poniedziałek, 1 kwietnia 2024

Wystawy malarstwa Zdzisława Mleczaka

 13 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 zapraszamy na otwarcie wystawy malarstwa Zdzisława Mleczaka, prezentującej dwa cykle  tematyczne zatytułowane „Zmartwychwstały” i „Miłosierdzie”. Wystawa potrwa do 21 kwietnia. Czynna codziennie w godz. 15:00 - 19:00.
 

 

Cykl pierwszy obejmuje zdarzenia ewangeliczne, które nastąpiły po Zmartwychwstaniu i trwały do Wniebowstąpienia.
”Ukazujący się Pan, w Swoim mistycznym ciele rozpoznawany jest przez uczniów w różnych miejscach i czasie. Każde spotkanie nasycone jest Bożą Miłością.
Ta pewność spotkania Pana, pomimo strachu uciekających do Emaus, radości spotkania Marii Magdaleny, czy wątpiącego Tomasza jest cudem, trwającym także dzisiaj…” (fragment z katalogu "Zmartwychwstały")

Cykl drugi, to odsłony objawiające tajemnicę Boga. Poprzez Przymierze, Wcielenie aż po Odkupienie autor usiłuje „zaglądać” w To, co się zdarzyło w historii człowieka. 
”Cykl obrazów pt. Miłosierdzie to temat wykraczający poza twórcze możliwości i zawsze pozostaje niedokończony…”
”Miłosierdzie Chrystusa nie jest tanim darem łaski i nie oznacza banalizacji zła…” J. Ratzinger  (fragment katalogu Miłosierdzie)

Zdzisław Mleczak, autor wystawy cyklu malarstwa „Zmartwychwstały” i „Miłosierdzie”, jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 
Studiował w latach 1968/1973, na wydziale Projektowania Plastycznego.
Po studiach pracował w uczelni jako asystent u prof. Wacława Twarowskiego.
Swoją działalność prowadził przede wszystkim w dziedzinie architektury wnętrz sakralnych i użytkowych. Jako przykłady autorskich wnętrz można wymienić kościóły w Międzychodzie, Janikowie, Świdnicy, Sarbinowie czy Gościnie.
Autor brał udział w wystawach zbiorowych, jednak obecna jest pierwszą w takim zakresie i tematyce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.