czwartek, 23 lutego 2017

INTER-Przestrzenie

INTER-Przestrzenie: Joanna Imielska / Sonia Rammer / Rafał Boettner-Łubowski / Paweł Napierała oraz studenci i absolwenci I Pracowni Rysunku i Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

kurator: Rafał Boettner-Łubowski

wernisaż: 10 marca 2017, godz. 19.00

czas trwania wystawy: 10. III. 2017 - 20. III. 2017. 

zapraszamy do zwiedzania w godzinach:
poniedziałek - piątek: 14:00-18:00
sobota: 11:00-16:00 / niedziela: nieczynne
OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W WYSTAWIE: Urszula Filipowicz, Aleksandra Grzegorek, Daria Grabsztunowicz, Joanna Imielska, Ewa Kozubska, Rafał Boettner-Łubowski, Magda Kuca, Ada Kusiak, Anna Jajor, Anna Jóźwiak, Katarzyna Maćkiewicz, Paweł Napierała, Joanna Pytel, Natalia Raczkowska, Sonia Rammer, Joanna Sekulak, Magdalena Statnik, Aleksandra Walczak,  Dominika Witczak.


Sonia Rammer - kadr z filmu z serii prac pt. "Wyspa", 2015

Wyrażenie „INTER-Przestrzenie” może prowokować metaforyczne skojarzenia na wielu poziomach. Częściowo wiąże się to z przekonaniem, że w kulturze i w sztuce współczesnej to, co wydaje się szczególnie interesujące, zdarza się często „pomiędzy” znanymi nam konwencjami artystycznymi, preferencjami pokoleniowymi, czy też obszarami artykulacji określonych mediów sztuk wizualnych. Sytuacja taka znajdować też może swoje potwierdzenie w ogromnym potencjale interdyscyplinarności jako niezwykle atrakcyjnej dla współczesnych artystów strategii twórczej, co także, w zauważalnym stopniu, decyduje o specyfice wybranych jednostek dydaktycznych współczesnego wyższego szkolnictwa artystycznego, między innymi, Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wspomniana Katedra obejmuje swoim zasięgiem dziesięć różnorodnych pracowni o rozmaitych programach dydaktycznych. Są to zarówno pracownie rysunku i malarstwa, jak i pracownie specjalistyczne, których założenia programowe odpowiadają najnowszym przewartościowaniom i intuicjom świata współczesnej sztuki. Jedna ze wspomnianych pracowni – Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki koncentruje się na przykład na zagadnieniach artystycznych refleksji autotematycznych typu „sztuka o sztuce”, zapraszając do ich interdyscyplinarnego badania zainteresowanych nimi studentów i studentki. Ciekawe wydaje się również to, że pracownie rysunku i niektóre pracownie malarstwa, które funkcjonują w ramach struktury Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – otwierają się także na interdyscyplinarne programy studiów, zauważalnie doceniając również inne media, niż tylko i wyłącznie te o tradycyjnym pochodzeniu i charakterze. Dzieje się tak, między innymi, w I Pracowni Rysunku, prowadzonej przez prof. Joannę Imielską i asystującą jej dr Sonię Rammer. Wystawa „INTER-Przestrzenie”, prezentująca prace pedagogów oraz studentów i absolwentów I Pracowni Rysunku oraz Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki, ma w swoich założeniach pokazywać potencjał, jaki uaktywnia się w konstruktywnej konfrontacji różnorodnych mediów, poetyk twórczych czy też rozmaitych typów artystycznych wrażliwości. Niezwykle ważne jest również w tym przypadku spotkanie twórców reprezentujących rozmaite formacje pokoleniowe – studentów, młodych absolwentów oraz twórców o zdecydowanie dłuższym już stażu artystycznych doświadczeń, czyli w tym przypadku nauczycieli akademickich reprezentujących wspomniane powyżej pracownie Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Mam nadzieję, że wystawa „INTER-Przestrzenie” – stanie się dla Państwa ciekawym, intermedialnym spotkaniem ze sztuką, o odczuwalnym potencjalne emocjonalnym i refleksyjno-metaforycznym. W końcu tak wielu z nas przecież tego właśnie oczekuje dziś od sztuki i jej współczesnych reprezentacji i poszukiwań.

prof. nadzw. UAP RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI – kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki / kurator wystawy / kierownik Katedry Interdyscyplinarnej Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu  

 
fragment ekpozycji - Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki

Sonia Rammer, film z serii prac pt. Wyspa

Sonia Rammer, Wyspa

Prace prof. Joanny Imielskiej i studentek I Pracowni Rysunku WEA UAP
- Ewy Kozubskiej, Katarzyny Mackiewicz i Anny Jajor

Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, istniejący na uczelni od 1985 roku, kształci studentów i studentki na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Kuratorstwo i teorie sztuki. Wydział jest dynamicznie rozwijającą się jednostką. Posiada pierwszą kategorię naukową. O jego specyfice decyduje wzajemne przenikanie się sztuki i teorii. Strategia rozwoju Wydziału zakłada stałe dążenie do unowocześniania metod nauczania. W roku 2000 przeprowadzono reformę programu studiów i wprowadzono obok pedagogiki sztuki specjalność: krytykę i promocję sztuki. Kolejna reforma miała miejsce w 2008 roku, kiedy wraz z wprowadzeniem studiów dwustopniowych, pojawiły się nowe specjalności: wybrana specjalność artystyczna, realizacja działań twórczych i edukacyjnych oraz kuratorstwo i promowanie kultury. W 2015 roku został powołany pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu: Kuratorstwo i teorie sztuki. Powiększająca się liczba transdyscyplinarnych pracowni artystycznych daje możliwość wyboru oraz dopasowania procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb studentów. Kierunek teoretyczny, poprzez umiejscowienie w środowisku sztuki, nastawiony jest na efektywne łączenie teorii z praktyką. Interdyscyplinarność Wydziału stanowi o jego odmienności i prowokuje do podejmowania twórczych wyzwań. W 2016 roku przy Wydziale zostały afiliowane „Zeszyty Artystyczne”. To wyjątkowe akademickie pismo, istniejące od 1983 roku, łączy analizę naukową i krytyczną z artystycznymi metodami tworzenia i pisania. Ponadto od 2016 roku przy Wydziale istnieje Studium Pedagogiczne umożliwiające studentom i absolwentom innych kierunków artystycznych uzyskiwanie kwalifikacji pedagogicznych w zakresie prowadzenia zajęć plastycznych.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.