sobota, 15 kwietnia 2017

Współczesne ikony ukraińskie - wystawa

15 maja 2017 r. o g. 18:00  zapraszamy na otwarcie wystawy „Odrodzenie ikonograficzne?”, na której pokazane zostaną wybrane prace, przede wszystkim autorów ukraińskich (Andrija Wynnyczoka, Ostapa Łozińskiego, Romana Wasylyka, Kostka Markowycza, Swiatosława Władyki, Danyły Mowczana, Ulyany Tomkiewicz, Olgi Krawczenko i in.), powstałe w trakcie Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisania w Nowicy w latach 2009-2015.

Wernisażowi towarzyszyć będzie krótkie wprowadzenie w historię ukraińskiej ikony, a także film dokumentalny „Nowickie (przy)powieści” w reż. Stanisława Kalisza, pokazujący fenomen ikony jako źródła dialogu międzykulturowego.

wystawa czynna do 21 maja:
poniedziałek - piątek 17:00-20:00
sobota - niedziela 10:00-14:00Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, kurator wystawy: “Tradycja ukraińska już od średniowiecza charakteryzowała się znaczną odmiennością od rosyjskiej, a przez wieki ukraińscy artyści wypracowali swój indywidualny styl ikony. Prezentowane prace czerpią z bardzo różnych źródeł: bizantynizmu, ukraińskiej ikony XIX w., twórczości pierwszych trzech dziesięcioleci XX w., by wymienić tu takich artystów jak Mychajło Bojczuk, Sofia Nalepińska, Petro Chołodynyj (starszy i młodszy) i in., wreszcie tak ważnej w historii tego regionu tradycji ludowej. Mamy nadzieję, że wybrane ikony wprowdzą Państwa w bogactwo i różnorodność tradycji sakralnej, zaś w wielości stylów każdy będzie mógł odnaleźć coś dla siebie.”

Wystawa organizowana jest w ramach festiwalu Ukraińska Wiosna 2017.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.