00 
Galeria U JEZUITÓW
ul. Dominikańska 10, Poznań.

Wystawa czynna codziennie do 25.10.2018 r. w godz. 14:00 - 18:00WSPÓLNIE, RAZEM I OSOBNO.
Praktyki pracy wielkopolskich grup fotograficznych

Kuratorowana przez Tytusa Szabelskiego wystawa regionalna będzie w założeniu próbą zobrazowania fenomenu lokalnych grup, kół i stowarzyszeń fotograficznych, działających w Wielkopolsce na niespotykaną w innych rejonach kraju skalę. Ekspozycja stanowić będzie wybór najciekawszych, ale też egzemplarycznych dla charakteru danych grup prac, zestawionych ze sobą w różnorodną mozaikę, której wspólnym elementem będzie regionalna tożsamość twórców. Artyści ci to w głównej mierze osoby zajmujące się fotografią nie zawodowo, lecz traktujące tę działalność przede wszystkim jako pasję i sposób spędzania wolnego czasu. Dzięki temu eksplorują analogowe techniki niewykorzystywane już na ogół przez twórców profesjonalnych, takie jak fotografia otworkowa czy różnego rodzaju tzw. techniki szlachetne, ale sięgają także po najbardziej współczesne narzędzia – np. aparaty w telefonach komórkowych. W ich polu zainteresowań leżą zarówno tematy osobiste czy rodzinne, rzeczywistość otaczająca ich na co dzień w miejscu zamieszkania lub fotografia jako taka. Ta różnorodność i pasja, ale też wkład w animowanie lokalnych społeczności i środowisk, zasługują na pokazanie i podkreślenie ich wartości nie tylko tam, gdzie grupy te są już dobrze znane, lecz również w szerszym kontekście i wobec publiczności niezaznajomionej ze wspomnianym zjawiskiem. Wystawa ma również wchodzić w dialog z wystawą absolwentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, którzy porzucili działalność związaną ze sztuką. Zestawienie ze sobą twórczości czynnych amatorów oraz nieczynnych dyplomowanych artystów ma w założeniu sprowokować odbiorców do próby odpowiedzi na pytanie o kryteria profesjonalizmu w czasach, które można by określić za Jerzym Ludwińskim jako postartystyczne.
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.