poniedziałek, 13 czerwca 2016

"Nie znaleziono" - Justyna Kwiatkowska, Piotr Folkman, Paweł Wawrzyniak

Od 18 do 21 czerwca 2016 r. w Galerii U Jezuitów zostaną zaprezentowane artystyczne projekty dyplomowe studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu: Justyny Kwiatkowskiej, Piotra Folkmana, Pawła Wawrzyniaka - pod wspólnym tytułem "Nie znaleziono".

Wystawa otwarta w godz. 12:00-18:00.


"Nie znaleziono"
Wystawa prezentuje prace dyplomowe trojga studentów fotografii UAP. Jest ona efektem analizy przebiegu procesu poznawczego. Autorzy traktują go w kategoriach narzędzia, którego opis pozwala scharakteryzować człowieka. W swoich poszukiwaniach zagłębiają się w sfery własnych fascynacji i obaw związanych ze znalezieniem relacji z otaczającym światem. Każdy z Artystów wykorzystuje obserwacje, uwzględniające często kontekst osobistych doświadczeń. Również tych, jakie pojawiły się w trakcie realizacji prac.

Eksplorując sferę osobistych przeżyć, Piotr Folkman poszukuje granic własnej cielesności w swojej relacji z otoczeniem. Przenosząc własne doświadczenie w przestrzeń materialnego obiektu, tworzy jego sztuczną medialną kopię, którą poddaje szczegółowej analizie.

Justyna Kwiatkowska porzuca świat cielesności na rzecz rozważań o znaczeniu, jakie w życiu każdego z nas odgrywa doświadczanie świata. Traktuje je jako często pomijany przez podmiot czynnik kształtujący i ukierunkowujący działanie. W jej pracy wyraźnie wybrzmiewa pytanie o znaczenie indywidualnych wyborów w kontekście czerpanych ze świata wzorów postaw i zachowań.

Innego rodzaju pytania o rzeczy podstawowe stawia Paweł Wawrzyniak. W swoich pracach poddaje rzeczywistość procesowi obserwacji i rejestracji, ujawnia swoje indywidualne potrzeby ustanowienia z nią relacji, buduje nową przestrzeń doświadczenia i ujawnia nierozpoznane obszary.
 Justyna Kwiatkowska, studentka fotografii UAP. Swoje prace traktuje jako element procesu poznawczego, stanowiący punkt wyjścia do dialogu ze światem i ludźmi. Wszystkie projekty opierają się na osobistych doświadczeniach, które poprzez użycie symboli języka wizualnego nabierają bardziej uniwersalnych znaczeń. Wykorzystuje film, fotografię oraz instalacje.

Paweł Wawrzyniak, z wykształcenia przyrodnik, obecnie student fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Eksperymentuję z różnymi technikami fotograficznymi. Punktem wyjścia dla jego działań w obszarze sztuki jest jego relacja z rzeczywistością, która staje się inspiracją do tworzenia inscenizacji lub stanowi przedmiot analizy i interpretacji w procesie poznawczym.

Piotr Folkman, student student Fotografii UAP. Interesuję się eksperymentowaniem z obrazem.
Inspiruje go poszukiwanie granicy mediów, wykorzystywanych w sztukach wizualnych. Posługuje się fotografią oraz filmem.
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.