poniedziałek, 15 września 2014

Impresje paryskie - Andrzej Haładuda

 Od 10 grudnia 1998 r. do 10 stycznia 1999 r. w Galerii u Jezuitów została zaprezentowana wystawa fotografii Andrzeja Haładudy "Impresje paryskie". Aranżację wystawy wykonał Andrzej Okińczyc.Andrzej Haladuda, Carnavalet, Paris, 1996


Wystawę zorganizowano i wydano katalog dzięki dotacjom:
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Urzędu Miejskiego w Poznaniu
Andrzeja Haładudy 
Piotra Oppeln-Bronikowskiego
Leszka Łuczkowskiego


=> Andrzej Haladuda - 29 Parisian impressions, the catalog


Andrzej Haladuda, Fauchon, Paris, 1996

ANDRZEJ  HAŁADUDA 

Fotografik

Urodzony w 1952 roku w Polsce Andrzej Haładuda był wychowany przez swoją rodzinę w duchu chrześcijańskich i liberalnych tradycji, politycznych i artystycznych.  Będzie to miało decydujący wpływ na jego życie w kraju i na obczyźnie. Od rysunków czasów dziecięcych poczynając a na uniwersyteckim filmoznawstwie kończąc, każdy obraz różnych mediów był i jest nim nadal “jego rzeczywistścią”, fascynującym przedmiotem poznania oraz dziedziną nieustających realizacji w zamierzeniu artystycznych. W tej tak rożnorodnej ikonosferze fotografika okazała się dla niego ostatecznym wyborem dziedziny twórczej. Ta ważna decyzja została podjęta po ukończeniu studiów z zakresu historii na Uniwersytecie Poznańskim oraz semiologii obrazu na paryskiej Sorbonne.

Znajomość języka francuskiego, postawa ‘francophile’ oraz tak ważne stypendium rządu francuskiego, umożliwiły mu na początku lat osiemdziesiątych rozpoczęcie nowego życia w Paryżu. Zdobywa wykształcenie fotograficzne w Akademii Paryskiej oraz we Francuskim Towarzystwie Fotograficznym w pracownii profesora Jean Yves du Barré uzupełnione studiami fotodziennikarskimi. Uzyskuje rozległe doświadczenia zawodowe pracując w sektorze prywatnym i państwowym oraz – nadal w dziedzinie fotografii – jako wykładowca w Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs w Paryżu.  

Przyjazd do Nowego Jorku w 2002 roku podyktowany głównie racjami zawodowymi zapoczątkowuje nową, amerykanską, najważniejszą – według jego określenia - część jego biografii. Od portretów nowojorskich homoseksualistów począwszy na motywach weneckich kończąc, każdy z jego tak licznych i tak rożnych tematów jest dla niego nade wszystko eksperymentem artystycznym. Na tym się skupia oraz na autopromocji równolegle budując swoją niezależność jako fotografik ‘free-lance’.

Twórczość Andrzeja Haładudy określana jego racjonalizmem zachodnim oraz romantyczno-ekspresjonistyczną mentalnością słowiańską, ilustruje jego apologię piękna i wolności oraz niezgodę na los ludzki. Jest zapisem jego egzystencjalnej filozofii sztuki mającej nadać sens jego życiu. Jednocześnie swoja estetyką i tematami poświadcza również to co poznał w zakresie humanistyki i sztuki oraz to, co jest dla niego tak ważne w praktykowanej fotografice: być otwartym wobec różnorodnych tradycji, mediów i narzędzi, klasycznych i cyfrowych.

Prace jego były wystawiane w wielu francuskich, polskich i amerykanskich galeriach i muzeach: Société Française de Photographie i Galerie Roi Doré w Paryżu, Muzeum Narodowe w Warszawie, The Polish Insitute of Arts and Sciences of America, Soho Photo Gallery i Bruce Silverstein w Nowym Jorku etc. Mois de la Photo w Paryżu i inne europejskie festiwale oraz prasa opublikowały jego “Portrety” poświęcone współczesnym artystom oraz część jego monografii, m. in. “Traktat paryski” będący antropologiczną interpretacją kluczowych pojęc kultury i cywilizacji francuskiej. Wiele spośród jego reprezentatywnych prac znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Carnavalet i Centre National de la Photographie w Paryżu, The New York Public Library oraz w licznych amerykańskich kolekcjach prywatnych. 

Jego poszukiwania artystyczne były promowane i wspierane finansowo m. in. przez Uniwersytet Łódzki, Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fondation de Michel Salomon Radochitzki, Institut Français w Warszawie oraz Merostwo Paryża. Od 1990 jest członkiem Société Française de Photographie.


Tekst opracowany na podstawie autoryzowanego wywiadu przeprowadzonego z autorem w Nowym Jorku 7 stycznia 2015 roku.

Anne Sophie Wolska

 

Andrzej Haladuda, Sainte Chapelle, Paris, 1996

 

Andrzej Haladuda | Galerie Roi Doré (roidore.com)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.